POCS 2021-2027: a szegénység elleni küzdelmet támogató új EU-s operatív program

Szociális szolgáltatóként és az elesetteket segítő szervezetként a következő pályázati ciklusban nem a POCU lesz a legerősebb varázsszavad, hanem egy másik titokzatos betűszó, a POCS. Azaz teljes nevén, s szabad fordításban magyarul: a Szegénység Elleni Küzdelem Operatív Program.

Az új POCU-hoz és a többi új operatív programhoz hasonlóan jelenleg ez is munkafázisban van. S bár a POCS munkadokumentuma jóval szűkszavúbb, mint a POCU-e, a koncepció, a főbb témakörök és a célcsoportok így is kiolvashatók.

Ez a bejegyzés a ráhangolódásban segít, hogy ha te is potenciális pályázó (szervezet, intézmény!) vagy a POCS keretében, időben kezdj el tájékozódni és készülni, mert tudod: akinél az információ, annál az erő. 😉

Úgyhogy csapjunk is bele!

A tervezet szerint a POCS-nak nyolc nagy prioritási tengelye van, ezek célcsoport vagy célközösség szerint különülnek el. A program különlegessége, hogy nem csak az Európai Szociális Alap (FSE+) támogatja, hanem az Európai Regionális Fejlesztési Alap (FEDR) is, és ennek megfelelően vegyesen vannak benne szoft és infrastrukturális intézkedések is.

Menjünk végig tengelyről tengelyre és közben gondolkodj azon, hogy melyik a Te területed:

1. Közösség által irányított helyi fejlesztés reload

Ez a témakör az aktuális POCU ötös prioritási tengelyének, a köznyelvben csak DLCR-ként emlegetett kezdeményezésnek a folytatása.

A DLRC olyan alulról építkező, integrált (több területet – foglalkoztatást, szociális és egészségügyi szolgáltatásokat, oktatást, társadalmi integrációt – lefedő) helyi fejlesztést jelent, melynek középpontjában egy helyi stratégia áll és legalább egy marginalizált közösség, amelyiken a stratégia hivatott segíteni.

A stratégiák gyakorlatba ültetését helyi akciócsoportok (GAL-ok) irányítják, amelyek pályáztatóként járnak el, és a helyi szervezetek, intézmények projektjeit „támogatják”. Így, idézőjelben, mert pénzt ugyan nem kezelnek, de projekteket generálnak, pályázati kiírásokat jelentetnek meg, pályáztatási folyamatokat bonyolítanak le, mindezt abból a célból, hogy a helyi stratégia megvalósulhasson.

A támogatáshoz a pénz két EU-s forrásból, az Európai Szociális Alapból és az Európai Regionális Fejlesztési Alapból jön.

Ennyit bevezetőként vagy ismétlésként.

A POCS első tengelye a klasszikus DLRC mechanizmust képezi le, tehát a helyi stratégiák kidolgozását és megvalósítását támogatja, és a munkadokumentum szerint városi marginalizált közösségekre vonatkozik.

2. Közösség által irányított helyi fejlesztés extra

A második tengely szintén DLRC-téma, de ez kimondottan infrastruktúra fejlesztés. Konrétan a turisztikai infrastruktúra fejlesztése, a helyi turisztikai célpontok feltérképezése, a kulturális örökség értékesítése és népszerűsítése.

Ezeknek az intézkedéseknek az a céljuk, hogy a helyi önkormányzatok plusz bevételi forráshoz jussanak, és hogy az idegenforgalmi fejlesztéseknek köszönhetően a városi közösségek aktiválódjanak (bármit is jelentsen ez).

3. Marginalizált közösségek

A harmadik prioritási tengely újabb kedves ismerős: a mélyszegénységben élő vidéki közösségek támogatása (ha nosztalgiázni szeretnél vagy éppen nyakig benne vagy: POCU 4.1 és 4.2).

A POCS munkadokumentuma szerint ez a tengely hozzávetőlegesen 2000 marginalizált közösség társadalmi-gazdasági felzárkóztatását célozza, integrált intézkedéseken keresztül.

