PEO pályázati naptár 2023: oktatási kiírások

A február 15-én megjelent a 2023-as pályázati naptár szerint idén 18 kiírásra számíthatunk. Ha a naptár előrejelzéseit betartják, az első PEO pályázatokat már április-június között elkezdhetjük leadni, de a projektmegvalósítás kezdete még odébb van, leghamarabb jövő év elején. 

A tervezett PEO kiírások közül 7 foglalkoztatási (>> itt olvashatsz róluk), 11 pedig oktatási témájú lesz.

Bár a naptár minimális információt tartalmaz ezekről a kiírásokról, az operatív programmal összevetve megpróbáltam mindent keretbe helyezni, hogy érhetőbb legyen.

Ebben a bejegyzésben nézzük, milyen oktatási kiírások várnak ránk a közeljövőben:

1. Gyakornoki program egyetemi hallgatóknak (LDR)

Ez a kiírás a PEO hetedik prioritásához kapcsolódik, vagyis ahhoz, amelyik az oktatás és a munkaerőpiac összehangolását célozza.

A kiírás témájával kapcsolatban van egy kis pontatlanság a pályázati naptárban, ugyanis a 7.e.4 intézkedés a felsőoktatást érinti, de a táblázatba a 7.e.3-as intézkedés megnevezése került mellé, amelyik a tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztésére vonatkozik. 

A táblázat szerint a pályázati kiírás a minőségi, rugalmas és a munkaerőpiaci követelményekkel összehangolt felsőoktatási programok fejlesztését célozza, és konkrétan gyakornoki programokat fog támogatni ("stagii studenti"), ami az operatív program szerint a 7.e.4-es intézkedés része.

A címben az LDR (=less developed regions) arra utal, hogy ez a kiírás csak a kevésbé feljett régióknak szól, tehát Bukarest-Ilfovot leszámítva az összes többi régiónak.

A kiírás keretösszege 62.029.412 euró.

Kik pályázhatnak?

  • akkreditált oktatási intézmények

A pályázatok leadásának kezdete és a pályázati határidő is idén április-június között várható, az értékelés befejezése július-szeptemberben, míg a nyertes projektek megvalósítása várhatóan 2024. elején, január-március folyamán indul.

2. Gyakornoki program egyetemi hallgatóknak (MDR)

Az előzőhöz hasonlóan ez a kiírás is a PEO hetedik prioritásához kapcsolódik. A címben az MDR (=more developed regions) arra utal, hogy ez a kiírás csak a feljettebb régiónak, tehát Bukarest-Ilfovnak szól. A bukarest-ilfovi kiírás feltételei minden tekintetben megfelelnek az előző kiírás feltételeinek, ezért nem ismétlem meg őket.

Az egyetlen eltérés a két kiírás között a keretösszeg, Bukarest-Ilfovnak 6.937.500 euró áll majd a rendelkezésére.

3. Minőségi egyetemi programok (LDR)

Ez a kiírás is a PEO hetedik prioritásához kapcsolódik, és a lényege a gazdasági szereplők és a kutatás-fejlesztési és innovációs szervezetek által igényelt egyetemi programok fejlesztése és megvalósítása. Külön kiemelt terület a zöld és a digitális átállás.

A címben az LDR (=less developed regions) arra utal, hogy ez a kiírás csak a kevésbé feljett régióknak szól, tehát Bukarest-Ilfovot leszámítva az összes többi régiónak.

A pályázati naptárból nem derül ki, hogy milyen tevékenységeket támogat majd ez a kiírás, de az operatív program szerint a 7.e.5 intézkedés keretében az alábbi tevékenységek jöhetnek szóba:

alapképzési, magiszteri és doktori programok fejlesztése a gazdasági szereplőkkel együttműködésben, interdiszciplináris doktori programok fejlesztése a munkaerőpiac szempontjából releváns területeken, beleértve az intelligens specializációs területeket, különös hangsúllyal a zöld és digitális kompetenciák fejlesztésére, 

a reál profilú - főleg a magas technológiákhoz kötődő - szakirányokat népszerűsítő programok,

a roma közösség sajátosságaihoz igazodó kulturális kompetenciákat fejlesztő kurzusok a humántudományi, társadalomtudományi, politikatudományi, közigazgatási, orvosi stb. szakokon,

doktori és posztdoktori ösztöndíjak az intelligens specializációs területeken,

a vállalkozónők tapasztalatait hasznosító mentori, szakmai és vállalkozói támogatói hálózatok és programok, illetve női közösségek létrehozása,

szakmai továbbképzés / gyakorlati képzés az újonnan fejlesztett kurzusokat/szemináriumokat vezető oktatók számára.

Keretösszeg: 36.882.353 euró.

Kik pályázhatnak?

  • akkreditált oktatási intézmények

A pályázatok leadásának kezdete július-szeptember között várható, a pályázati határidő október-decemberben, az értékelés befejezése 2024. január-márciusban. A nyertes projektek megvalósítása várhatóan 2024. április-június folyamán indul.

4. Minőségi egyetemi programok (MDR)

Ez a kiírás is a PEO hetedik prioritásához kapcsolódik, és az előzőnek a bukarest-ilfovi párja. A két kiírás feltételei minden tekintetben megfelelnek, ezért nem ismétlem meg őket.

Az egyetlen eltérés a keretösszeg: Bukarest-Ilfovnak 4.125.000 euró áll majd a rendelkezésére.

