poeo

UPDATE 2021-2017: 10 izgalmas téma a PEO-ban

A POCU utáni időszakban a humánerőforrás-fejlesztési projekteket két program - az Oktatás és Foglalkoztatás Operatív Program, vagyis a PEO, és a Társadalmi Befogadás és Méltóság Operatív Program, vagyis a PoIDS fogja támogatni. A PEO-t 2022. december 9-én hagyta jóvá az Európai Bizottság, ennek a bejegyzésnek a frissített változata a végleges, jóváhagyott programon alapszik.

Ha szeretnél minél több részletet megtudni a PEO-ról, ezen a linken találod a programmal kapcsolatos eddigi összes bejegyzést, de ha most éppen csak nagyvonalakban tájékozódnál, ez a bejegyzés pont neked szól:

Mit támogat a PEO és mennyi pénzből?

A PEO teljes költségkerete 4.342.112.755 euró. Ebből 3.484.205.000 euró EU-s támogatás, az új Európai Szociális Alapból (a FSE+ból), 857.907.755 euró pedig tagállami társfinanszírozás.

Az új programban nem gigatengelyek és gigatémák vannak, hanem 9 szűkebb terület, vagyis 9 prioritás (plusz egy, a program működését támogató technikai segítségnyújtási prioritás):

 • P1 – A munkaerőpiaci intézmények korszerűsítése
 • P1 – A munkaerőpiaci intézmények korszerűsítéseP2 – A fiatalok potenciáljának értékesítése a munkaerőpiacon
 • P3 – A munkaerőpiachoz való hozzáférés javítása
 • P4 – Vállalkozás és társadalmi gazdaság
 • P5 – A gyermekek bölcsődei és óvodai részvételének javítása
 • P6 – A korai iskolaelhagyás csökkentése és a hátrányos helyzetűek oktatásban való részvételének növelése
 • P7 – Az oktatási és szakképzési kínálat minőségének növelése
 • P8 – A szakoktatás és szakképzés elérhetőségének, vonzerejének és minőségének javítása
 • P9 – Az egész élteten át tartó tanulásban való részvétel ösztönzése
Ezeken a prioritásokon belül számos intézkedés sorakozik. Akad köztük egészen új, maradtak a klasszikus témakörök is, és néhol átrendeződtek a hangsúlyok. Ezekből az intézkedésekből válogattam bevezetésként 10+1-et:

10. Ifjúsági hálózatépítés

A fiatalok – s köztük kiemelten a NEET fiatalok – munkaerőpiaci beillesztése a PEO-ban is külön figyelmet kap, erre épül a második prioritás.

Ám a jól ismert integrált munkaerőpiaci szolgáltatásokon túl van ebben a csomagban egy különleges újdonság:

Kiemelt intézkedés egy olyan ifjúsági hálózat létrehozása, amelyik személyre szabott szolgáltatásokat nyújt a fiataloknak, különösen a NEET kategóriába tartozóknak. Ebben a kezdeményezésben kulcsszerep jut az állami foglalkoztatási szolgálatnak (vagyis az ANOFM-nek és az AJOFM-knek), amelyek együttműködéseket kötnek az ifjúsági szolgáltatásokat nyújtó állami és magán szolgáltatóknak, köztük az ifjúsági központokkal és klubokkal. Az együttműködések keretében többek között mobil csapatok fognak működni. Ezek a mobil csapatok több területet - ifjúsági, foglalkoztatási, oktatási, képzési, szociális és egészségügyi területeket - lefedő szakértőkből állnak majd össze.

9. Fiatal vállalkozók támogatása

De maradjunk még egy pillanatra a fiataloknál!

Muszáj kiemelnem, hogy nem hiányzik a PEO-ból sem a fiatalokat célzó vállalkozásfejlesztési komponens.

Benne vállalkozói képzéssel, mentorálással, tanácsadással, coachinggal, projektmenedzsment, szervezeti és stratégiai menedzsment képzéssel, tapasztalatcserével a diaszpórában élő román fiatalokkal, startup támogatással, inkubátorok létrehozásával, a már létrehozott vállalkozásokat célzó tanácsadással.

8. Anyabarát munkahelyek és munka-család egyensúly

A PEO klasszikus munkaerőpiaci-foglalkoztatási prioritása a hármas számú prioritás, a szokásos munkaerőpiaci tájékoztatás – karriertanácsadás – képzés – munkaközvetítés forgatókönyvvel.