A beavatkozások része az ún. “közösségi csapatok” támogatása, amelyek szociális asszistensből, ápolóból, idősgondozóból, iskolai mediátorból, munkaerőpiaci tanácsadóból állnak, az adott közösség igényeinek megfelelően.

Emellett ez a tengely támogatná a helyi önkormányzatokat abban, hogy jogilag és adminisztratív szempontból is rendezzék az informális települések helyzetét, és ugyaninnen jönne a támogatás a marginalizált közösségekkel dolgozó szakemberek képzésére is.

Infrastruktúra fejlesztés vonalon ebbe a csomagba tartozik az árvízkárosultak lakáskörülményeinek a javítása, a marginalizált közösségeket célzó, kisebb léptékű infrastruktúra fejlesztés, és a közösségi ápolók munkáját segítő kisebb orvosi eszközök beszerzése.

4. Hátrányos helyzetű gyerekek

A négyes prioritás nem egy adott közösséget támogat, hanem egy speciális célcsoport típust: a hátrányos helyzetű gyerekeket. És velük összefüggésben a nehéz helyzetben lévő édesanyákat.

És itt van bőven támogatnivaló!

Jó hosszú – ráadásul igen szimpatikus – a javasolt intézkedések listája, rajta a következőkkel:

 • a szegény sorban tengődő monoparentális családok, kiemelten a gyerekeiket egyedül nevelő anyák és családjaik támogatása before és after school utalványokkal, a gyerek hétvégi tevékenységét támogató utalványokkal, az egyedülálló anyák elhelyezkedését segítő átképzési programokkal,
 • gyerekeket és viselkedési zavaros fiatalokat célzó nappali központok építése / feújítása / korszerűsítése / bővítése / felszerelése, és ezek keretében terápiás szolgáltatások biztosítása,
 • alkotó- és sporttáborok szervezése szegény családokból származó iskolás gyerekek számára, hogy önállóbbakká váljanak és könnyebben szocializálódjanak,
 • a gyerekotthonokat elhagyó fiatalok támogatása integrált szolgáltatásokon keresztül (ez tipikusan az a támogatási eszköz, ami a POCU-ban a Prima cameră kiírás, és amely integráltan nyújt tanácsadási, pályaorientációs, személyiségfejlesztési és önállóságra nevelő szolgáltatásokat, megfűszerezve egy 24 hónapos lakástámogatással),
 • a gyerekek és a szülők elválasztását megelőző szolgáltatások fejlesztése nappali központok keretében,
 • a gyerekekkel és fiatalokkal dolgozó szakemberek képzése.

5. Időskorúak

Az időskorúakat célzó támogatás kulcsszava az aktív időskor.

Ennek a lényege, hogy az idősek részt vegyenek a közösség életében, hogy az évek múlásával gyakran együtt járó elszigetelődést ne kelljen megtapasztalniuk, és hogy az idősotthonokba költözést (vagy rettentő csúnyán mondva az intézményesítést) elkerülhessék.

Ennek érdekében az ötös prioritási tengely keretében például intergenerációs önkéntességi programokat, munkaterápiás programokat, egészségmegőrző programokat terveznek támogatni.

Ugyancsak az aktív időskort támogatnák sürgősségi call centerek létrehozásával és olyan – például karkötőkön alapuló – rendszerek bevezetése is szerepel az intézkedések listáján, amelyek segítségével hatékonyabban lehetne támogatni a függőségi helyzetben lévő időseket. Például szemmel lehetne tartani az egészségi állapotuk alakulását.

És természetesen nem maradhat le a listáról az időseket célzó szolgáltatások fejlesztése, az idősekkel dolgozó szakemberek képzése és az aktív időskor támogatásához szükséges orvosi eszközök beszerzése sem.

