2021-2027: Hogyan támogatja a PEO a fiatalok munkaerőpiaci integrációját?

Az első pályázati kiírásokra még várni kell, de a 2021-2027-es ciklus operatív programjai alapján már tisztán látható, hogy milyen pályázati ötletekkel érdemes készülni az új támogatási ciklusban. Azt már tudjuk, hogy a POCU-t a PEO és a POIDS váltja: előbbi az oktatási és munkaerőpiaci projekteket fogja támogatni, utóbbi a szociális kezdeményezéseket. De konkrétan mire lehet majd pályázni?

Ez a bejegyzés egy cikksorozat része, amelyben közelebbről is megnézzük, pontosan mit támogat az új oktatási és foglalkoztatási operatív program, a PEO. A sorozat első részéből azt tudhatod meg, mit ígér ez az új program azoknak, akik a fiatalok munkaerőpiaci integrációját támogató projekteket szeretnének megvalósítani:

Ifjúsági hálózat létrehozása

A PEO második prioritása a fiatalok munkaerőpiaci integrációját tűzte ki célul és a POCU-val ellentétben ez nem egy NEET-csomag (tehát nem csak azokat a fiatalokat érinti, akik nem dolgoznak és ugyanakkor nem vesznek részt sem oktatásban, sem képzésben), hanem általában a fiatalokat.

Az második prioritás keretében négyféle fő tevékenységtípus – vagy inkább terület – lesz támogatható.

Ebből a legelső egy olyan ifjúsági hálózat létrehozása, amelyik személyre szabott szolgáltatásokat nyújt a fiataloknak, különösen a NEET kategóriába tartozóknak. 

Ebben a kezdeményezésben kulcsszerep jut az állami foglalkoztatási szolgálatnak (vagyis az ANOFM-nek és az AJOFM-knek), amelyek együttműködéseket kötnek az ifjúsági szolgáltatásokat nyújtó állami és magán szolgáltatóknak, köztük az ifjúsági központokkal és klubokkal. Az együttműködések keretében többek között mobil csapatok fognak működni. Ezek a mobil csapatok több területet - ifjúsági, foglalkoztatási, oktatási, képzési, szociális és egészségügyi - területeket lefedő szakértőkből állnak majd össze.

A partnerségek keretében a klasszikus munkaerőpiaci szolgáltatások mellett általános készségek fejlesztésére is sor kerülhet, olyan témákban, mint nonformális oktatás, környezeti nevelés, zöld kompetenciák, aktív állampolgárság, részvételi demokrácia, egészséges életmód, önkéntesség, interkulturális cserék, művészet és kultúra. 

Ezeken kívül olyan tevékenységek is támogatható lesznek, amelyek a kreativitást és az alkotást, a szociális kompetenciák fejlesztését, a modern technológiák használatát, a karriermenedzsmentet, a kommunikációs készségek és a csapatmunkához szüksége készségek fejlesztését célozzák.

Integrált szolgáltatáscsomagok

A fiatalokat célzó integrált munkaerőpiaci szolgáltatáscsomagok az alábbi elemeket tartalmazhatják:

kulcskompetenciák és általános készségek fejlesztése, köztük digitális, kulturális, kommunikációs, együttműködési és zöld kompetenciák fejlesztése

informális és nonformális környezetben szerezett kompetenciák értékelése és elismerése


olyan specifikus (pl. kreatív iparágakat, közösségi digitalizációt, robotikát, feltalálást érintő) kompetenciák fejlesztése, amelyek segítenek szembenézni a jövő kihívásaival

szakképzési programok, inasprogramok, szakmai gyakorlatok, internship programok támogatása, valamint az alkalmazók támogatása a programot követő időszakban

a munkaerőpiaci szolgáltatásokat kísérő szocio-professzionális szolgáltatások nyújtása (pl. képzési pótlékok, járművezetői jogosítvány megszerzéséhez kötődő költségek fedezése)

pénzügyi támogatás a fiatalokat elhelyező alkalmazóknak, beleértve azokat, akik rugalmas munkavégzési lehetőséget biztosítanak


transznacionális tanácsadás és mobilitás támogatása, beleértve a külföldi alkalmazóknál töltött felügyelt munkahelyi tanulás támogatását


országos szintű tájékoztató és tudatosító kampányok szervezéseMég több fiatal vállalkozó