De van itt még valami más is, amire nekem megdobbant a szívem.

Külön kiemelt témakör a munkaadók támogatása, hogy ezek gyerekfelügyeletre alkalmas helyeket hozzanak létre, ahol a munkaerőpiacra visszatérő anyukák nyugodt szívvel otthagyhatják a bölcsődés és óvodás korú gyermekeiket.

A PEO ezzel nyíltan támogatja, hogy az alkalmazotti viszonyban lévő anyák életében helyet kapjon a munka-család egyensúly.

Egy másik egyensúly-párti megoldás a munkaadók ösztönzése, hogy rugalmas munkaprogramot biztosítsanak az alkalmazottaiknak (nyilván nem csak a nőknek, hanem a férfiaknak is).

A harmadik prioritás másik érdekes újdonsága az idősebb korosztály munkaerőpiaci integrációja, az aktív időskor támogatása. Ebben a témakörben olyan támogatható intézkedéskre számíthatunk, mint az idős munkavállalók bevonása az új munkatársak képzésébe, különféle tutori, mentori és egyéb programok keretében.

6. Vállalkozás minden mennyiségben

A negyedik prioritás intézkedései között lesz minden, ami vállalkozástámogatás és társadalmi gazdaság fejlesztés témában eddig is volt. Például:

 • a társadalmi gazdaságot és a vállalkozást népszerűsítő események, 
 • vállalkozástámogató – vagy inkább vállalkozótámogató – programok, köztük képzés, mentorálás, tanácsadás,
 • támogatás új vállalkozások létrehozására,
 • tanácsadás az újonnan létrehozott vállalkozások számára (például menedzserképzés és innovációs támogatás formájában),
 • támogatás új szociális vállalkozások létrehozására és már meglévők fejlesztésére. (Itt külön említi a program a szociális szolgáltatásokat nyújtó társadalmi vállalkozásokat és azokat is, amelyeknek a tevékenysége a kulturális örökséghez vagy a kulturális és kreatív iparágakhoz köthető.)

Van néhány újdonság is ezen a területen: így például startupok létrehozása mellett inkubátorházak létrehozását is támogatja a program, a társadalmi gazdasággal kapcsolatban pedig előtérbe kerül az adatgyűjtés, elemzések, tanulmányok készítése, szociális gazgadág nagykövet-hálózatok létrehozása, coworking típusú szolgáltatások és terek, többek között szociális inkubátorok támogatása, virtuális piactér kialakítása a szociális vállalkozások termékeinek értékesítésére. A kedvenc újdonságom pedig a női vállalkozókat támogató üzleti accelerator programok és hálózatok létrehozása.

5. Szülőket támogató programok

Az ötödik prioritás a bölcsődei és óvodai részvétel javítását, a hatodik pedig a korai iskolai lemorzsolódás megelőzését és a hátrányos helyzetű gyerekek iskolai részvételének növelését célozza.

Ez a két prioritás átfogja a teljes oktatási palettát, a bölcsődétől egészen a felsőoktatásig, és minden szinten sokféle rendszerszintű fejlesztés és az oktatási részvételt segítő intézkedés helyet kapott benne.

Így például felzárkóztató programok, kulturális és művészeti oktatás hátrányos helyzetű vidéki és kisvárosi gyerekeknek, pedagógus továbbképzés, többek között az online oktatás területén, pedagógus mentorprogram, meleg ebéddel társított afterschool programok (SDS), második esély (ADS) program, a fogyatékossággal élő és/vagy speciális nevelési igényű (CES) gyerekek oktatási körülményeinek javítása, hogy csak néhányat említsek.

Ezek közül viszont egyvalamin megakadt a szemem:

Ebben a kavalkádban külön kiemelt helyet kapnak a szülők (főként a hátrányos helyzetű gyerekek szülei). Az oktatás majdnem minden szintjén a támogatható intézkedések között ott van a szülőket célzó tájékozatatási, tanácsadási és oktatási programok fejlesztése is.

Nem azt mondom, hogy újdonság, mert már a POCU projektekben is láthattál szülők iskolája típusú programot és szülőket célzó tanácsadást is.

