Hogyan támogatja a fogyatékossággal élőket a POCU?

A POCU keretében a fogyatékossággal élő személyek csoportját több prioritási tengely is érinti, ezek közül kiemelt szerepet kap a négyes számú prioritási tengely, miután ez támogatja a társadalmi befogadást és a szegénység elleni küzdelmet.

A negyedik prioritási tengely (AP4) nagyon széles területet fed le, és többféle hátrányos helyzetű csoportot érint, köztük a fogyatékossággal élő embereket is.

Sőt, az AP4 keretében a POCU specifikus céljai között több olyan is akad, amely kifejezetten fogyatékossággal élőknek, vagy nekik is szól.

Ebben a bejegyzésben minden lehetőséget nem mutatok be, de ha olyan intézménynek vagy szervezetnek tervezel POCU projektet, amely fogyatékossággal élő személyek támogatásával foglalkozik, akkor olvass tovább, mert az alábbiakban három olyan pályázati lehetőséget mutatok, amelyet alighanem kötelező ismerned, ha a közeljövőben pályázni akarsz.

De mielőtt tovább olvasod, tudnod kell, hogy ezek a pályázati lehetőségek ebben a pillanatban nem elérhetők, az alábbi információkat a POCU tervezési dokumentumaiból szedtem össze.

Azért jó, ha időben tájékozódsz a várható pályázati lehetőségeről, mert így előre tervezhetsz és partnereket kereshetsz a projektötleteidhez, hogy amikor megjelenik egy kiírás, nem a nulláról kezded a készülést, hanem van már egy biztos kiindulópontod.

Arról nem is beszélve, hogy ha tudod, mire várható támogatás, akkor a projektterveid nem az asztalfióknak készülnek.

De a térjünk lényegre:

1. A szociális szolgáltató rendszer javítása

A POCU 2014-2020 egyik célja a szociális szolgáltató rendszer javítása, amit különféle eszközök, procedúrák, mechanizmusok bevezetésével és a szociális szolgáltató rendszerben dolgozók kompetenciáinak fejlesztésével képzeltek el megvalósítani.

Támogatható tevékenységek

Azok a pályázati kiírások, amelyek ehhez a célhoz kapcsolódnak majd, akkor érdekelhetnek, ha az a szervezet vagy intézmény, amelyet képviselsz, rendszerszintű fejlesztéseket tervez.

Például olyan mechanizmust akar kidolgozni, amellyel hatékonyan fel lehet mérni a speciális igényű veszélyeztetett személyek igényeit, vagy olyat, amellyel a szolgáltatási igényeket hatékonyan lehet nyomon követni (pl. elektronikus várólistákkal) és elemezni.

Vagy olyan eszközöket szeretne kidolgozni, amelyek hatékonnyá teszik a közösségi szintű integrált (több területre kiterjedő, pl. szociális, orvosi, foglalkoztatási, oktatási, stb.) szolgáltatások nyújtását. Vagy fejleszteni szeretné az alkalmazottait képzés, tanácsadás, vagy akár tapasztalatcsere keretében.

Célcsoport

Fontos, hogy a tevékenységek jellegéből adódóan az itt támogatott projektek célcsoportja (tehát azok, akik a projekt során közvetlenül érintettek), nem a szociális szolgáltatások kedvezményezettei, így nem is a fogyatékossággal élő személyek, hanem a szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmények, a szociális szolgáltatók és a szociális szolgáltatóként akkreditált civil szervezetek személyzete.

Pályázók köre

Ilyen projektekkel a szociális ellátás területén illetékes központi és helyi szervek, a szociális szolgáltatók, a szociális szolgáltatóként akkreditált civil szervezetek, valamint a kutatóintézetek és egyetemek pályázhatnak majd.

2. A bentlakásos intézetekben élő idős és fogyatékossággal élő személyek számának csökkentése

A különböző intézetekben elő személyek helyzetének javítására több specifikus cél is irányul.

Közös bennük az a törekvés, hogy egyre kevesebb személy – gyerek, fiatal, fogyatékossággal élő, idős – legyen kiszolgáltatva az intézményi létnek, és egyben növekedjék azoknak a száma, akiket kiemelnek az intézetekből, hogy önálló életet kezdjenek.

