Új POCU kiírás: Innotech Student

A Romania Start-up Plus, a Diaspora Start-up és a Solidar Start-up után a POCU-ban újabb start-up kiírás készül, az Innotech Student. Ha már utolsókat rúgja a vállalkozós POCU projekted és megérett az idő és a megvalósítási kedv egy újabb projektre, akkor ezt szeretni fogod.

Május 4-ig van társadalmi vitán az Innotech Student, a POCU legújabb start-up kiírása.

A feltételek és kötelező tartalmi elemek kísértetiesen hasonlítanak a korábbiakra, de akad azért pár újítás is. Hogy könnyebben tudj dönteni arról, hogy pályázó szervezetként érdekel-e ez a lehetőség, összegyűjtöttem a legfontosabb tudnivalókat:

Kik pályázhatnak?

Az Innotech Student programnak ebben a szakaszában szolgáltató szervezetek pályáznak olyan projektekkel, amelyek keretében de minimis támogatást adhatnak a célcsoport tagjai által létrehozott új vállalkozásoknak. Ezek a szervezetek, akár egyedül, akár partnerségben pályáznak, pályáztatóként fognak eljárni.

A jogosult pályázók listája jó hosszú, ezek a szervezetek mind pályázhatnak:

 • Akkreditált állami és magán felsőoktatási intézmények
 • Önálló jogi személyiséggel rendelkező doktori iskolák és graduális képzést nyújtó iskolák, akár a magánszektorral és kutatóközpontokkal partnerségben
 • Akkreditált kutatóközpontok és kutatóintézetek
 • a Román Akadémia
 • Szakmai szervezetek
 • Kereskedelmi és iparkamarák
 • Regionális Paktumok és Helyi Partnerségek tagjai
 • Akkreditált felnőttképzési szolgáltatók
 • Szakszervezetek, patronátusok
 • Ágazati bizottságok (Comitete Sectoriale) tagjai és jogi személyiséggel rendelkező ágazati bizottságok
 • Civil szervezetek
 • A fenti szervezetek közötti partnerségek

Pályázni önállóan is lehet, ha megvan hozzá a pénzügyi és szakmai kapacitásod is és egyedül simán le tudod bonyolítani a teljes projektet (amit kétlek …).

A szakmai kapacitás ennél a kiírásnál látszólag enyhébb, mint korábban, ugyanis nincs minimális évszámhoz kötve.


A feltétel konkrétan az, hogy a pályázónak a végleges pályázati kiírás megjelenésének időpontjáig eltelt időszakban olyan vállalkozásfejlesztési képzési vagy tanácsadási tevékenységet kellett folytatnia, amely üzleti tervek végrehajtásához vagy támogatási programok lebonyolításához kapcsolódott.


Mindezekkel a pályázó azt igazolja, hogy van neki tapasztalata támogatási programok lebonyolításában vagy pénzügyi jellegű tanácsadási tevékenységek megvalósításában.

Ez a feltétel ebben a formában enyén ködös, és van némi eltérés aközött, amit igazolni kell, és aközött, amire elvileg a szakmai kapacitás irányul.

Tehát ha pályázol, igazolnod kell, hogy végeztél képzési vagy tanácsadási tevékenységet, de ezzel valójában nem azt kell igazolnod, hogy vállalkozásfejlesztési képzés vagy tanácsadás terén jó vagy, hanem valami egészen mást, szó szerint ezt:

Szakmai kapcitás:

capacitatea administratorului de a consilia/selecta/monitoriza acordarea de granturi sau consiliere în implementarea de activități ce presupun gestionarea de resurse financiare“.

Partnerségek esetében a szakmai kapacitás akkor van rendben, ha legalább egy partner igazolni tudja, hogy megfelel a fenti feltételnek.

És itt is van egy csavar: ez a partnerszervezet az a partner kell legyen, aki a szakmai kapacitás szempontjából releváns tevékenységet – azaz vállalkozásfejlesztési képzést vagy vállalkozásfejlesztési tanácsadást – folytatott.

