PEO „Tartsd a lépést”: megjelent a végleges kiírás!

Július 21-én, némi késéssel megjelent a PEO "Tartsd a lépést" kiírás végleges változata. Még nem világos, hogy mi az az időpont, amikortól elkezdhetjük benyújtani a pályázatokat, ezt később pontosítják egy corrigendummal, amit a pályázati rendszer megnyitása előtt legalább 10 nappal tesznek közzé. Addig is nézzük, mit támogat ez a kiírás és mik a legfontosabb pályázati feltételek:

A Tartsd a lépést pályázati kiírás felnőttképzési és munkaerőpiaci szolgáltatóknak szól, akik alkalmazottakat (menedzsereket is) képeznének, hogy tudják tartani a lépést a technológiai fejlődéssel

Mi a pályázati kiírás célja?

Ez a pályázati kiírás olyan projekteket támogat, amelyek keretében a gyors technológiai fejlődés által megkövetelt kompetenciafejlesztést célzó képzések valósulnak meg. A képzésekben alkalmazottak vehetnek részt, köztük azok is, akik vezető pozíciót töltenek be. 

Ez a kiírás valójában nem egy, hanem kettő: ugyanazokkal a feltételekkel, de más-más költségkerettel egyrészt a kevésbé fejlett régióknak, másrészt Bukarest-Ilfov régiónak szól. A kevésbé fejlett régiókat érintő projektek egy vagy több régióban valósulhatnak meg.

Kik pályázhatnak?

A pályázatokat önállóan vagy partnerségben lehet benyújtani. Csak zárójelben írom: ha nincs partner, az pontszámveszteséget jelent, úgyhogy inkább legyen!

Ennél a kiírásnál főpályázóként és partnerként is ugyanazok a kategóriák pályázhatnak:

 • akkreditált felnőttképzési szolgáltatók (Furnizori de FPC autorizați, publici și privați, autorizați, conform legii)
 • akkreditált karriertanácsadási szolgáltatók (Furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională, autorizați, conform legii)

A pályázattal együtt le kell adni a projektben vállalt tevékenységeknek megfelelő akkreditációkat, minden szervezetnek a saját szerepköre szerint. Most is, akár a POCU esetében, a felnőttképzési szolgáltatóknak nem kell feltétlenül rendelkezniük annak a képzésnek az akkreditációjával, amelyik a projekt része lesz, elég benyújtani egy érvényes akkreditációt egy akármilyen másik foglalkozáshoz kapcsolódó képzési programra.

Milyen tevékenységekkel lehet pályázni?

A támogatható tevékenységek listáján négyféle tevékenységtípus van, ezek egy része kötelező:

1

Tudatosító kampány a képzés fontosságáról

Az első tevékenységtípus releváns, de nem kötelező. Célja az alkalmazók és az alkalmazottak (a potenciális célcsoport) tudatosítása a képzés fontosságáról, a projektben való részvétel előnyeiről.


A tevékenység keretében szórólapokat és brossúrákat lehet osztogatni, személyesen lehet találkozni a potenciális célcsoporttal, rendezvényeket lehet szervezni, de szóba jöhetnek online kampányok is. 


Ez az a tevékenység, amelyik a célcsoport kiválasztásához kell vezessen.

2

Karriertanácsadás alkalmazottak számára

Ez a tevékenység releváns, ugyanakkor kötelező.


Az a fő célja, hogy a célcsoport tagjait a megfelelő képzés felé irányítsa, figyelembe véve a lehetséges karrierfejlesztési irányt és a munkaerőpiacon megjelenő új kompetenciákat. 


A karriertanácsadási szolgáltatást akkreditált szolgáltató nyújtja, aki lehet a főpályázó, valamelyik partner vagy a főpályázó által bevont alvállalkozó.


Fontos újdonság, hogy amennyiben a főpályázó akkreditált karriertanácsadási szolgáltató, ezt a szolgáltatást csak részben szervezheti ki. (A partner pedig egyáltalán nem szervezheti ki, mert a POCU-hoz hasonlóan a PEO-ban is szabály, hogy tartalmi tevékenységeket csak a főpályázó szervezhet ki!)

