2021-2027: Hogyan támogatja a PEO az oktatásban való részvételt?

11.3%. Tudod mi ez? Nos, ez az az érték, amit évekkel ezelőtt Románia vállalt arra nézve, hogy 2020-ra minimum meddig csökkenti a korai iskolaelhagyási rátát. De akárhogy is vesszük, ha összevetjük a 2012-es 17.8%-ot a 2020-ra produkált 15.6%-kkal, ezt a célt távolról sem sikerült teljesíteni.

S mivel továbbra is van vele bőven tennivaló, az új pályázati ciklus oktatási és foglalkoztatási operatív programja, a PEO egy teljes prioritást szentel az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosításának és a korai iskolaelhagyás visszaszorításának.

Íme, a részletek!

Ez a bejegyzés egy cikksorozat része, amelyben közelebbről is megvizsgáljuk, pontosan milyen témákat támogat a PEO a 2021-2027-es pályázati időszakban. Az előző részeket ide kattintva tudod megnézni. Ezúttal arról lesz szó, hogy milyen támogatásokra számíthatunk a korai iskolaelhagyás megelőzése és az oktatásban való részévétel növelése terén.

1. Támogatás a korai iskolaelhagyás által érintett állami elemi iskoláknak

A PEO hatodik prioritása keretében a korai iskolaelhagyás által veszélyeztetett elemi szintű állami iskolák többféle támogatást is kapnak. A támogatható beavatkozások listáján a következők találhatók:

pénzügyi támogatás olyan megelőző, beavatkozó és kompenzáló tevékenységekre, amelyek elősegítik a tanulóknak a meleg ebéddel egybekötött iskola utáni iskola programokban való részvételét,

felzárkóztató programok: egyéni és csoportos támogató intézkedések a kulcskompetenciák fejlesztésére, az iskolai siker biztosítása érdekében,

egyénre szabott támogatási programok az iskolaelhagyás által veszélyeztetett tanulók számára,

a felzárkóztató programokat érintő hatástanulmányok,

az elemi szintről és gimnáziumi szintre történő átlépést segítő regionális és helyi programok a veszélyeztetett tanulók számára.

2. Az iskolai részvételt támogató személyre szabott csomagok

Az iskolai részvételt támogató személyre szabott intézkedéscsomagok a következő elemekből állhatnak: 

 • a tanulók szállításának támogatása,
 • kísérő intézkedések a veszélyeztetett gyerekek igényeinek megfelelően,
 • az iskolai részvétellel és inkluzív oktatással kapcsolatos tájékoztató és tudatosító programok, szülőket célzó tanácsadás és szülők iskolája, tudatosító kampányok, 
 • a vidéki és kisvárosi, hátrányos helyzetű csoportokból származó gyererek hozzáférésének támogatása a kulturális és művészeti neveléshez, 
 • a pedagógusok mobilitásának ösztönzése a hátrányos helyzetű vidékek irányába. 

3. Támogatás a fogyatékossággal élő és speciális nevelési igényű gyerekeknek

A fogyatékossággal élő és speciális nevelési igényű (SNI) gyerekek iskolai részvételének a támogatása a következő intézkedésekre terjed ki:

a fogyatékosságal élő és speciális nevelési igényű gyerekek / tanulók / fiatalok tanulását segítő eszközök és asszisztív technológia beszerzése

fogyatékosságal élő és SNI gyerekeknek szánt védett műhelyek hálózatának fejlesztése és támogatása


oktatási platformok hozzáigazítása a fogyatékossággal élő és SNI gyerekek igényehez, speciális sporteszközök és -felszerelések beszerzése

a sporthoz, zenéhez, színházhoz, a kulturális és kreatív ágazatokhoz köthető oktatási módszerek használatának ösztönzése

pénzügyi támogatás biztosítása a fogyatékosságal élő és SNI gyerekekkel dolgozó pedagógusok  ösztönzésére


4. A pedagógusok szakmai fejlődésének biztosítása 

A hatodik prioritás keretében a pedagógusok szakmai fejlődését célzó programoknak a inkluzív oktatási rendszer biztosítását kell szolgálniuk. Az alábbi programtípusok lesznek támogathatók:

 • a személyre szabott oktatást elősegítő módszerekkel és eszközökkel kapcsolatos továbbképzési programok,
 • szülők iskolája típusú programok lebonyolításához szükséges kompetenciákat, valamint a multietnikus és multikulturális környezetben történő oktatáshoz szükséges kompetenciákat fejlesztő képzési modulok,
 • a szegregáció témakörét érintő felkészítések. 

5. A "Második esély" program kiterjesztése 

A "Második esély" programnak az a célja, hogy segítsen a kötelező oktatást befejezni azoknak, akik korán kiestek az oktatásból. Ebben a témában az alábbi intézkedések lesznek támogathatók:

Második esély programok megvalósítása rugalmasan, változatos szakmai tartalommal és változatos oktatásszervezési formában


a Második esély programban való részvételt megakadályozó problémák megoldását célzó ösztönzők


információs és tudatosító kampányok
a funkcionális alfabetizálást szolgáló, a kulcskompetenciák aktualizálására irányuló programok


ösztöndíjak biztosítása a Második esély programokban résztvevők számára, a résztvevők összekapcsolása a számukra releváns munkaerőpiaci szolgáltatásokkal

tájékoztatás, tanácsadás és pályaorientáció a Második esély program elvégzése utáni alternatívák azonosítása érdekében


karriertanácsadási rendszerek fejlesztése
6. A felsőoktatásban való részvétel támogatása

A hatodik prioritás keretében a felsőoktatási intézmények két területen számíthatnak támogatásra.