6. Fogyatékkal élők

A POCS következő kiemelt célcsoportja a fogyatékkal élő személyek, ők a célcsoportja a hatos prioritási tengelynek, a következő intézkedésekkel:

 • a fogyatékkal élők munkaerőpiaci integrációját segítő integrált csomag biztosítása, benne médiakampánnyal, tájékoztatással, a potenciális alkalmazók és az elhelyezkedni akarók azonosításával, szakértői csapat által végezett szakmai és szociális képességfelméréssel, állásbörzék szervezésével és az alkalmazást megelőző és követő különféle kiegészítő szolgáltatásokkal,
 • jogi asszisztencia biztosítása értelmi fogyatékkal élők számára, megyénként legalább egy kétfős (jogászból és terapeutából / tolmácsból / tanácsadóból / facilitátorból álló) szakértői csapat segítségével,
 • gondozó és rehabilitációs célú szogáltatások fejlesztése fogyatékkal élő gyerekeknek, képzések szervezése fogyatékkal élő gyerekek szüleinek,
 • megyei szintű, szociális asszisztensből, fizio-kinetoterapeutából, szakorvosból, pszichológusból és sofőrből álló mobil csapatok létrehozása és működtetése a Dolj megyében sikeresen megvalósított mintaprojekt alapján (amit kerestem, de nem találtam…),
 • az intézményből kikerülő és az önálló életmódot választó fogyatékkal élőket támogató infrastruktúra és szociális szolgáltatások fejlesztése,
 • akadálymentes technológiákkal működő berendezésekhez és eszközökhöz való hozzáférés biztosítása,
 • fogyatékkal élő személyekkel dolgozó szakemberek képzése,
 • nappali központok felszerelése, lakástámogatás a fogyatékkel élőknek,
 • fogyatékkal élő gyerekeket támogató rekuperációs / rehabilitációs központok felszerelése.

7. Veszélyeztetett csoportok

A hetes prioritási tengely a veszélyeztetett csoportokat célozza és az Európai Szociális Alapnak ahhoz a speciális céljához is köthető, amelyik a migránsok (vagy más szóval „harmadik országokból jövő állampolgárok”) és a marginalizált közösségek, például romák társadalmi befogadását szorgalmazza.

Úgyhogy van itt egy kis újdonság: a „harmadik országokból jövő állampolgárokat” célzó intézkedéscsomagok, külön gyerekeknek és külön felnőtteknek.

A felnőtteket célzó csomag tartalma: orvosi szolgáltatások, pszichológiai tanácsadás, román nyelvi képzés, adminisztrációs ügyek intézében való segédkezés, munkaerőpiaci tájékoztatás és tanácsadás, szakmai kompetenciák elismerése. Gyerekek esetében: orvosi szolgáltatások, pszichológiai tanácsadás, román nyelvi képzés és oktatási szolgáltatások.

De a veszélyeztetett csoportok támogatása más személyekre is kiterjed.

Így például:

 • külön intézkedések célozzák az embercsempészet és a családon belüli erőszak áldozatait, rajtuk a POCS integrált szolgáltatásokkal segítene, konkrétan szállás biztosításával, pszichológiai tanácsadással, karriertanácsadással, jogi tanácsadással, az alapszükségletek biztosítását fedező anyagi támogatással,
 • külön támogató és rehabilitációs szolgáltatások, tanácsadás és terápiás programok célozzák a drog és alkohol függőségben szenvedőket,
 • különálló intézkedéscsomag szól a börtönből szabadultaknak,
 • és szintén különálló intézkedéscsomag segíti a hajléktalanokat is, például tanácsadás, szociális és orvosi ellátás, utcai szolgálat, munkaerőpiaci integrációt elősegítő szolgáltatások formájában.

Ez a tengely is támogatja a szakemberek képzését, ezúttal azokét, akik a veszélyeztetett személyekkel dolgoznak. És van itt is infrastrukturális elem, például: a migránsokat befogadó átmeneti szálláshelyek és integrációs központok infrastrukturális fejlesztése, de olyan védett otthonok fejlesztése is, amelyek a családon belüli erőszak és a drogkereskedés áldozatain segítenek.

8. Rászoruló személyek

És végül a nyolcas prioritási tengely a rászorulókon segítene anyagi támogatással, konkrétan élelmiszercsomagokkal, tisztálkodási termékekkel és gyermekgondozási termékekkel, tanszertámogatással, főtt étellel és egyéb kiegészítő intézkedéssel (erre a célra a jelenlegi pályázati ciklusban külön operatív program van, a POAD, ha nem sokat hallottál róla, azért lehet, mert nem nyílt pályázati rendszerben működik).

Szólj hozzá vagy kérdezz!