Támogatható tevékenységek

Az alcímben jelzett célhoz kapcsolódó pályázati kiírások olyan projekteket támogatnak majd, amelyek integrált szolgáltatásokkal lehetővé teszik az áttérést az intézményi keretek között történő gondozásról a közösségi szintű gondozásra.

A POCU keretében támogatott projektek összekapcsolhatók lennének az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (FEDR) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (FEADR) támogatott infrastrukturális projektekkel, és így olyan megoldásokat tennének elérhetővé, mint a védett lakóotthonok, szociális otthonok, családi típusú lakások és házak, otthoni ápolás, integrált közösségi egészségügyi és szociális szolgáltatások, pihenőotthonok (respiro).

Célcsoport

A projektek célcsoportjába tartozhatnak az intézetben élő személyek (persoane instituționalizate), köztük a fogyatékossággal élők és az idősek, valamint a gyermekgondozók (asistenți maternali).

Pályázók köre

A pályázók körébe tartoznak az illetékes helyi és központi szervek, a vonatkozó jogszabályok szerint működő szociális szolgáltatók, és a globális támogatási programok adminisztrátorai.

3. A szociális vállalkozások támogatása

A POCU keretében a szociális gazdaság támogatása egyrészt egy kimondottan erre irányuló célhoz kapcsolódóan valósulhat meg, másrészt olyan más célokhoz kapcsolódó projektek keretében, amelyek elsősorban nem ezt a területet érintik, de lehetővé teszik a veszélyeztetett csoportokba tartozó személyek foglalkoztatását szociális gazdaság keretében.

Most az első megközelítésről lesz szó.

Támogatható tevékenységek

A szociális gazdaság fejlesztése nem kizárólag a fogyatékossággal élő személyek támogatásáról szól, de ha figyelembe vesszük például a védett műhelyek szerepét a fogyatékossággal élő emberek munkaerőpiaci integrációjának elősegítésében, az ilyen típusú pályázati kiírások szerepe is egyértelművé válik.

A 4.16-os specifikus célhoz kapcsolódó projektek keretében a következő támogatható tevékenységek jöhetnek számításba:

1

Új szociális vállalkozások létrehozásának és a már meglévők fejlesztésének támogatása

A támogatás, amelyet kisebb értékű vissza nem térítendő támogatás formájában kapnának meg az egyes vállalkozások, olyan tevékenységeket fedezne, mint képzés, vállalkozásfejlesztési tanácsadás, felvevőpiacok azonosítása, különböző területeken történő képesség és készségfejlesztés.

2

Együttműködések kialakítása és megerősítése

A munkaerőpiaci szereplőkkel, az oktatási rendszer, az egészségügyi és szociális ellátórendszer, valamint a helyi és központi közigazgatási rendszer szereplőivel való együttműködések kialakítása és megerősítése: az együttműködések célja az, hogy mindezek a szereplők egyre inkább bevonódjanak a veszélyeztetett csoportokba tartozó személyeket célzó szolgáltatásnyújtásba.

3

Egyéb tevékenységek

Például: jó gyakorlatok megosztását és az információterjesztést elősegítő hálózatok és partnerségek fejlesztése, kapacitásfejlesztés és tudásátadás az országból és más EU-s tagállamokból származó szereplők és közösségek bevonásával; a munkahelyekhez való hozzáférés javítása a munkaerőpiaci beilleszkedést segítő szociális vállalkozások keretében; olyan eszközök fejlesztése, amelyek a szociális gazdaság jobb megismerését és nyilvánosságának növelését teszik lehetővé.

Célcsoport

Az itt támogatott projektek célcsoportjába az újonnan létrehozott és a már meglévő társadalmi vállalkozások személyzete tartozik.

Pályázók köre

A következő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

  • újonnan létrehozott és a már meglévő társadalmi gazdasági egységek (entități de economie socială),
  • a globális támogatási programok adminisztrátorai, amennyiben ezt a támogatási formát alkalmazzák,
  • a pénzügyi eszközök végrehajtásában részt vevő entitás, amennyiben támogatási formaként a pénzügyi eszközöket alkalmazzák.

A fogyatékossággal élő személyeket természetesen nem csak az AP4 keretében támogatja a POCU, hanem más prioritási tengelyek esetében is hangsúlyt fektetnek e csoport problémáinak a megoldására, de erről majd egy másik bejegyzésben.


Kép: Maggie Chiang via Behance.

Tanulj velem humánerőforrás-fejlesztési pályázatot írni!

AJÁNDÉK minitréning