3

Képzési programok alkalmazottaknak, beleértve a menedzsereket is

Ez a tevékenység releváns és egyben kötelező is.


A tevékenység keretében a 129/2000-es kormányrendelet szerint akkreditált felnőttképzési programokat ("cursuri de inițiere/perfecționare/specializare/calificare") lehet megvalósítani ÉS/VAGY olyan képzési programokat, amelyek nem akkreditáltak (hanem az alkalmazó által elismertek).

Nem akkreditált képzési program esetén a pályázathoz csatolni kell a képzésszervezési módszertant is. Az útmutató azt is megszabja, hogy ez a módszertan mit kell tartalmazzon (pl. a képzési program lebonyolításának menetét, a képzési óraszámok lebontását, valamint a résztvevők vizsgáztatására vonatkozó részleteket).

Fontos feltétel, hogy a célcsoportnak maximum 10 százaléka lehet menedzser!

Minden egyes képzési program esetében, amelyik bekerül a projektbe, meg kell indokolni, hogy a munkaerőpiacon valóban szükség van azokra a kompetenciákra, amelyeket az adott képzési program fejleszt. Ez az indoklás nem lehet általános és ködös, hanem alkalmazóktól származó konkrét adatokon és információkon kell alapulnia, amit a projekt által lefedett régió(k)ban működő alkalmazók írott dokumentum formájában közölnek a pályázóval.  A pályázati útmutató pontosan megszabja, hogy egy ilyen dokumentumnak mit kell tartalmaznia. Többek között arról is kell információ, hogy az alkalmazó milyen új technológiák bevezetéséhez kapcsolódóan kér egy adott képzést. Ha ez a technológia jelenleg nem áll a rendelkezésére, meg kell határoznia egy hozzávetőleges határidőt, ameddig ezt az új technológiát beszerzi. Minden egyes képzéshez legalább 3 alkalmazótól kell ilyen dokumentumot szerezni. Plusz pontszámért úgy kell számolni, hogy ezekből a dokumentumokból kiderüljön: az adott képzésen részt vevő személyek számához képest legalább 50%-kal több képzett emberre lenne szükség.

További szabály, hogy amennyiben az igényfelmérések alapján digitális kompetenciafejlesztés is szükséges, ilyen jellegű képzésekben maximum a célcsoport 50%-a vehet részt.


Sőt, még egy lista is van az útmutatóban arról, hogy milyen témaköröket érintő digitális kompetenciafejlesztő képzések támogathatók. Természetesen ezekhez a képzésekhez is kötelező igényfelmérés.


A karriertanácsadáshoz hasonlóan a képzési tevékenységet a főpályázó kiszervezheti. Ha a főpályázó akkreditált képzési szolgáltató, csak részben szervezheti ki a képzéseket.

4

Innovatív tevékenységek

Ez a tevékenység támogató tevékenység, tehát nem is releváns és nem is kötelező, viszont rendkívül hasznos, mert így legalább jogszerűen bekerülhetnek a projektekbe a társadalmi innovációs tevékenységek. (Bár megjegyzem, a PEO-ban ezért már nem jár plusz pontszám.)


Ide tartoznak azok az innovatív tevékenységek, amelyek segítenek növelni a képzésben való részvételt, így például a jó gyakorlatok átadását célzó tevékenységek is, plusz azok a kezdeményezések, amelyek a jövőbeni kompetenciaigényt elővetítő mechanizmusok kidolgozására vonatkoznak.

A pályázathoz lehet csatolni a monitorizálásra vonatkozó módszertant. Nem kötelező, csak lehet. DE mivel plusz pontszámot ér, máris kezdhetsz el dolgozni rajta. 🙂

Ez a tevékenységek kapcsán fontos megkötés, hogy a karriertanácsadási és képzési tevékenységek alaptevékenységnek számítanak, és a költségvetésnek minimum 50%-át ezekre kell fordítani.