De azzal, hogy a szülők támogatása kiemelt téma lett, talán előbb-utóbb kialakul ennek is a kultúrája és a szülő-iskola kapcsolat megtelik rendszeres, érdemi tartalommal.

4. Pályaorientáció az iskolában

Ahogy nézegetem az oktatási intézkedéseket, óhatatlanul is a középiskolai igazgatóm jut eszembe.

Aki figyelmeztetett, hogy felejtsem el az újságírást, menjek ügyesen jogot tanulni.

Tizennyolc évesen legyintettem rá, de ha akkor ez egy célzott pályaorientációs beszélgetés keretében hangzik el, ahol kiderül, hogy mik az erősségeim, talán nem intézem el az egészet egy vállvonással.

De húsz évvel ezelőtt az iskolában szó sem volt ilyesmiről. Valószínűleg ezért is kaptam fel a fejem arra, hogy ez a szolgáltatás kiemelten szerepel a PEO-ban, több helyen is.

3. Felsőoktatás a piaci igények szerint

A hetedik prioritás az oktatásnak és a szakképzésnek a munkaerőpiachoz és az innovációhoz való igazításáról szól.

Ha felsőoktatási pályázati lehetőségek érdekelnek, különösen ez a prioritás lesz az, amit a jövőre nézve szemmel kell tartanod.

Az hatodik prioritás is érinti ugyan ezt az oktatási szintet, de a legtöbb felsőoktatási intézkedés itt kapott helyet, és nagyrészük olyan fejlesztéskre irányul, amelyek a felsőoktatási kínálatot hozzáigazítják a munkaerőpiac igényeihez.

Lesz itt bőven diplomás pályakövetés, munkaerőigény előrejelzés, együttműködés a vállalkozói szférával, új szakok indítása a vállalkozói szféra kérésére, egyetemi karriertanácsadás és még sorolhatnám.

2. Felzárkóztató programok a szakiskolákban

A szakoktatás fejlesztését célzó nyolcadik prioritás a szakiskolai tanulók pénzügyi támogatásától kezdve, a duális oktatásban részt vevő vállalkozások akkreditálásának módszertani előkészítésén át egészen a szakképzést népszerűsítő széleskörű kampányokig igen változatos fejlesztési lehetőségekkel rukkol elő.

De ha már különleges témákról beszélünk, hadd emeljek ki egy speciális intézkedést:

A PEO-ban külön hangsúlyt kapnak azok a felzárkóztató programok, amelyek a kilencedikes szakiskolás diákokat célozzák és segítenek nekik behozni a lemaradást az olvasás, matematika és különböző tudományágak területén. Itt támogatást lehet majd kérni a program lebonyolításához szükséges körülmények megteremtésére is, így például tananyagokra, a tanulók étkeztetésére és utaztatására.

1. Képzők képzése

Az egész életen át tartó tanulást célzó kilences prioritás keretében a főbb támogatási területek közt találjuk például: a felnőttképzési minőségbiztosítás fejlesztését, új foglalkozási standardok kidolgozását, a felnőtteket célzó karriertanácsadási rendszerek kialakítását, a digitális kompetenciafejlesztési programokat, a pályafutásuk végén álló sportolók kompetenciafejlesztését, hogy elhelyezkedhessenek a munkaerőpiacon.

Vagy akár a "Tartsd a lépést" programot, aminek az lesz a lényege, hogy képzésben vehessenek részt azok a munkavállalók, akiknek a gyors technológiai fejlődés következtében elavultak a szakmai kompetenciái.

Mindemellett külön kiemelt intékezdés a képzők képzése, illetve továbbképzéseÉs itt nem a klasszikus képzők képzése típusú képzésekről lesz szó, hanem olyan programokat támogatnak majd, amelyek:

 • a képzőket és gyakorlati oktatókat („instruktorokat”) a saját szakterületükön képeznék tovább, akár alkalmazóknál végzett szakmai gyakorlat formájában,
 • és az inaskoordinátorokat képeznék a pedagógia, andragógia és képzési techninkák területén.

Ez a bejegyzés az Oktatás és Foglalkoztatás Operatív Programnak az Európai Bizottság által 2022. december 9-én elfogadott verziója alapján készült. A programdokumentumot a MIPE oldaláról töltheted le. 

100+ oldalnyi azonnal alkalmazható projekttervezési és pályázatírási technika, konkrét példa és jótanács

ajándék magazin