2021-2027: Hogyan támogatja a PEO az egész életen át tartó tanulást?

A PEO felnőttképzési prioritása közel 450 millió eurós támogatást kap az Európai Szociális Alapból. A támogatható intézkedések listáját végignézve sokféle pályázati kiírásra számíthatunk, amelyek a felnőttkori karriertanácsadási rendszer fejlesztésétől kezdve a pályafutásuk végén álló sportolók átképzéséig számos területet lefednek. 

Az egész életen át tartó tanulást támogató intézkedések két specifikus programcélhoz kapcsolódnak: egyrészt az oktatási és képzési rendszerek minőségének, befogadó jellegének, hatékonyságának és relevanciájának növelését érintő célhoz, másrészt az egész életen át tartó tanulás népszerűsítését érintő célhoz.

Nézzük őket külön-külön:

I. AZ OKATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK JAVÍTÁSA

Minőségbiztosítás a felnőttképzésben

A PEO a felnőttképzés minőségbiztosítását rendszerszinten és a szolgáltatók szintjén is támogatni fogja, a következő intézkedéseken keresztül:

az akkreditált felnőttképzési szolgáltatók saját belső minőségbiztosítási rendszereinek kidolgozása és alkalmazása,

a felnőttképzéshez kapcsolódó adatokra irányuló monitoring és értékelési kapacitás fejlesztése/javítása,

a felnőttképzés minőségét biztosító szakemberek képzése,

a felnőttképzési programok és az értékelési eszközök javítása,

a felnőttképzési minőségbiztosítási rendszer rendszerszintű alkalmazása, szakemberek képzése és digitális platform fejlesztése.

A megyei akkreditációs bizottságok fejlesztése

A PEO stratégiai beavatkozás keretében támogatja a felnőttképzési szolgáltatók akkreditálását végző megyei bizottságok kapacitásának fejlesztését. A támogatás elsősorban a monitorizáláshoz és raportáláshoz szükséges rendszer és infrastruktúra fejlesztését fogja érinteni, beleértve az akkreditációs folyamatokban részt vevő személyzet, szakemberek és értékelők képzését.

Képzők, szakoktatók, és inaskoordinátorok képzése

A szakoktatásban részt vevő képzők, szakoktatók és inaskoordinátorok képzése többféle formában is támogatható a PEO keretében. Ide tartoznak a következők:

a képzők/szakoktatók szakmai kompetenciáinak aktualizálása és fejlesztése a saját szakterületükön

szakmai gyakorlatok az adott területen működő alkalmazóknál

  

pegagógia, andragógiai és képzéstechnikai képzés az inaskoordinátoroknak

Foglalkozási és szakképesítési szabványok fejlesztése

A PEO támogatja a foglalkozási és szakképesítési szabványok aktualizálását, felülvizsgálatot, de új szabványok kidolgozását is, a munkaerőpiaci igényeknek megfelelően.

Kiknek szól?

Fő célcsoportok:

 • a felnőttképzési rendszer kezelésében felelőséggel rendelkező központi és helyi intézmények,
 • akkreditált felnőttképzési szolgáltatók, karriertanácsadási szolgáltatók, kompetenciafelmérő központok, 
 • alkalmazók, munkáltatói klaszterek, vállalkozók, szociális partnerek,
 • szervezetek / intézmények felnőttképzéssel foglalkozó személyzete (képzők, szakoktatók, szakemberek, értékelők, inaskoordinátotok), az állami foglalkoztatási szolgálat személyzete,
 • a felnőttképzési szolgáltatók akkreditálását végző megyei bizottságok személyzete,
 • az ágazati bizottságok tagjai és szakértői,
 • felnőtt alkalmazottak és álláskeresők.

Milyen program szintű eredményeket kell felmutatni?

A felnőttképzési minőségbiztosítási intézkedésekkel a következő output indikátorokat kell teljesíteni:

34.555

összes résztvevő száma


380

összes foglalkozási / szakképesítési szabvány száma

3.343

támogatott entitások számaÉs az eredményindikátotok:

31.100

képzési oklevelet szerzők / jó gyakorlat cserén / képzésen részt vevők száma

360

jóváhagyott foglalkozási / szakképesítési szabványok száma 6 hónappal a projektzárás után

3.176

minőségbiztosítási rendszerrel rendelkező képzési szolgáltatók száma a projekt végén

Mennyi pénz van minderre?

