Mit tegyél, hogy a POCU 4.1 pályázatod átmenjen a jogosultsági szűrőn?

Tudtad, hogy a pályázatoknak közel egynegyede kiesik már a jogosultsági értékelés szakaszában? Volt olyan pályázati kiírás is, ahol a benyújtott pályázatoknak majdnem fele elvérzett az első körben.

Az egyik legnépszerűbb POSDRU kiírásnál például ez az arány meghaladta a 40%-ot, emögött szám szerint 177 jogosulatlanként elutasított pályázat állt.

Mit jelent ez? Nem sok jót.

Ebben az esetben azt, hogy minden tíz pályázatból négyet úgy írtak meg, hogy figyelmetlenség vagy szövegértési hiba miatt soha esélyt sem kaptak a szakmai megmérettetésre. Ugye, ezek után nem kell mondanom, hogy a jogosultsági feltételek pontos értelmezése nélkül a munkád eredménye veszélyben forog?

Kell ez neked? Ugye nem?

Szólok előre, hogy ez egy hosszú bejegyzés. A pályázatírás már csak ilyen… Sok a szabály, feltétel, követelmény. És ha csak egyet is elnézel, rögtön bajban vagy.

Úgyhogy olvasd csak végig a bejegyzést, mert megéri, ugyanis itt egy helyen találod az összes jogosultsági részletkérdést. Egyetlen hivatalos dokumentumban sincs meg ez így együtt, ebben a formában, innen-onnan gyűjtöttem össze az információkat.

0. Ne higgy minden véleménynek!

Mielőtt szétszedjük a jogosultsági feltételeket, hadd meséljek el egy esetet, amivel a minap találkoztam:

Egy szakértői csoportban felmerült a kérdés, hogy aki POCU 4.1-es pályázathoz előzetes igényfelmérő tanulmányt készít, hogyan számolja el annak a költségeit, ha a saját szakértői dolgoznak a felmérésen, nem egy alvállalkozó. Jöttek is az ötletek a saját szakértők bér- és kiszállási költségeinek elszámolásával, plusz rezsiköltség, mert ezek a szakértők nemcsak terepen, hanem irodában is dolgoznak, és ez is költségekkel jár.

A rezsiköltséges ötlet után pillanatokon belül érkezett az első (szakértői!) reakció, mely szerint az a szervezet, amelyik rezsiköltséget akar elszámolni az előzetes igényfelméréshez, az már ne is pályázzon, mert biztosan nincs neki működési kapacitása, márpedig az kötelező az általános útmutató szerint, és az értékelők ilyesmiért lepontozhatják a pályázatot.

Ez volt az a pillanat, amikor rájöttem, hogy tényleg óriási a zűrzavar a fejekben az értékelési szempontokkal kapcsolatban.

Mert mi is a működési kapacitás?

Az általános pályázati útmutatóban világosan ott áll, hogy a működési kapacitás a korábban megvalósított hasonló projektekre és a projekt területén szerzett korábbi szakmai tapasztalatra vonatkozik. 

Ráadásul a működési kapacitás egy jogosultsági feltétel, nem adnak rá pontszámot, nem is vonnak le miatta, hanem az első szakaszban kizárják azokat a pályázatokat, amelyek ennek nem felelnek meg.

És hány ilyen félreértés kering a virtuális térben, sokszor anélkül, hogy bárki helyreigazítaná!

Gyere, számoljunk le velük, tegyük tisztába a POCU 4.1 jogosultági feltételeit:

1. Mikor felel meg a pályázatod a formai követelményeknek?

1. sZEMPONT

A pályázatot a MySMIS 2014 rendszerben nyújtod be, a pályázati kiíráshoz tartozó űrlapon. Ezt nagyon nehéz elszúrni: ha a rendszerben sikerült a megfelelő kiírás űrlapját kiválasztani, onnan már egyszerű.

2. sZEMPONT

Csatolod a partneri megállapodást, amelyet az összes partner hivatalos képviselője aláírt digitálisan. A megállapodás mintát ebben a csomagban találod, a támogatási szerződés mellékleteként.

3. SZEMPONT

Mellékeled az előzetes igényfelmérés anyagait a pályázati útmutatóban leírtak szerint. Az igényfelmérés tartalmazza: a pályázati útmutatóban szereplő táblázatot a marginalizált közösségre vonatkozó adatokkal kitöltve, mely igazolja, hogy az adott közösség marginalizált roma közösség; a közösségi adatlapot kitöltve; a leíró elemzést; térképet, amelyen földrajzilag be van jelölve a marginalizált közösség; fotóanyagot a marginalizált közösségről.

Ja, hogy mitől marginalizált egy közösség? Nézd meg ITT! És mitől roma? Attól, hogy a lakosság 10%-a a roma közösség tagja.