Milyen indikátorokat kell teljesíteni?

Ennél a kiírásnál mindössze 3 indikátor van:

EECO01: összes résztvevő száma. Minimális értéke: 500. 

5SR01: a képzést igazolvánnyal záró résztvevők / jó gyakorlat cserében/képzésben részt vevők száma. Minimális értéke: az EECO01 vállalt értékének 80%-a, azaz 500 személy esetében legalább 400.

EECR03: képesítést szerzők száma. Minimális értéke az 5SR01 vállalt értékének 10%-a, azaz a fenti példa nyomán haladva 400 személy esetében ebből legalább 40.

Az EECO01 indikátorhoz azok az alkalmazottak tartoznak, akik a projekt keretében képzésben vesznek részt, vagyis az EECO01 egyenlő a célcsoporttal. Fontos, hogy maximum 10%-uk lehet vezető pozíciót betöltő alkalmazott!

A másik két indikátor meghatározását szóról szóra bemásolom, hogy lásd az alapszöveget is:

5SR01: "În cazul acestui indicator vor fi avute în vedere certificatele obținute ca urmare a unui proces de evaluare indiferent dacă sunt certificate de absolvire/calificare cu recunoaștere națională (în conformitate cu O.G. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare) sau certificate de absolvire/participare cu recunoaștere la nivelul operatorului economic."

Vagyis az 5SR01 azokat a résztvevőket jelenti, akik a képzési tevékenység következtében bármilyen oklevelet szereztek. Ez lehet államilag elismert vagy csak az adott alkalmazó által elismert oklevél, és tökéletesen mindegy az is, hogy milyen képzési típus keretében szerezték.

EECR03: „Persoane care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant“ reprezintă numărul de angajați din grupul țintă care ca urmare a parcurgerii Activității 3, definite conform secțiunii 5.2.2. Activități eligibile din prezentul Ghid al Solicitantului Condiții Specifice, obțin un certificat de calificare în conformitate cu prevederile OG 129/2000 privind formarea profesională a adulților."

Az EECR03 az 5SR01-hez tartozók közül csak azokat a személyeket jelenti, akik akkreditált képzés keretében szereztek országosan elismert képesítést (ami papírforma szerint "certificat de calificare").

Egy picit a megvalósítás szemszögéből is nézve: ha mondjuk János egy akkreditált képzésben (pl. valamilyen curs de calificare nivel 2 típusú képzésen) vesz részt, akkor ő egyszemélyben mindhárom indikátorértékhez hozzá fog járulni, mert: 1) részt vett egy képzésben, 2) szerzett egy oklevelet és 3) ez az oklevél országosan elismert "certificat de calificare".

Mekkora egy projekt futamideje?

Egy projekt maximális futamideje 36 hónap.

Kik tartoznak a célcsoportba?

A ”Tartsd a lépést” kiírás keretében a célcsoportba a 18 és 65 év közötti alkalmazottak tartoznak, akik egyéni munkaszerződéssel, teljes munkaidőben vagy részmunkaidőben alkalmazott személyek, beleértve a menedzsment pozíciókat betöltő alkalmazottakat is.

Hogy pontosan milyen alkalmazottak tartoznak a célcsoportba, azt az alábbi szabályok foglalják keretbe:

 • Kizárólag állami vállalkozások és magánvállalkozások alkalmazottairól van szó.
 • Magánvállalkozás alatt a 31/1990-es törvény által szabályozott gazdasági társaságokat, az  1/2005-ös törvény értelmében működő szövetkezeteket, valamint a gazdasági tevékenységet folytató egyesületeket, alapítványokat, mezőgazdasági szövetkezeteket és mezőgazdasági társaságokat értjük.
 • Állami vállalkozás alatt azokat a jogi entitásokat értjük, amelyeket központi vagy helyi közigazgatási hatóságok hoztak létre, vagy a törvényi előírásoknak megfelelő más módon jöttek létre.
 • A kiírás keretében semmiképpen nem tartoznak a célcsoportba az állami intézmények és az önkormányzatok alkalmazottai, sem pedig az állami egészségügyi és oktatási rendszerben dolgozó alkalmazottak. Nekik ott a PNRR. 🙂
 • A vezető pozíciót betöltő alkalmazottak esetében feltétel, hogy nem kerülhetnek be a célcsoportba azok a vezetők, akik egy állami vállalkozás vagy magánvállalkozás keretében adminisztrátorok vagy hivatalos képviselők.
 • Nem tartozhatnak a célcsoportba a képzetlen és az alacsonyan képzett (ISCED 0-2 szintű végzettséggel rendelkező) alkalmazottak.
 • A célcsoport tagjai nem lehetnek a pályázó szervezetek alkalmazottai, mert a kiírás a saját alkalmazottak képzését nem támogatja.

A kiírás munkaváltozata szerint a célcsoportba tartozhattak azok a személyek is, akik valamilyen jövedelemtermelő tevékenységet folytatnak (beleértve az egyéni vállalkozókat, családi vállalkozások tagjait és a szabadfoglalkozásúakat is), de ez a végleges útmutatóból kimaradt!

A célcsoport minimális létszáma 500, vagyis célcsoport = az EECO01 indikátor értéke.

Ahhoz, hogy egy személy a célcsoportba tartozhasson, a projektbe való belépés pillanatában teljesítenie kell az alábbi feltételeket (az összeset):

 • A kevésbé fejlett régiókat érintő projektek esetében a célcsoport tagjainak lakhelye valamelyik kevésbé fejlett régióban kell, hogy legyen, a Bukarest-Ilfovot érintő projektek esetében pedig abban a régióban. 
 • A célcsoport tagjai egyéni munkaszerződéssel kell legyenek alkalmazva. Amikor egy személy bekerül a célcsoportba, kötelezően le kell adnia: 1) egy munkáltatói igazolást, melyből kiderül, hogy az igazolás kiállításának pillanatában az adott személynek mi volt a foglalkozása (COR kóddal), milyen normával dolgozott és meddig tart a munkaszerődése, VAGY 2) a munkaszerződése másolatát.
 • A célcsoport tagjai korukat tekintve betöltötték a 18 évet, de még nem érték el a 65-öt.

A pályázathoz lehet csatolni a célcsoport azonosítására és kiválasztására vonatkozó módszertant. Nem kötelező, csak lehet. DE mivel plusz pontszámot ér, ha csatolod, máris kezdhetsz el dolgozni rajta. 🙂

Mik a pénzügyi feltételek?

A kiírás teljes keretösszege 111.838.235 euró. 

Ebből 100.588.235 euró a kevésbé fejlett régióknak van fenntartva, a maradék 11.250.000 euró Bukarest-Ilfov régióé. 

Ha abból indulunk ki, hogy egy projekt minimális értéke 201.000 euró, míg a maximális értéke 1.000.000 euró lehet, a kevésbé fejlett régióknak fenntartott keretösszegből több mint 100 nyertes pályázat támogatható. A projekt költségvetését lejben számoljuk, az átváltáshoz pedig a júliusi InforEuro árfolyamot használjuk, ami: 1 Euro = 4,9638 RON.

Mire figyelj a maximális pontszámért?

A tartalmi értékelés szempontjai között van pár pont, amire érdemes figyelni, ha magas pontszámot szeretnél.

