POCU-munkanelkuli

Új POCU kiírás: képzés és foglalkoztatás munkanélkülieknek

A legújabb POCU kiírás olyan foglalkoztatási projekteket támogat, melyek keretében legalább 100 munkanélküli és inaktív személy kap támogatást, hogy képesítést szerezzen és elhelyezkedjen a munkaerőpiacon. 

A projekttevékenységek között kötelezően lennie kell munkaerőpiaci szolgáltatásoknak és akkreditált képzéseknek. A minimális elvárás az száz résztvevőből legalább 64 képesítést szerzett személy és 35 elhelyezkedett. 

De ahhoz, hogy egy projektnek esélye legyen, a minimális értékeket jóval túl kell vállalni. A kiírás érdekessége, hogy a potenciális alkalmazókat már az előkészítési szakaszban azonosítani kell és be is kell vonni őket. 

Ez azt jelenti, hogy minden egyes képzési programhoz a potenciális alkalmazók körében végzett képzési igényfelmérés szükséges. Sőt, emellett képzési programonként legalább 3 konkrét alkalmazó, aki a képzés elvégzésével szerzett képesítésű munkaerőt keres és erről - pályázati mellékletként - nyilatkozik is.

A pályázóknak a pályázat benyújtására mindössze 30 napjuk van, a határidő ugyanis 2022. október 20. A tervek szerint az értékelés és a szerződéskötés még ez év végéig lezajlana, hogy jövő év elején indulhasson a megvalósítás. 

A pályázati kiírás innen tölthető le, de mielőtt belemerülsz, olvasd el a lényeget:

Mi a pályázati kiírás célja?

A pályázati kiírás olyan projekteket támogat, melyek keretében munkanélküli és inaktív személyek kapnak segítséget pályaorientáció, képzés, munkaközvetítés és kísérő támogatás formájában. 

A kiírás a POCU specifikus céljai közül kettőt érint:

 • OS 3.1: a munkanélküli és inaktív személyek foglalkoztatásának növelése, különös tekintettel a tartós munkanélküliekre, az idős (55-64 éves) munkavállalókra, a fogyatékossággal élőkre és az alacsony oktatási szinttel rendelkezőkre,
 • OS 3.4: a munkanélküli és inaktív személyek kompetencia szintjének növelése - a nem formális és informális úton szerzett szakmai kompetenciák értékelése és elismerése által is - különös tekintettel a tartós munkanélküliekre, az idős (55-64 éves) munkavállalókra, a fogyatékossággal élőkre és az alacsony oktatási szinttel rendelkezőkre.

A pályázati kiírás a kevésbé fejlett régiókat, tehát Bukarest-Ilfov régiót leszámítva az összes régiót célozza. A projektek a kevésbé fejlett régiók közül egyet vagy akár többet is érinthetnek.

Kik pályázhatnak?

 • Akkreditált munkakerőpiaci szolgáltatók
 • Akkreditált felnőttképzési szolgáltatók
 • Nem formális úton szerzett szakmai kompetenciák értékelését és elismerését végző akkreditált központok
 • Alapítványok és egyesületek
 • Szakszervezetek
 • Patronátusok
 • Kereskedelmi- és iparkamarák
 • Egyetemek

Pályázni önállóan vagy partnerségben lehet, de az értékelési szempontrendszer a partnerségben benyújtott pályázatokat részesíti előnyben.

Kik tartoznak a célcsoportba?

A projekt célcsoportjába a munkanélküli és inaktív személyek tartoznak, közülük is kiemelten a következő kategóriákba tartozók:

 • Tartós munkanélküliek
 • Idős (55-64 éves) munkavállalók
 • Fogyatékkal élők
 • Alacsony oktatási szinttel rendelkező személyek

Ahhoz, hogy egy projekt támogatható legyen, a célcsoport létszáma el kell, hogy érje legalább a százat, de maximális pontszámért meg kell haladnia a kétszázat.

Fontos, hogy ennek a kiírásnak a célcsoportjába a NEET fiatalok nem tartoznak bele!

A projekt célcsoportjába tartozó személyeknek személyre szabott integrált szolgáltatást kell biztosítani. Az integrált szolgáltatás ebben az esetben azt jelenti, hogy a célcsoport összes tagjának részesülnie kell egyrészt munkaerőpiaci szolgáltatásokban (munkaerőpiaci tájékoztatásban és pályaorientációban, ÉS munkaközvetítésben is), másrészt legalább az egyikben a következő kettő közül: 1. nem formális úton szerzett kompetenciák értékelése és elismerése , 2. felnőttképzés.

Milyen projekteket támogatnak?

A kiírás keretében klasszikus munkaerőpiaci projekteket támogatnak, melyek során a célcsoport tagjai munkaerőpiaci és képzési szolgáltatásban is részesülnek. A lényeg, hogy a célcsoport tagjai közül minél többen szerezzenek  képzési oklevelet és minél többen helyezkedjenek el a munkaerőpiacon.

Ennek megfelelően a kiírás négyféle tevékenységet támogat - ezeknek egy része kötelező:

1

Munkaerőpiaci szolgáltatások (kötelező)

Az első típusú támogatható tevékenység akkreditált munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása a 76/2002 sz. törvénynek megfelelően. Tehát konkrétan munkaerőpiaci tájékoztatás és pályaorientáció, valamint munkaközvetítés. Mindkét típusú szolgáltatás kötelező a célcsoport összeg tagja számára.