4. SZEMPONT

Csatolod a fenntartási kötelezettségek vállalására vonatkozó nyilatkozatot. A román megnevezése: Declarație pe propria răspundere privind asumarea responsabilității pentru asigurarea sustenabilității măsurilor sprijinite. Ebből kiderül, hogy a projekt teljesíti a minimális fenntartási kötelezettségeket.

(Psszt! Ha többletpontszámot szeretnél, nem lesz elég a minimális érték…) A nyilatkozatminta változott, a legfrissebb verziót INNEN töltheted le (Anexa 6). A nyilatkozatot az összes partner hivatalos képviselőjének alá kell írnia.

5. SZEMPONT

Csatolod a kötelezettségvállalási nyilatkozatot. A román megnevezése: Declarație de angajament, a mintát ebben a csomagban találod). Csak a főpályázó hivatalos képviselője írja alá.

6. SZEMPONT

Csatolod a jogosultságra vonatkozó nyilatkozatokat. A román megnevezése Declarație de eligibilitate, a mintát ebben a csomagban találod. A partnerség minden egyes tagjától kell egy-egy ilyen nyilatkozat.

7. SZEMPONT

Csatolod a kettős finanszírozás elkerüléséről szóló nyilatkozatokat. A román megnevezése Declarație de evitare a dublei finanțări, a mintát ITT találod. A partnerség minden egyes tagjától kell egy-egy ilyen nyilatkozat.

8. SZEMPONT

Csatolod az ÁFA-nyilatkoztatokat. A román megnevezéze Declarație privind eligibilitatea TVA, a mintát innen töltheted le. A partnerség minden egyes tagjától kell egy-egy ilyen nyilatkozat.

9. SZEMPONT

Ha közintézmény vagy önkormányzat a főpályázó és a magánszférából származó partnerek is vannak a partnerségben, csatolod a kiválasztási procedúra dokumentumait.

10. SZEMPONT

Csatolod a partnerségre vonatkozó indoklást. Ebben azt kell leírnod, hogy melyik partner milyen tevékenységekért felel a projektben, miért pont ő a legalkalmasabb erre a feladatra és a jelenléte milyen hozzáadott értékkel jár.

11. SZEMPONT

A pályázatot a megfelelő személyek (hivatalos képviselő vagy meghatalmazott) írják alá. A hivatalos képviselő vagy a meghatalmazott személy adatait már a MySMIS rendszerbe való regisztrációnál meg kell adni. Jogi személyt az adott szervezet / intézmény hivatalos képviselője vagy meghatalmazottja regisztrálhat, miután megszerezte a digitális igazolványt. A digitális igazolvány birtokában lehet elektronikusan aláírni.

2. Hogyan tartsd be a pályázókra vonatkozó általános jogosultsági követelményeket?

12. sZEMPONT

A főpályázó már megvalósított legalább 1 hasonló projektet. A partnerek mindegyike már megvalósított legalább 1 hasonló projektet és/vagy legalább 6 hónapos, a projekt szempontjából releváns tapasztalattal rendelkezik.

Vigyázat: Itt a szövegben „és/vagy” szerepel, ezért figyelj arra, hogy minden esetben igazold a legalább 6 hónapos tapasztalatot is, ne csak a minimum 1 projektet, ha volt ilyen.

13. sZEMPONT

A pályázati űrlap megfelelő részébe (Structura grupului / Descrierea structurii grupului) leírod a partnerség minden egyes tagjára vonatkozóan, hogy miként felel meg a működési kapacitás feltételeinek.

14. SZEMPONT

A pályázati űrlap megfelelő részébe (Structura grupului / Descrierea structurii grupului) leírod a partnerség minden egyes tagjára vonatkozóan, hogy milyen feladatokat lát el projektben és miért pont őt választottad arra a feladatra. Ezeket az információkat részletesebben a partnerségre vonatkozó indoklásba is beleírtad (lásd mellékletek!).

15. SZEMPONT

A pályázathoz csatolod azokat az igazoló dokumentumokat, amelyek alátámasztják, hogy a partnerség minden tagjának van legalább 6 hónapos tapasztalata azon a tevékenységi területen, amelynek a megvalósításában részt vesz.

Sőt, ezekből a dokumentumokból az is kiderül, hogy a kiválasztott tevékenységek benne van a partnerek alapító okirataiban. Tehát, ha például egy partner képzési tevékenységeket fog végezni, akkor mellékelned kell az okiratot, amelyből kiderül, hogy a képzés a tevékenységi körébe tartozik. És persze csatolod azt az okiratot is, amelyből kiderül, hogy a szervezet vagy intézmény legalább fél éve akkreditált képzési szolgáltató.