Tehát cseles a dolog, mert nem hozhatsz fel képzési és tanácsadási tapasztalat gyanánt bármit: csak olyasmi jöhet szóba, amivel végső soron azt igazolod, hogy van tapasztalatod pénzügyi támogatás nyújtásában vagy pénzügyekkel kapcsolatos tanácsadásban.

Hogyan fog kinézni egy Innotech Student projekt?

Az Innotech Student projektek forgatókönyve nagyon hasonló lesz ahhoz, ami a korábbi startup projekteké volt, de van pár újítás.

Két szakasz van.

Az első maximum 8 hónapig tarthat és ott ér véget, hogy megkötötted az összes de minimis támogatási szerződést az összes kedvezményezettel. Maximum 8 hónap alatt végig kell zongorázni a következőket, ebben a sorrendben (az összes tevékenység kötelező):

 1. 1
  Tájékoztatási kampány a képzési programról és a részvétel, illetve a támogatás feltételeiről
 2. 2
  A képzésen résztvevő személyek kiválasztása (ez lesz a célcsoport)
 3. 3
  A vállalkozásfejlesztési képzés lebonyolítása (akkreditált és minimum 40 óra)
 4. 4
  Üzleti tervek kiválasztása: itt is lehet olyan személy által benyújtott üzleti tervet kiválasztani, aki nem vett részt a képzésen (min. 10% erejéig), és ami izgalmas: a célcsoportból többen is, csoportosan is indulhatnak ugyanazzal az üzleti tervvel. Ezen a ponton búcsút veszel azoktól, akiknek az üzleti terve nincs rajta a nyertes listán, és csak a nyertesekkel dolgozol tovább:
 5. 5
  Szimulált vállalkozások létrehozása (ezek még nem a támogatandó vállalkozások, ez egy oktatási módszer)
 6. 6
  Gyakorlat cégeknél
 7. 7
  Személyre szabott tanácsadás, mentorálás
 8. 8
  Cégbejegyzések támogatása

A második szakasz legkésőbb a 9. hónap legelső napján indul, de el lehet kezdeni korábban is azoknál a személyeknél, akik már túl vannak az üzleti terv kiválasztását követő tevékenységeken és be van jegyezve a vállalkozásuk.

A második szakaszban két tevékenység zajlik (alább megnézzük a részleteket is):

 1. 1
  A de minimis támogatások folyósítása – minimum 14 üzleti tervet kell támogatni
 2. 2
  A támogatott vállalkozások működésének monitorizálása

Mekkora lehet egy projekt értéke?

Egy projekt teljes elszámolható értéke maximum 2.000.000 euró lehet, a keretösszeg 20.000.000 euró. Innen nem túl bonyolult kiszámolni, hogy valószínűleg kb. 10-15 nyertes pályázat lesz, és ez lefedi az egész országot, Bukarest-Ilfov régió kivételével. Egy projekt lefedhet csak egy régiót, de akár többet is.

A projekt költségvetésének minimum 70%-át de minimis támogatásra kell fordítani, tehát ha maxra mész, a konkrét projektmegvalósításra jut 600.000 euró. Ami talán nem is épp annyira kevés, ha figyelembe vesszük, hogy ezek a projektek nem fognak 3 évig elhúzódni, hanem mindössze legfeljebb húsz hónapot fedhetnek le.

Kik tartozhatnak a projekt célcsoportjába?

A projekt célcsoportjába egyetemi hallgatók, doktoranduszok, kutatók tartozhatnak, de íme, a pontos lista:

 • ISCED 5-7 szintű hallgatók, akik a projektbe lépésük pillanatában utolsó évesek
 • Egyetemi doktori képzésben részt vevő doktoranduszok
 • Posztdoktori kutatók
 • ISCED 4 szintű hallgatók, akik a felsőoktatási intézmények által szervezett kollégiumok hallgatói és a projektbe lépésük pillanatában utolsó évesek

A célcsoport minimális létszáma 300 fő. A célcsoport tagjainak állandó lakhelye a kiírás által érintett régiók valamelyikében kell, hogy legyen, ami azt jelenti, hogy csak a Bukarest-Ilfov-i lakhelyű hallgatók nem tartozhatnak a célcsoportba.