2

Felnőttképzési programok (kötelező)

A második típusú támogatható tevékenység az akkreditált képzés, de van benne 3 csavar. Az egyik, hogy csak bizonyos gazdasági szektorokban működő alkalmazók által keresett képzéseket lehet szervezni.


Ezek a szektorok a következők:


 • turizmus és ökoturizmus,
 • textil- és bőripar,
 • fa- és bútoripar,
 • építkezés,
 • autóipar,
 • élelmiszer- és italgyártás,
 • egészség- és gyógyszeripar,
 • energia- és környezetmenedzsment,
 • biogazdaság, biogyógyszerek és biotechnológiák.

A másik csavar, hogy ezúttal a képzési programokkal szembeni piaci igény igazolásához nem elég egy szedett-vedett adatokból és mások kutatásai alapján összetákolt igényfelmérés. Ehelyett konkrétan meg kell kérdezni a potenciális alkalmazókat


A harmadik csavar pedig az, hogy a képzések szakmai gyakorlati része legalább 50%-ban (maximális pontszámért legalább 60%-ban) olyan alkalmazónál kell megvalósuljon, amelyik a versenyképes gazdasági szektorok valamelyikében tevékenykedik. Ehhez a pályázati kiírás egy külön mellékletet is tartalmaz a lehetséges CAEN kódokkal.


Emellett a szakmai gyakorlati helyet biztosító alkalmazónak a projekt megvalósítási régiójában/régióiban kell legyen munkapontja és semmiképpen nem lehet partner a projekt keretében.


A képzési tevékenység is kötelező, de nem feltétlenül a célcsoport összes tagjának.

A képzési programokkal szembeni piaci igénynek reálisnak és aktuálisnak kell lennie. Ezért ebben a kiírásban az a követelmény, hogy minden egyes képzési programot, ami bekerül a projektbe, a pályázónak meg kell indokolnia egy olyan igényfelméréssel, amelyet a potenciális alkalmazók körében végzett.


Mi több, minden egyes program esetében be kell azonosítania legalább 3 (maximális pontszámért legalább 6) potenciális alkalmazót, aki az adott szektorban működik ÉS azt nyilatkozza (papíron, pályázati mellékletként!), hogy pont olyan képesítésű munkavállalókat keres, amilyen képesítést az adott képzési program ad. 


Ez alól az elvárás alól kivételt képeznek azok a képzési programok, amelyek egy önálló tevékenység elindításához szükségesek (pl. vállalkozói kompetenciák fejlesztésére irányuló képzés). Ilyen típusú képzésekben viszont a célcsoportnak csupán maximum 10%-a részesülhet.

3

Nem formális úton szerzett kompetenciák értékelése és elismerése

A harmadik támogatható tevékenység a nem formális úton szerzett kompetenciák értékelése és elismerése. Ez esetben is ugyanazok a szabályok és kötelezettségek érvényesek, mint az előző tevékenységnél. Ez a tevékenység nem kötelező.

4

Kísérő tevékenységek

A negyedik támogatható tevékenység olyan kísérő szolgáltatásokat fed, amelyek kizárólag nehezen és nagyon nehezen alkalmazható munkanélküliek számára adhatók.


Ilyen lehet többek között a bölcsődei és after school szolgáltatások támogatása, kizárólag a projekt futamideje alatt, azért, hogy a munkaidőben az újonnan alkalmazott személy meg tudja oldani a gondozásában lévő gyerekek felügyeletét.


De ide tartozik a természetbeni támogatás (pl. munkaeszközök biztosítása) is a munkahelyett szerzett személyek számára. Ez a tevékenység sem kötelező.

Milyen indikátorokat kell teljesíteni?

 • 4S8: Támogatásban részesült személyek száma (ebből: munkanélküliek és inaktívak): minimum 100, de maximális pontszámért minimum 201
 • 4S6: Képesítést szerzett személyek száma (ebből: munkanélküliek és inaktívak): minimum a támogatásban részesülő személyek 64%-a, de maximális pontszámért több mint 80%
 • 4S201: Elhelyezkedett személyek száma, beleértve azokat is, akik önálló tevékenységet végeznek (ebből: munkanélküliek és inaktívak): minimum a támogatásban részesülő személyek 35%-a, de maximális pontszámért több mint 45%

A 4S201-es indikátor értékének igazolására a pályázat mellékleteként a potenciális alkalmazóktól származó, számszerű vállalást tartalmazó nyilatkozatokat kell benyújtani, melyekből kiderül, hogy a vállalt érték teljesíthető.

Mekkora egy projekt futamideje?

Egy projekt futamideje maximum 12 hónap lehet.

Mekkora értéke lehet egy projektnek?

 • A projektek teljes költségvetése nem haladhatja meg az 1.000.000 eurót és az igényelt támogatás értéke nem lehet kevesebb, mint 101.000 euró.

Mennyi pénz áll rendelkezésre?

A keretösszeg 60.000.000 euró. Még ha úgy is számoljuk, hogy az összes támogatott projekt értéke eléri a maximális 1.000.000 eurós határértéket, ez a keretösszeg több mint 60 pályázat támogatására elég. 

Ez a bejegyzés a 2022. szeptember 20-án közzétett pályázati kiírás alapján készült. Az esetleges változásokat a MIPE oldalán követheted. Vagy nézz vissza ide, igyekszem én is napirenden lenni. 

100+ oldalnyi azonnal alkalmazható projekttervezési és pályázatírási technika, konkrét példa és jótanács

ajándék magazin