16. SZEMPONT

A partnerek megfelelnek a pénzügyi kapacitásra vonatkozó feltételeknek. Ehhez feltétlenül olvasd el az általános útmutató vonatkozó részét!

17. SZEMPONT

A partnerek kiválasztása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történt. Ez a mellékletek között szereplő kiválasztási procedúra dokumentumaiból derül ki, de írj róla részletesen a partnerségre vonatkozó indoklásban is.

18. SZEMPONT

Minden partnerszervezet részt vesz legalább 1 tartalmi tevékenység megvalósításában. Hogy mi a tartalmi tevékenység? Minden olyan tevékenység, amelyik közvetlenül hozzájárul az indikátorok teljesítéséhez (a specifikus pályázati útmutató pontosan leírja ezeket, mind a hetet).

19. SZEMPONT

Egyik partner sem szervez ki olyan tartalmi tevékenységet, amelynek a megvalósítására be lett vonva. Tartalmi tevékenységet csak a főpályázó szervez ki, amennyiben ez szükséges.

20. SZEMPONT

A főpályázó költségvetésrésze a legnagyobb. (És ehhez természetesen a feladatok és felelősségek tekintetében a főpályázó szerepe a leghangsúlyosabb, különben mire költené a költségvetés legnagyobb részét?)

3. Hogyan tartsd be a pályázókra vonatkozó specifikus jogosultsági feltételeket?

21. sZEMPONT

A főpályázó egy civil szervezet vagy egy illetékes helyi önkormányzat. („în accepțiunea ghidurilor specifice autorităţi ale administraţiei publice locale sunt: Consiliile Locale și primăriile din comune, orașe/ municipii și consiliile județene.”)

22. sZEMPONT

A partnerek a projekttevékenységek szempontjából releváns tapasztalattal rendelkező szervezetek / intézmények, tehát már végezték azt a tevékenységet, amelyre a projekt keretében vállalkoznak.

23. SZEMPONT

A pályázati űrlap megfelelő részébe (Structura grupului / Descrierea structurii grupului) leírod a partnerség minden egyes tagjára vonatkozóan, hogy milyen tapasztalattal rendelkezik a projekttevékenységek területén.

Vigyázat: a tapasztalat arra / azokra a tevékenység(ek)re vonatkozik, amelyben / amelyekben az adott partner részt vesz. Tehát, ha például egy partner szociális szolgáltatásokat fog nyújtani, teljesen fölösleges bemutatni a tapasztalatát a vállalkozásfejlesztési tanácsadás területén, viszont kötelező bemutatni, hogy eddig mit tett le az asztalra a szociális szolgáltatások terén.

24. SZEMPONT

A partnerszervezetek között nincs transznacionális partner. Azaz: minden egyes partnerszervezet, a főpályázót is beleértve, romániai jogi személy.

25. SZEMPONT

A partnerségben részt vesz legalább egy illetékes helyi önkormányzat, akár főpályázói, akár partneri minőségben.

26. SZEMPONT

Ha több területi adminisztrációs egység (UAT) vesz részt egy projektben, akkor ezek mind ugyanabban a régióban vannak, ÉS: vagy szomszédosak és osztoznak a projekt által célzott marginalizált közösségen, vagy társulniuk kellett ahhoz, hogy a projekt által célzott marginalizált közösségekben összesen elérhető legyen minimum annyi, a célcsoportba tartozó személy, amennyit a pályázati útmutató előír.

27. SZEMPONT

A partnerek között van egy ISCED 0-2 szintű állami oktatási intézmény is az adott megyéből, amely az oktatási feladatokat látja el. (Psszt! Ha ez éppen a helyi iskola, rögtön többletpontszámot is kapsz rá a tartalmi értékelésnél.)

28. SZEMPONT

A projekt tartalmi tevékenységeit megvalósító szervezetek (főpályázó és partnerek egyaránt) a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően akkreditáltak. A követelmény a foglalkoztatási (képzés, előzetesen megszerzett kompetenciák felmérése, munkaerő foglalkoztatás ösztönzése), szociális, egészségügyi és oktatási tevékenységek megvalósítóira vonatkozik.

29. SZEMPONT

A pályázathoz csatolod az előző pontban említett partnerek akkreditációját igazoló dokumentumokat.

4. Mikor felel meg a projekt a jogosultsági feltételeknek?

30. sZEMPONT

A projekt a javasolt formában (az adott tevékenységekkel, eredményekkel, az adott célcsoportnak) eddig nem részesült más támogatásban.

31. sZEMPONT

A pályázat benyújtása előtt a projekt nem zárult le, illetve nem valósult meg teljes egészében.

