Ha szociális szolgáltatóként pályáznál, ez érdekelni fog

Szociális szolgáltatóként és az elesetteket segítő szervezetként a következő pályázati ciklusban nem a POCU lesz a legerősebb varázsszavad, hanem egy másik titokzatos betűszó, a POIDS. Azaz teljes nevén, s szabad fordításban magyarul: a Társadalmi Befogadás és Méltóság Operatív Program.

A 2021-2027-es pályázati ciklus egyik leglátványosabb szerkezeti változása, hogy humán területen nem egyetlen nagy, mindent átölelő program lesz - mint most a POCU - hanem 3 ágazati operatív programmal is meg kell barátkoznunk. Az oktatást és foglalkoztatást a POEO fedi le, az egészségügynek is lesz saját dedikált operatív programja, és a szegénység elleni küzdelem és társadalmi befogadás is külön terepen zajlik.

Ez a terep a POIDS, azaz a Társadalmi Befogadás és Méltóság Operatív Program.

Ebben a bejegyzésben ezzel az új szociális támogatási programmal ismerkedünk, hogy ha te is potenciális pályázó (szervezet, intézmény!) vagy, időben kezdj el tájékozódni és készülni, mert tudod: akinél az információ, annál az erő. 😉

Úgyhogy csapjunk is bele!

Mit és mennyiből?

A POIDS-nak nyolc nagy prioritási tengelye van.

Ezek célcsoport vagy célközösség szerint különülnek el. A program különlegessége, hogy nem csak az Európai Szociális Alap (FSE+) támogatja, hanem az Európai Regionális Fejlesztési Alap (FEDR) is, és ennek megfelelően vegyesen vannak benne szoft és infrastrukturális intézkedések is.

A POIDS két EU-s pénzalapból is kap támogatást: az Európai Szociális Alapból (a FSE+ból) 2,401.94 milliárd eurót, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (FEDR-ből) pedig 558 millió eurót. Erre még rájön a tagállami társfinanszírozás, így a POIDS teljes költségkerete várhatóan több mint 3 milliárd euróra fog rúgni.

A POIDS kiemelt célcsoportját a marginalizált vidéki közösségek képezik - beleértve az vidéken élő időskorúakat is -, a POIDS költségkeretének javarésze az ő támogatásokra irányul majd. További célcsoportok a városon élő idősek, a gyerekek, a monoparentális családok, a fogyatékkal élők, és más veszélyeztetett csoportok is, mint például a hajléktalanok, a családon belüli erőszak áldozatai, a börtönből szabadult személyek, a migránsok, valamint az alkohol- és drogfüggők.

Menjünk végig pontról pontra és közben gondolkodj azon, hogy melyik a Te területed:

Közösség által irányított helyi fejlesztés (DLRC)

Ez a témakör a POCU ötös prioritási tengelyének, a köznyelvben csak DLCR-ként emlegetett kezdeményezésnek a folytatása.

A DLRC olyan alulról építkező, integrált (több területet – foglalkoztatást, szociális és egészségügyi szolgáltatásokat, oktatást, társadalmi integrációt – lefedő) helyi fejlesztést jelent, melynek középpontjában egy helyi stratégia áll és legalább egy marginalizált közösség, amelyiken a stratégia hivatott segíteni. A stratégiák gyakorlatba ültetését helyi akciócsoportok (GAL-ok) irányítják, amelyek pályáztatóként járnak el, és a helyi szervezetek, intézmények projektjeit „támogatják”. Így, idézőjelben, mert pénzt ugyan nem kezelnek, de projekteket generálnak, pályázati kiírásokat jelentetnek meg, pályáztatási folyamatokat bonyolítanak le, mindezt abból a célból, hogy a helyi stratégia megvalósulhasson. A támogatáshoz a pénz két EU-s forrásból, az Európai Szociális Alapból és az Európai Regionális Fejlesztési Alapból jön.

A POIDS keretében ezúttal a GAL-ok nagyobb szabadságot kapnának a célcsoportjuk méretének meghatározásában és a helyi célkitűzések megfogalmazásában, mindaddig, amíg ezek a FSE+ céljaival összhangban vannak és választ adnak a helyi igényekre és szükségletekre.

Hogy ez a szabadság konkrétan mit fog jelenteni, még nem kristálytiszta. Nekem egyelőre az jön át a programdokumentumból, hogy egy GAL mérlegelhet, hogy a saját stratégiája szempontjából mire fekteti majd a hangsúlyt - például munkahelyteremtésre, az iskolai lemorzsolódás megfékezésére, közösségi központ létrehozására -, attól függően, hogy helyi szinten mik a legfájóbb pontok.