A felnőttképzés minőségbiztosításához kapcsolódó kezdeményezésekre eső ESZA+ támogatás teljes keretösszege 34.971.529 euró - ennek közel 98%-át a kevésbé fejlett régiók kapják (vagyis az összes régió, leszámítva Bukarest-Ilfovot), a maradékot Bukarest-Ilfov (az egyetlen, amelyik Romániában fejlettebb régiónak számít).

II. AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS NÉPSZERŰSÍTÉSE

Több és változatosabb képzési lehetőség

A PEO kilencedik prioritása keretében támogathatók lesznek azok a kezdeményezések, amelyek az egész életen át tartó tanulásra  ösztönöznek, mint például: 

az élethosszig tartó tanuláshoz való pozitív hozzáállás kialakítása munkaerőpiaci tájékoztatással és tanácsadással, beleértve az tájékoztató és tudatosító kampányokat is,

országos szintű karriermenedzsment rendszer kidolgozása az érintett minisztériumok és intézmények közötti partnerségben (stratégiai beavatkozás),

közösségi szintű folyamatos tanulási központok (CCIP - centre comunitare de învățare permanentă) létrehozása és működtetése,

képzési szolgáltatók és a vállalkozói szféra képviselői közötti partnerségek támogatása továbbképzési programok fejlesztése és megvalósítása céljából.

Nemzetközi mobilitások támogatása

Az Erasmus+ program a felnőttoktatást és az ehhez kapcsolódó nemzetközi mobilitást is támogatja, a PEO pedig kiegészítő pénzügyi támogatást biztosít ehhez, hogy minél több felnőtt részt vehessen ezekben a programokban.

Informális és nonformális környezetben szerzett kompetenciák 

Az informális és nonformális környezetben szerzett kompetenciák elismerése nem csak az oktatásban, de a felnőttképzésben is fontos szerepet tölt be. Ennek megfelelően a PEO innovatív (pl. digitális) kompetenciaértékelési eszközök fejlesztését és teszletését is támogatja. 

Hogy az informális és nonformális környezetben szerzett kompetenciák minél szélesebb körét lefedjék, a PEO támogatja a PPP típusú partnerségeket is, olyan kompetenciaértékelő központok formájában, amelyek a foglalkoztatási közszolgálat (ANOFM/AJOFM), a civil szféra, a speciális célcsoportokkal dolgozó intézmények és állami és magán kulturális szervezetek együttműködésére épülnek. 

Alapcsomag a képzetlen / alacsonyan képzett személyeknek

A képzetlen és alacsonyan képzett személyek képzésére a PEO olyan alapcsomagot támogat, amely három szolgáltatásból áll:

pályaorientációs és karriertanácsadási szolgáltatás


meglévő kompetenciák értékelését célzó szolgáltatás 


személyre szabott programok román nyelvi, matematikai és IT kompetenciák, valamint  egyes és/vagy kettes szintű szakképesítés megszerzésére

"Tartsd a lépést" program

A PEO a "Tartsd a lépést" program keretében az alkalmazottak speciális kompetenciáit felfrissítő képzéseket fog támogatni. Itt olyan kompetenciák aktualizálásán lesz a hangsúly, amelyek a gyors technológiai átalakulások következtében változtak, de új kompetenciák fejlesztésére is lesz lehetőség. A képzési programokat karriertanácsadási szolgáltatás fogja kísérni.

Hátrányos helyzetű alkalmazottak képzése

A PEO olyan karrierelőrelépést segítő képzési programokat is támogat, amelyeket a munkáltatók és a munkáltatói klaszterek szerveznek a hátrányos helyzetű alkalmazottaik számára. 