Egyrészt a PEO olyan intézkedéseket fog támogatni, amelyekkel megelőzhető a hátrányos helyzetű és alulreprezentált csoportokból származó hallgatók oktatásból való lemorzsolódása. Ilyen intézkedések lehetnek:

a karrierirodák által megvalósított speciális tevékenységek (pl. táborok, tréningek, workshopok stb.), beleértve az országos szinten koordinált tanulmányi és jó gyakorlat cserék szervezését, 

tanácsadási szolgáltatások, mentori szolgáltatások, tutorprogram,

pénzügyi támogatás egyetemeknek, hogy felkészüljenek az oktatásból való kiesés által veszélyeztetett hallgatók támogatására (hallgatói igények azonosítása és nyomon követése a karrierirodák keretében, felzárkóztató programok a tanulási nehézségekkel küzdő hallgatóknak, szociális ösztöndíjak, szállás, ingyen étkeztetés, útiköltségtérítés).

a felsőoktatásba történő átlépést és az egyetemi lemorzsolódást követő monitoring eszköz kidolgozása,

az egyetemi oktatásból való kiesés csökkentésére vonatkozó országos program (a PNRAU) megvalósítását támogató intézkedések 

Másrészt olyan intézkedéseket is támogatnak majd, amelyekkel növelhető a felsőoktatáshoz való hozzáférés. Ezek az intézkedések nemcsak a felsőoktatási intézményeknek, de az iskoláknak is szólnak, és konkrétan a következő tevékenységeket fedhetik le:

iskolákat és egyetemeket célzó pénzügyi támogatás a felsőoktatásba történő átlépés elősegítésére: az érettségi vizsgán való elbukás által veszélyeztetett tanulók, és az előző évben le nem érettségizett végzősök azonosítása és támogatása, beleértve az oktatási és szocio-emocionális támogatást, de a folyamatos tájékoztatást is,

az egyetemek akadálymentesítésének támogatása (pl. IT eszközök beszerzése, speciális eszközök fejlesztése a fogyatékosságal élő hallgatók számára).

Kiknek szól?

A hatodik prioritáshoz kapcsolódó projektek fő célcsoportjai:

 • oktatási intézmények és egyéb kapcsolódó intézmények,
 • felsőoktatási intézmények,
 • gyerekek és 18-64 éves felnőttek: korai iskolaelhagyók vagy olyan személyek, akik soha nem vettek részt az oktatásban,
 • hátrányos helyzetű tanulók és hallgatók, beleértve az iskola utáni iskola programok résztvevőit és a felsőoktatásba történő átlépés előtt álló utolsó éves tanulókat is, 
 • didaktikai személyzet: oktatók és kiegészítő személyzet, beleértve az iskolai mediátorokat is, intézményvezetők, tanácsadó és ellenőrző személyzet (az oktatási törvény 88. cikkelye szerint), 
 • az oktatás területén dolgozó nem didaktikai személyzet,
 • hátrányos helyzetű gyerekek szülei, törvényes képviselői, gyámjai, beleértve azokat is, akik olyan korai iskolai lezsorzsolódás által veszélyeztetett gyereket gondoznak, akinek a szülei külföldön dolgoznak.

Milyen program szintű eredményeket kell felmutatni?

A PEO hatodik prioritásához kapcsolódó projekteknek az lesz a lényege, hogy ösztönözzék az oktatásban való részvételt. Ennek megfelelően program szinten 5 output indikátor van:

21.549

alkalmazottak száma, beleértve az önálló tevékenységet végzőket is

15.964

az oktatási rendszeren kívüli résztvevők száma


21.534

gyermekek és fiatalok száma3.000

támogatott önkormányzatok és közszolgáltatások száma


743

roma gyermekek és fiatalok száma


És van 4 eredményindikátor is:

17.239

képesítést szerzett résztvevők száma a részvételt követően


450

a lemorzsolódási kockázat csökkentésével a helyzetüket javító oktatási intézmények száma

297

az oktatási rendszerben maradó vagy magasabb képzettségi szintet elérő roma résztvevők száma

17.377

az oktatási rendszerben maradó vagy magasabb képzettségi szintet elérő résztvevők száma


Mennyi pénz van minderre?

A hatodik prioritásra eső ESZA+ támogatás teljes keretösszege 380.000.000 euró - ennek 95%-át a kevésbé fejlett régiók kapják (vagyis az összes régió, leszámítva Bukarest-Ilfovot), a maradékot Bukarest-Ilfov (az egyetlen, amelyik Romániában fejlettebb régiónak számít).

Ez a bejegyzés az Oktatás és Foglalkoztatás Operatív Programnak az Európai Bizottság által 2022. december 9-én elfogadott verziója alapján készült. A programdokumentumot a MIPE oldaláról töltheted le.

100+ oldalnyi azonnal alkalmazható projekttervezési és pályázatírási technika, konkrét példa és jótanács

ajándék magazin