Ezek többnyire a pályázatírás minőségétől függetlenül megszerezhető pontszámok, amelyek puszta formalitásokért, adottságokért és többletvállalásokért járnak. Vegyük őket szerre:

 • ha a pályázatban említetted a két stratégia közül legalább az egyiket: Strategia națională pentru ocuparea forței de muncă 2021 – 2027 VAGY Strategia națională pentru dezvoltare durabilă a României 2030 - 1 pont, ami csupán annyiért jár, hogy a pályázatban szerepel a stratégia megnevezése
 • ha mindkettő esetében még le is írtad, hogy a projekt pontosan hogyan támogatja az adott stratágiát, akkor további 1-1 pont
 • ha minden egyes képzési programhoz kötődően csatoltad az alkalmazóktól származó igényfelmérési dokumentumokat, amelyekből kiderül, hogy minden egyes program esetében az adott képzésen résztvevők számához képest 50%-kal több képzett emberre van igény az alkalmazók részéről, és ez számszerűen benne is van a csatolt dokumentumokban - 1 pont
 • ha a pályázatban említés szintjén szerepel legalább egy a horizontális szempontok közül - 1 pont
 • ha le van írva a pályázatban, hogy a projekt hogyan járul hozzá a fenntartható fejlődéshez és a klímaimmunizációhoz ("do not significantly harm") - 2 pont
 • ha le van írva a pályázatban, hogy a projekt hogyan járul hozzá a következő horizontális szempontokhoz (figyelj az összesre!): esélyegyenlőség és nemek közötti egyenlőség, egyenlő bánásmód ("nediscriminare"), különös tekintettel a fogyatékossággal élők hozzáférését biztosító intézkedésekre - 2 pont
 • ha a költségvetésben legalább egy másodlagos témához kapcsolódóan szerepel az az érték, amelyet erre fordít a pályázó - 1 pont
 • ha a projekt olyan konkrét intézkedéseket tartalmaz, amelyekkel hozzájárul a következő másodlagos témákhoz (az összesre figyelj!): Hozzájárulás a zöld kompetenciákhoz és munkahelyekhez és a zöld gazdasághoz, Egyenlő bánásmód ("Nediscriminare"), Digitális kompetenciák és munkahelyek fejlesztése - 2 pont
 • ha a célcsoportba több mint 600 személy kerül - 5 pont
 • ha a tevékenységek leírásában szerepelnek az eredemények is - 1 pont
 • ha az eredményekről szóló részben szerepel legalább egy programszintű eredmény (az útmutató 3.9-es fejezete szerint) - 1 pont
 • ha a pályázathoz csatoltad a célcsoport kiválasztására vonatkozó módszertant - 1 pont
 • ha a pályázathoz csatoltad a projekt monitorizálására vonatkozó módszertant - 1 pont
 • ha az EECR03 indikátor értéke az 5SR01 vállalt értékének több mint 15%-a - 3 pont 
 • ha a pályázathoz csatoltad a beszerzendő szolgáltatásokhoz/termékekhez/munkálatokhoz kapcsolódó piacelemzéseket - 1 pont 
 • ha a projektben olyan szolgáltatásokat és eszközöket szereznek be, amelyek kisebb hatással vannak a környezetre, mint azok, amelyeket nem környezetbarát beszerzések keretében vásároltak - 1 pont
 • ha a pályázathoz csatoltad a projektmenedzser CV-jét - 1 pont, ami ajándék, mert amúgyis kell csatolni
 • a pályázó biztosít olyan eszközöket (helyszínt, irodai felszerelést, laptopot, számítógépet stb.), amelyek szükségesek a projekt megvalósításához - 1 pont
 • ha a főpályázónak legalább 12 hónap (dokumentált!) tapasztalata van legalább egy olyan releváns tevékenység terén, amelyet a projektben végezni fog - 1 pont
 • ha mindegyik partnernek legalább 6 hónap (dokumentált!) tapasztalata van legalább egy olyan releváns tevékenység terén, amelyet a projektben végezni fog  - 1 pont
 • ha a főpályázó és a partnerek igazolni tudják, hogy a projekt releváns tevékenységei közül legalább egyhez kötődő területen valósítottak már meg olyan projekteket, melyeknek a vállalt indikátorait több mint 90%-ban sikerült teljesíteni - 3 pont

Kérdésed vagy véleményed van? Írd meg kommentben:

Érdekelnek a PEO pályázati kiírások?

Akkor erről a hírlevélről nem akarsz lemaradni!