Hátrányos helyzetű alkalmazottnak számítanak például azok a személyek, akiket elbocsátás fenyeget, akik részmunkaidőben dolgoznak, a munkaszegénységnek kitett személyek, olyan személyek, akik hosszas inaktivitási időszak után kerültek vissza a munkaerőpiacra, és azok a nők is, akik legalább 1 év gyermeknevelési szabadság után térnek vissza a munkaerőpiacra.

Ezek a programok együttműködési formában is megvalósulhatnak és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazhatják:

pályaorientációs és karriertanácsadási szolgáltatás

a karrierelőrelépést segítő szakmai és transzverzális kompetenciák fejlesztése  

társas kapcsolati kompetenciák fejlesztése

Digitális kompetenciák fejlesztése

Az egész életen át tartó tanulás kapcsán nem maradhat el a munkavégzéshez szükséges digitális kompetenciák fejlesztésének támogatása se. Ezt kezdő, középhaladó, illetve haladó szintű képzésként képzelik el, amelyet megelőz egy digitális kompetencia felmérés. 

Karrierjük végén álló sportolók átképzése

A PEO egyik speciális intézkedése a karrierjük végén álló sportolók támogatása abban, hogy a munkaerőpiaci reintegrációhoz szükséges kompetenciákat szerezzenek.

Kiknek szól?

Fő célcsoportok:

 • 18-64 éves felnőttek - potenicális képzési résztvevők,
 • munkáltatók, munkáltatói klaszterek, 
 • a folyamatos tanulási központok (CCIP) személyzete,
 • nemzetiközi mobilitásokban részt vevő intézmények / Erasmus+ mobilitási támogatásban részesülő 18-64 éves felnőttek,
 • inaktív személyek, fiatalok, munkanélküliek, tartós munkanélküliek, fogyatékossággal élők, marginalizált közösségben élő személyek, vidéken élő személyek, menekültek, karrierjük végén álló sportolók, kisebbségekhez tartozó személyek, börtönből szabadult személyek, az intézményi rendszerből kikerült fiatalok,
 • álláskeresők, dolgozók, alkalmazottak,
 • akkreditált képzési szolgáltatók, akkreditált tájékoztatási és karriertanácsadási szolgáltatók, akkreditált kompetenciafelmérő központok, 
 • szervezetek/intézmények felnőttképzéssel foglalkozó személyzete, az állami foglalkoztatási szolgálat személyzete, a felnőttképzési szolgáltatókat akkreditáló megyei bizottságok személyzete,
 • az ágazati bizottságok tagjai és szakértői.

Milyen program szintű eredményeket kell felmutatni?

A fenti intézkedésekkel a következő output indikátorokat kell teljesíteni:

243.889

összes résztvevő száma160

gazdasági szereplőkkel közösen megvalósított képzési programok száma

1.000

a tájékoztatási és karriertanácsadási tevékenységek keretében felkészített résztvevők száma

590

támogatott / finanszírozott mobilitási programok száma


8

támogatott entitások száma
És 4 eredményindikátor is van:

6.015

képesítést szerzett résztvevők száma a részvételt követően


4.657

munkahelyet szerzett résztvevők száma a részvételt követően


135.828

képzési oklevelet szerzők / jó gyakorlat cserén / képzésen részt vevők száma

6

működő közösségi központok száma a programzárás után 6 hónappal

Mennyi pénz van minderre?

Az egész életen át tartó tanulást ösztönző kezdeményezésekre eső ESZA+ támogatás teljes keretösszege 405.248.471 euró - ennek 90%-át a kevésbé fejlett régiók kapják (vagyis az összes régió, leszámítva Bukarest-Ilfovot), a maradékot Bukarest-Ilfov (az egyetlen, amelyik Romániában fejlettebb régiónak számít).

Ez a bejegyzés az Oktatás és Foglalkoztatás Operatív Programnak az Európai Bizottság által 2022. december 9-én elfogadott verziója alapján készült. A programdokumentumot a MIPE oldaláról töltheted le.

Illusztráció: sara mateos via Bēhance

100+ oldalnyi azonnal alkalmazható projekttervezési és pályázatírási technika, konkrét példa és jótanács

ajándék magazin