5. Szakmai gyakorlat szakiskolai tanulóknak

Ez a kiírás a PEO nyolcadik prioritásához kapcsolódik és a célja a szakoktatás fejlesztése. A kiírás keretében a szakoktatásban részt vevő tanulók szakmai gyakolatát fogják támogatni ("stagii de practică pentru elevi").

A kiírás az összes régiót érinti és a teljes keretösszege 102.379.193,75 euró.

Kik pályázhatnak?

  • szakoktatási szolgáltatásokat nyújtó oktatási intézmények és egységek

A pályázatok leadásának kezdete és a pályázati határidő április-június között várható, az értékelés befejezése július-szeptemberben, míg a nyertes projektek megvalósítása várhatóan 2024-ben, január-március folyamán indul.

6. Alapcsomag képzetlen és alacsonyan képzett személyeknek (LDR)

Ez a kiírás a PEO kilencedik prioritásához kapcsolódik és az egész életen át tartó tanulást támogatja. A címben az LDR (=less developed regions) arra utal, hogy ez a kiírás csak a kevésbé feljett régióknak szól, tehát Bukarest-Ilfovot leszámítva az összes többi régiónak.

A pályázati napárból nem derül ki, de az operatív program szerint a 9.g.4 intézkedés keretében a PEO a képzetlen és alacsonyan képzett személyek képzésére olyan alapcsomagot támogat, amely a alábbi három szolgáltatásból áll:

pályaorientációs és karriertanácsadási szolgáltatásmeglévő kompetenciák értékelését célzó szolgáltatás személyre szabott programok román nyelvi, matematikai és IT kompetenciák, valamint  egyes és/vagy kettes szintű szakképesítés megszerzésére

Keretösszeg: 100.588.235 euró.

Kik pályázhatnak?

  • akkreditált karriertanácsadási és képzési szolgáltatók

A pályázatok leadásának kezdete és a pályázati határidő idén október-december között várható, az értékelés befejezése jövő év január-márciusban, míg a nyertes projektek megvalósítása várhatóan jövő év április-június folyamán indul.

7. Alapcsomag képzetlen és alacsonyan képzett személyeknek (MDR)

Ez a kiírás is a PEO kilencedik prioritásához kapcsolódik, az előző kiírás bukarest-ilfovi párja. A két kiírás feltételei minden tekintetben megfelelnek, ezért nem ismétlem meg őket.

Az egyetlen eltérés a két kiírás között a keretösszeg: Bukarest-Ilfovnak 11.250.000 euró áll majd a rendelkezésére.

8. "Tartsd a lépést" program (LDR)

Ez a kiírás is a PEO kilencedik prioritásához kapcsolódik és a ”Tartsd a lépést” nevű programot fogja támogatni. A címben az LDR (=less developed regions) arra utal, hogy ez a kiírás csak a kevésbé feljett régióknak szól, tehát Bukarest-Ilfovot leszámítva az összes többi régiónak.

A pályázati napárból nem derül ki, de az operatív program szerint a "Tartsd a lépést" program keretében a PEO az alkalmazottak speciális kompetenciáit felfrissítő képzéseket fog támogatni. Itt olyan kompetenciák aktualizálásán lesz a hangsúly, amelyek a gyors technológiai átalakulások következtében változtak, de új kompetenciák fejlesztésére is lesz lehetőség. A képzési programokat karriertanácsadási szolgáltatás fogja kísérni.

Keretösszeg: 100.588.235 euró.

Kik pályázhatnak?

  • képzési szolgáltatók
  • KKV-k és nagyvállalatok

A pályázatok leadásának kezdete és a pályázati határidő is idén április-június között várható, az értékelés befejezése jövő év július-szeptemberben, míg a nyertes projektek megvalósítása várhatóan 2024-ben, január-március folyamán indul.

9. "Tartsd a lépést" program (MDR)

Ez a kiírás is a PEO kilencedik prioritásához kapcsolódik, az előző kiírás bukarest-ilfovi párja. Ennek a kiírásnak a feltételei minden tekintetben megfelelnek az előző feltételeinek, ezért nem ismétlem meg őket.

Az egyetlen eltérés a két kiírás között a keretösszeg, Bukarest-Ilfovnak 11.250.000 euró áll majd a rendelkezésére.

10. Karrierjük végén álló sportolók támogatása (LDR)

Ez a kiírás is a PEO kilencedik prioritásához kapcsolódik és csak a kevésbé fejlett régiókat érinti. A kiírás célja a pályafutásuk végén álló sportolók támogatása, olyan kompetenciák fejlesztése által, amelyek segítségükre lesznek abban, hogy új szerepben tudjanak beilleszkedni a munkaerőpiacra. 

Keretösszeg: 5.518.078 euró.

Kik pályázhatnak?

  • a Román Olimpiai és Sportbizottsághoz tartozó sportegyesületek
  • Ifjúsági és Sportminisztérium

A pályázatok leadásának kezdete és a pályázati határidő az idéi év végén, október-december között várható, az értékelés befejezése jövő év január-márciusban, míg a nyertes projektek megvalósítása várhatóan 2024-ben, április-május folyamán indul.

11. Karrierjük végén álló sportolók támogatása (MDR)

Ez a kiírás is a PEO kilencedik prioritásához kapcsolódik, és a karrierjük végén álló sportolókat célzó előző kiírás bukarest-ilfovi párja. A két kiírás feltételei minden tekintetben megfelelnek, ezért nem ismétlem meg őket.

Az egyetlen eltérés a két kiírás között a keretösszeg: Bukarest-Ilfovnak 617.155 euró áll majd a rendelkezésére.

Érdekelnek a PEO pályázati kiírások?

Akkor erről a hírlevélről nem akarsz lemaradni!