32. SZEMPONT

A projekt illeszkedik a kiírás prioritási tengelyéhez, beruházási prioritásához, specifikus céljához és hozzájárul a programindikátorok teljesítéséhez. Ennek érdekében: Az összes kötelező indikátor esetében vállaltad a minimális értéket. (Psszt! Többletpontszámért nem elég a minimális érték, az csak 0 pontot ér.)

A projekt integrált jellegű, azaz kötelezően tartalmazza a következő tevékenységtípusokat: oktatási tevékenységek, foglalkoztatási tevékenységek, szociális és/vagy egészségügyi szolgáltatások, lakáskörülmények javítása, jogi tanácsadás okiratok intézéséhez, diszkriminációt ellenző és a multikulturalitást ösztönző tevékenységek.

33. SZEMPONT

A projekt futamideje maximum 36 hónap.

34. SZEMPONT

35. SZEMPONT

A projekt csak olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyekre az előzetes igényfelmérés eredményei szerint valóban igény van a célcsoport körében.

36. SZEMPONT

A projekt nem támogatja a szegregációt.

37. SZEMPONT

A projekt nem csupán egy társadalmi csoportnak (például csak gyerekeknek) szól.

38. SZEMPONT

A projekt nem csupán egy tevékenységi területre (például csak oktatásra) épül.

39. SZEMPONT

A projekt célterülete egyetlen fejlesztési régión belül található.

40. SZEMPONT

A projekt által célzott marginalizált közösséget csak egy POCU 4.1 / 4.2 projekt érinti, illetve ha egy marginalizált közösségben POCU 4.1 / 4.2 projekt valósul meg, az a közösség már nem lesz jogosult újabb támogatásra a közösség által irányított helyi fejlesztés (DLRC – POCU 5.1 / 5.2) keretében.

5. Mikor felel meg a célcsoport a jogosultsági feltételeknek?

41. sZEMPONT

A célcsoport minimális létszáma 400 fő, kivétel Bukarest-Ilfov régió, ahol 200. (Psszt! Többletpontszámért nagyobb létszám szükséges.)

42. sZEMPONT

A célcsoport olyan személyeket tartalmaz, akik: szegénység és társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett személyek, ÉS a célzott marginalizált közösségben van a hivatalos lakhelyük vagy ott laknak. Ha a célcsoportban vannak olyan személyek, akiknek nincs személyi igazolványuk, de ott laknak, az elemzés kitér erre a részletkérdésre.

43. SZEMPONT

Az integrált szolgáltatásokban részesülőknek legalább 20%-a roma nemzetiségű.

44. SZEMPONT

A célcsoport minden tagja legalább 2 típusú szolgáltatásban részesül. Ezt szó szerint bele is írtad a pályázatba!

6. Mikor felel meg a költségvetés a jogosultsági feltételeknek?

45. sZEMPONT

A projekt teljes elszámolható értéke nem haladja meg a 6.000.000 eurót. Kivétel Bukarest-Ilfov régió, ahol ez a felső határérték 3.719.320 euró.

46. sZEMPONT

A foglalkoztatási komponens (képzés, foglalkoztatás-ösztönzés, vállalkozásfejlesztés) költségvetése kiteszi a projekt teljes elszámolható értékének legalább 50%-át.

47. SZEMPONT

Az önrész mértéke minden partner esetében tiszteletben tartja a pályázati útmutatóban előírt minimális arányt. Vagyis: nem de minimis támogatáshoz tartozó költségek esetén: a projekt teljes elszámolható értékének 0%-a non-profit szervezetek számára, állami intézmények és helyi önkormányzatok esetében 2%, vállalkozások esetében 5%– de minimis támogatáshoz tartozó költségek esetén: egységesen 0%.

Összegzésképpen

Eredetileg csak egy szép, teljes ellenőrzőlistát akartam készíteni, de rájöttem, hogy a bejegyzés lényegét venném el azzal, ha az anyagot kulcsszavakat és tőmondatokat tartalmazó listába sűríteném.

Így lett egy tartalmas bejegyzés, amit ha végigolvastál, máris jobban látod, mi mindenre kell figyelni, hogy jogosult legyen a pályázatod. És lett egy ellenőrző lista is, ami áttekinthetőbb, de ha extra infó kell, azt megtalálod a bejegyzésben.

És hogy honnan gyűjtöttem össze ezt a rengeteg információt?

Innen:

Nyisd meg és olvasd el ezeket is, a bejegyzés nem helyettesít egyetlen hivatalos pályázati dokumentumot sem, csak segít, hogy könnyebben és gyorsabban összeálljon a kép.

Jó munkát! 🙂


Illusztráció: Daniela Gallego via Behance.

A lépésről lépésre módszer, amivel a listaelső pályázatokat írom

PROJEKTTERVEZÉSI MESTERKURZUS