Milyen indikátorokat kell teljesíteni?

Ennél a kiírásnál van két output indikátor, az egyik (4S129) a projektben részt vevő hallgatókat foglalja magában, a másik (4S130) a projektben részt vevő doktoranduszokat és posztdoktori kutatókat. A kettő együtt tulajdonképpen a célcsoport.

És van egy eredményindikátor is (4S116): a projektben való részvételt követően állást találó hallgatók száma, aminek a minimális értéke egyenlő kell, hogy legyen a projekt keretében támogatott vállalkozások számával.

Az indikátorok útmutatójában szereplő eredeti indikátor az állást találók körébe bevonja a kutatókat és még más személyeket is (ld. “Cursanti Studenti si Cercetatori etc., care gasesc un loc de munca”) – hogy itt miért csak a “Cursanti/strudenti” szerepel, az megér egy kérdést az AM POCU felé.

Mindhárom indikátor kötelező, tehát ez azt jelenti, hogy például egy, a célcsoportba csak egyetemi hallgatókat bevonó projekt nem lesz támogatható, kellenek doktoranduszok és/vagy kutatók is.

Mik a de minimis támogatás feltételei?

És végül pár lényeges részlet a de minimis támogatásról, ami a nyertes üzleti tervek megvalósítására adható.

CAEN KÓDOK

Csak olyan CAEN kód támogatható, amelyik a pályázati kiírás 4. számú mellékletében található listán rajta van. Az új vállalkozásnak lehet más CAEN kódja is, de arra nem jár támogatás és a két tevékenység pénzmozgásait élesen el kell különíteni.

TÁMOGATÁS

Egy üzleti tervre mininum 80.001 – maximum 100.000 eurónyi de minimis támogatás adható, akkor, ha a támogatott vállalja, hogy legalább 5 új munkahelyet hoz létre. Legalább 4 új munkahelyért 60.001-80.000 euró jár, legalább háromért 40.001-60.000 euró, és legalább kettőért max. 40.000 euró.

KIFIZETÉS

A támogatás két részletben érkezik: az első előleg, a de minimis támogatás max. 75%-a, a fennmaradó részt akkor kapja meg a támogatott, amikor igazolni tudja, hogy létrehozta és betöltötte az üzleti tervben vállalt összes új munkahelyet (hoppá, ez már nem bevétel alapú!). Ennek a támogatási szerződés megkötésétől számított 6 hónapon belül meg kell történnie, egyébként a támogatott nem hogy a fennmaradó részt nem kapja meg, de az előleget is visszafizeti.

MUNKAHELYEK

Az új munkahelyeket minimum 12 hónapig kell fenntartani, ebből 6 hónap a projektmegvalósítás idejére esik, 6 hónap a fenntartási időszakra. A munkahelyek fenntartása azt jelenti, hogy az üzleti tervben vállalt feltételek tökéletesen úgy maradnak, ahogyan az üzleti tervben szerepelnek, tehát nem csak a norma nem változhat, de még a fizetés se. Csak olyan személyeket lehet alkalmazni, akiknek a kiírás által lefedett régiókban van az állandó vagy ideiglenes lakhelyük (domiciliul / reședința).

FENNTARTÁS

Ha egyet hátralépünk, akkor összességében a támogatási szerződés megkötésétől kezdve az új vállalkozások legalább 18 hónapig kell működőképesek legyenek. Ebből 12 hónap a projekt idejére esik (értsd: a költségek a de minimisből mennek), további minimum 6 hónap a fenntartási időszakra, azaz a projekt utáni időszakra (ennek a költségei nem a de minimisből mennek).

FONTOS: ez nem a végleges kiírás!

Május 4. után várhatóan rövid időn belül megjelenik a végleges pályázati kiírás, pályázati határidővel együtt. Addigis ha valamit nem értesz vagy van módosító javaslatod, megírhatod az AM POCU címére.


Illusztráció: Mirko Grisendi via Behance

Szólj hozzá vagy kérdezz!