További érdekesség a DLRC és a turizmusfejlesztés összekapcsolása: a POIDS keretében turisztikai beruházásokra - turisztikai célpontok feltérképezésére, kisebb felújításokra - is sor kerülhet. Az ilyen komponensekre természetesen nem a FSE+, hanem a FEDR adná a pénzügyi keretet.

A 2021-2027-es ciklusban a közösség által irányított helyi fejlesztés (DLRC) keretében Románia várhatóan 205 millió eurós EFS+ támogatásra és 160 millió euró FEDR-támogatásra számíthat 

A társadalmi méltósághoz való jog védelme

A második tengely egy sajátos problémát orvosolna: a szociális lakások hiányát, hiszen ez az űr további szociális egyenlőtlenségeket és kirekesztést szül. Így ennek a tengelynek a keretösszegét elsősorban városi szociális lakások biztosítására fordítanák.

De jut majd pénz más jellegű infrastruktúra-fejlesztésre is, ami különféle társadalmi csoportok - így a veteránok és a zsidó közösség - társadalmi méltóságát erősítené.

A szociális szolgáltatásokat nélkülöző vidéki közösségek támogatása

A harmadik prioritási tengely újabb kedves ismerős: a mélyszegénységben élő vidéki közösségek támogatása (ha nosztalgiázni szeretnél vagy éppen nyakig benne vagy: POCU 4.1 és 4.2).

Ezekben a közösségekben a POIDS keretében a cél az alapszintű szociális ellátó rendszer fejlesztése, helyi szociális szakemberek biztosítása, közösségi szintű egészségügyi ellátó hálózat fejlesztése és iskolai tanácsadók biztosítása. A célcsoportot ebben az esetben is a legnehezebb helyzetben lévő személyek képezik: gyerekek, időskorúak, romák, fogyatékkal élők, monoparentális és sokgyerekes családok.

Mivel a falusi környezetre jellemző általános problémát orvosolna, kiemelt intézkedés a POIDS keretében a vidéki idősgondozási szolgáltatások fejlesztése.

A harmadik tengely fejlesztési irányai:

 • a vidéki települések támogatása igényfelmérések készítésében és a szociális szolgáltatások fejlesztésére vonatozó akciótervek kidolgozásában,
 • helyi szociális szolgáltatások fejlesztésének támogatása,
 • a helyi önkormányzatok támogatása abban, hogy az informális települések jogi státuszát rendezzék, 
 • és a helyi önkormányzatok elszállásolási kapacitásának a növelése azért, hogy hatékonyabban tudjanak reagálni egy-egy természeti csapás vagy vészhelyzet esetén.

A szegénység által veszélyeztetett és kirekesztett gyerekek felzárkóztatása

A négyes prioritás nem egy adott közösséget támogat, hanem egy speciális célcsoport típust: a hátrányos helyzetű gyerekeket. És velük összefüggésben a nehéz helyzetben lévő édesanyákat.

És itt van bőven támogatnivaló!

Jó hosszú – ráadásul igen szimpatikus – a javasolt intézkedések listája, rajta a következőkkel:

 • a szegény sorban tengődő monoparentális családok, kiemelten a gyerekeiket egyedül nevelő anyák és családjaik támogatása before és after school utalványokkal, a gyerek hétvégi tevékenységét támogató utalványokkal, az egyedülálló anyák elhelyezkedését segítő átképzési programokkal,
 • gyerekeket és viselkedési zavaros fiatalokat célzó nappali központok építése / feújítása / korszerűsítése / bővítése / felszerelése, és ezek keretében terápiás szolgáltatások biztosítása,
 • alkotó- és sporttáborok szervezése szegény családokból származó iskolás gyerekek számára, hogy önállóbbakká váljanak és könnyebben szocializálódjanak,
 • a gyerekotthonokat elhagyó fiatalok támogatása integrált szolgáltatásokon keresztül: ez tipikusan az a támogatási eszköz, ami a POCU-ban a Prima cameră kiírás, és amely integráltan nyújt tanácsadási, pályaorientációs, személyiségfejlesztési és önállóságra nevelő szolgáltatásokat, megfűszerezve egy 12 hónapos lakástámogatással),
 • a gyerekek és a szülők elválasztását megelőző szolgáltatások fejlesztése nappali központok keretében,
 • a gyerekekkel és fiatalokkal dolgozó szakemberek képzése.

Időskorúak támogatása

Az időskorúakat célzó támogatás kulcsszava az aktív időskor.

Ennek a lényege, hogy az idősek részt vegyenek a közösség életében, hogy az évek múlásával gyakran együtt járó elszigetelődést ne kelljen megtapasztalniuk, és hogy az idősotthonokba költözést (vagy rettentő csúnyán mondva az intézményesítést) elkerülhessék.

Ezért az ötös tengely keretében például önkéntességi programokat, intergenerációs csereprogramokat, egészségmegőrző programokat fognak támogatni.