A fiatalok munkaerőpiaci integrációját támogató prioritásnak része a vállalkozásösztönzés is. Ebből a szempontból támogathatók lesznek például:

  • a vállalkozói képzések,
  • a tutor és mentor programok,
  • a tanácsadás és coaching,
  • a role models programok,
  • a projektmenedzsment képzések, a szervezeti és stratégiai menedzsment képzések,
  • tapasztalatcsere a diaszpórában élő fiatalokkal,
  • új munkahelyeket teremtő start-upok és inkubátorok támogatása,
  • tanácsadási és támogatási szolgáltatások az újonnan létrehozott vállalkozásoknak.

A vállalkozásösztönzési projekteket továbbpályáztató szervezetek (administratori ai schemelor de grant) fogják megvalósítani. Sok más szervezet- és intézménytípus mellett jogosult pályázó szervezetek lesznek a felsőoktatási intézmények, a kereskedelmi kamarák, a felnőttképzési szolgáltatók és a civil szervezetek is. 

A fiatalokat foglalkoztató társadalmi vállalkozások támogatása

És végül a fiatalok munkaerőpiaci integrációjának a támogatása a szociális gazdaságot fejlesztő projekteken keresztül is megvalósulhat.

Ezen a területen támogatni fogják azokat a szociális vállalkozásokat, amelyek munkalehetőséget biztosítanak a fiatalok számára, főként a NEET kategórába tartozók, illetve az inaktív, munkanélküli, tartós munkanélküli fiatalok és a fiatal nők számára.

A támogatás kiterjed a munkahelyi képzés, pályaorientáció és karriertanácsadás költségeinek fedezésére, pénzügyi támogatásra, illetve különféle szociális és szocio-professzionális kísérő szolgáltatások nyújtására is.

Kiknek szól?

A PEO második prioritáshoz kapcsolódó projektek fő célcsoportjai a 30 év alatti fiatalok.

Milyen program szintű eredményeket kell felmutatni?

A második prioritáshoz kapcsolódó projekteknek az lesz a lényege, hogy minél több fiatalt juttassanak közelebb a munkaerőpiachoz. Ennek megfelelően program szinten 3 output indikátor van:

279.263

gyerekek és fiatalok száma


25.133

roma gyerekek és fiatalok száma


5.990

újonnan létrehozott munkahelyek száma

És az eredményindikátorok:

74.961

állást kereső résztvevők száma a részvételt követően

41.076

képzési oklevelet szerzők / jó gyakorlat cserén / képzésen részt vevők száma

6.747

állást kereső roma résztvevők száma a részvételt követően


72.087

képesítést szerzett résztvevők száma a részvételt követően

3.697

képzési oklevelet szerző / jó gyakorlat cserén / képzésen részt vevő romák száma

6.488

képesítést szerzett roma résztvevők száma a részvételt követően

20.596

munkahelyet szerzett  résztvevők száma a részvételt követően

5.690

a projektzárás után 6 hónappal betöltött, újonnan létrehozott munkahelyek száma

1.853

munkahelyet szerzett  roma résztvevők száma a részvételt követően

Mennyi pénz van minderre?

A PEO második prioritására eső ESZA+ támogatás teljes keretösszege 879.956.000,00 euró - ennek közel 96%-át a kevésbé fejlett régiók kapják (vagyis az összes régió, leszámítva Bukarest-Ilfovot), a maradékot Bukarest-Ilfov (vagyis az egyetlen, amelyik Romániában fejlettebb régiónak számít).

Ez a bejegyzés az Oktatás és Foglalkoztatás Operatív Programnak az Európai Bizottság által 2022. december 9-én elfogadott verziója alapján készült. A programdokumentumot a MIPE oldaláról töltheted le.

100+ oldalnyi azonnal alkalmazható projekttervezési és pályázatírási technika, konkrét példa és jótanács

ajándék magazin