Kiemelt intézkedés itt is az otthoni idősgondozási szolgáltatások támogatása - ezúttal a városon élő rászoruló idősek szempontjából.

Támogatható intézkedés az idősekkel dolgozó szakemberek képzése is, infrastrukturális szempontból pedig hangsúlyt kap a rászoruló időseket célzó szociális lakások támogatása.

Az időseket célzó intézkedésekre a POIDS keretében 100 millió euró FSE+ támogatást és 85 millió euró FEDR-támogatást terveznek

Fogyatékkal élők támogatása

A POIDS következő kiemelt célcsoportja a fogyatékkal élő személyek, ők a célcsoportja a hatos prioritási tengelynek, a következő intézkedésekkel:

 • a fogyatékkal élők munkaerőpiaci integrációját segítő integrált csomag biztosítása, benne médiakampánnyal, tájékoztatással, a potenciális alkalmazók és az elhelyezkedni akarók azonosításával, szakértői csapat által végezett szakmai és szociális képességfelméréssel, állásbörzék szervezésével és az alkalmazást megelőző és követő különféle kiegészítő szolgáltatásokkal,
 • jogi asszisztencia biztosítása értelmi fogyatékkal élők számára, megyénként legalább egy kétfős (jogászból és terapeutából / tolmácsból / tanácsadóból / facilitátorból álló) szakértői csapat segítségével,
 • gondozó és rehabilitációs célú szogáltatások fejlesztése fogyatékkal élő gyerekeknek, képzések szervezése fogyatékkal élő gyerekek szüleinek,
 • megyei szintű, szociális asszisztensből, fizio-kinetoterapeutából, szakorvosból, pszichológusból és sofőrből álló mobil csapatok létrehozása és működtetése (a Dolj megyében sikeresen megvalósított mintaprojekt alapján),
 • az intézményből kikerülő és az önálló életmódot választó fogyatékkal élőket támogató infrastruktúra és szociális szolgáltatások (nappali központok, védett otthonok stb.) fejlesztése,
 • fogyatékkal élőket célzó szolgáltatások fejlesztése respiro típusú központok keretében,
 • a személyi gondozókat felkészítő APP (Asistent Personal Profesionist) képzések támogatása,
 • akadálymentes technológiákkal működő berendezésekhez és eszközökhöz való hozzáférés biztosítása,
 • fogyatékkal élő személyekkel dolgozó szakemberek képzése,
 • nappali központok felújítása és felszerelése, lakástámogatás a fogyatékkel élőknek védett otthonok keretében,
 • fogyatékkal élő gyerekeket támogató rekuperációs / rehabilitációs központok felújítása és felszerelése,
 • a fogyatékkal élőket és családjaikat támogató respiro típusú központok felújítása / építése és felszerelése.

Más veszélyeztetett csoportok támogatása

A hetes prioritási tengely több veszélyeztetett csoportot is céloz.

Így például:

 • a börtönből szabaduló személyeket, akik esetében a cél a társadalomba való visszaillesztés a szabadulás után,  
 • az alkohol- és drogfüggőket, akiknek támogató és rehabilitációs szolgáltatásokkal, tanácsadással és terápiás programokkal lehet majd segíteni,
 • az embercsempészet áldozatait, 
 • a családon belüli erőszak áldozatait, a sürgősségi menedékhelyek kapacitásának növelésével, 
 • a városon élő hajléktalanokat, integrált szolgáltatásokon keresztül, 
 • a második világháborús és a nemrégiben zajlott vagy zajló (pl. iraki, afganisztáni) háborús veteránokat, akiket pszichoterápiás szolgáltatásokkal és a fizikai felépülést segítő szolgáltatásokkal lehet majd segíteni,
 • és a migránsokat, külön a felnőtteket és külön a gyerekeket támogató integrált szolgáltatáscsomagokon keresztül.

Ez a tengely is támogatja a szakemberek képzését, ezúttal azokét, akik a veszélyeztetett személyekkel dolgoznak. És van itt is infrastrukturális elem, például: a migránsokat befogadó átmeneti szálláshelyek és integrációs központok infrastrukturális fejlesztése, de olyan védett otthonok fejlesztése is, amelyek a családon belüli erőszak áldozatain segítenek.

Rászoruló személyek támogatása

És végül a nyolcas prioritási tengely a súlyos anyagi nélkülözésben élőket segítené (pl. újszülötteknek, iskolakezdő gyerekeknek járó) utalványokkal, élelmiszercsomagokkal, tisztálkodási termékekkel, meleg étel biztosításával és egyéb kiegészítő intézkedéssel. Erre a célra a jelenlegi pályázati ciklusban külön operatív program van, a POAD. Ha nem sokat hallottál róla, azért lehet, mert nem nyílt pályázati rendszerben működik.

Szólj hozzá vagy kérdezz!