2021-2027: Hogyan támogatja a PEO a munkaerőpiac és az oktatás összehangolását?

Hogy az oktatás és a munkaerőpiac összefésülését elősegítse, a PEO egy komplett prioritást szentel azoknak az intézkedéseknek a támogatására, amelyek lehetővé teszik, hogy ami eredményként az oktatásból kijön, pont arra legyen szükség a munkaerőpiacon.

Ez a bejegyzés egy cikksorozat része, amelyben közelebbről is megvizsgáljuk, pontosan milyen témákat fog támogatni az OKtatási és Foglalkoztatás Operatív Program, azaz a PEO a 2021-2027-es pályázati ciklusban. Az előző részeket ide kattintva olvashatod el. Ebben a részben azt nézzük meg, milyen támogatási lehetőségeket ígér a PEO az oktatás és a munkaerőpiac összehangolására nézve:

1. Minőségbiztosítás az oktatásban

A hetedik prioritás az oktatás minőségének a javítását a munkaerőpiac és a társadalom dinamikájához viszonyítva közelíti meg, a támogatás pedig a következő intézkedésekre terjed ki:

a nemzeti alaptanterv (curriculum național) felülvizsgálata / fejlesztése

az oktatás teljesítményét mérő sztenderdek kidolgozása / felülvizsgálata

a kompetenciaigény előrejelzését szolgáló rendszer aktualizálása / fejlesztése

a pedagógusok képzése, speciális kompetenciák fejlesztése

a középfokú- és felsőoktatásból kikerülők pályakövetési rendszerének aktualizálása / fejlesztése 

a közoktatási szolgáltatások minőségének nyomon követése és értékelése

2. Hozzáférés és aktív részvétel az oktatásban

Az oktatásban való aktív részvétel támogatásán túl ennek a témakörnek az a lényege, hogy a tanulók és a hallgatók a szükséges információk birtokában hozhassák meg az oktatással kapcsolatos döntéseiket. 

Ennek megfelelően a kapcsolódó támogatható intézkedések elsősorban a pályaorientációs szolgáltatások, illetve a choaching és mentorálás körül mozognak, az alábbiak szerint:

a Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadó Központok, a pályaorientációs központok, az iskolákban működő tanácsadó irodák pályaorientációs és karriertanácsadási szolgáltatásainak fejlesztése és kiterjesztése,

pályaorientációs és karriertanácsadási szolgáltatások nyújtása a munkaadókkal, szociális partnerekkel és civil szervezetekkel együttműködésben,

tapasztalatcsere és one-on-one mentorálás végzősökkel,

a tanulókat és családjaikat célzó tájékoztatási, tanácsadási, coaching és pályaorientációs szolgáltatások fejlesztése és nyújtása, amelyek segítenek felismerni a tanulók érdeklődési körét és kompetenciáit, a lehetséges és releváns továbbtanulási- és karrierutakat.

3. Kulcskompetenciák fejlesztése

A hetedik prioritás keretében olyan intézkedéseket is fognak támogatni, amelyek segítenek rugalmasabbá és változatosabbá tenni a tanulók kulcskompetenciáit fejlesztő programokat. Így például támogathatók lesznek a következők:

választható tantárgyak (curriculum la decizia școlii) fejlesztése / felülvizsgálata / változatossá tétele, a tanulók és szülők bevonásával, az iskolák és a vállalkozói szféra, illetve releváns szervezetek közötti partnerség keretében,

a STEAM innováció területéhez kötődő versenyek támogatása a problémamegoldó kompetenciák fejlesztése érdekében,

új középiskolai kerettantervek készítése, amelyek lehetővé teszik a fenntartható fejlesztéshez kapcsolódó iskolai programok kidolgozását (környezet, médiaismeret, digitális jártasság),

a funkcionális analfabetizmust megelőző és csökkentő országos program megvalósítása, az ISCED 0-3 szintű tanulók funkcionális alfabetizálását célzó integrált rendszer pilotálása, beleértve a didaktikai személyzet képzését is,

a funkcionális analfabetizmust megelőző és csökkentő országos programot (PNPRAF) támogató kiegészítő intézkedések: tájékoztatás és tanácsadás, népszerűsítés, szociális készségek fejlesztése, pénzügyi támogatás, szállítás biztosítása,

együttműködési programok helyi vállalkozókkal és helyi intézményekkel, mint pl. múzeumok, kultúrális intézmények, sportklubok, a változatos tanulási környezet biztosítása érdekében,

a tanulók kompetenciáinak - különösen a zöld, digitális és vállalkozói kompetenciák - fejlesztéséhez és értékeléséhez szükséges támogatás biztosítása,

az oktatásban dolgozó személyzet szakmai továbbképzése, tanulási közösségek fejlesztése.

a digitális berendezések és alkalmazások széleskörű használatának támogatása, digitális kompetenciafejlesztés, különösen az elszigetelt vidékeken, mint például a Duna-delta.

4. A munkaerőpiachoz illeszkedő minőségi felsőoktatási programok fejlesztése

A munkaerőpiac követelményeit követő felsőoktatási programok fejlesztése kapcsán az alábbi intézkedések lesznek támogathatók:

vállalkozói kompetenciákat fejlesztő programok, beleértve azokat a programokat is, amelyek a környzetvédelmhez, energetikához, körkörös gazdaságohoz, biogazdasághoz, klímaátálláshoz kapcsolódó területeken történő vállalkozást támogatják,

a végzősök szocio-professzionális beillesztését segítő partnerségek kialakítása potenciális munkaadókkal: szakmai gyakornoki programok, internship programok, a hallgatók munkaerőpiaci integrációjának támogatása, többek között a szocio-emocionális kompetenciák fejlesztése által,

a felsőoktatásból kikerülő diplomás pályakezdők alkalmazhatóságának támogatása olyan elemzésekkel, amelyek azonosítják az oktatási kínálat fejlesztését megalapozó horizontális igényeket (pl. mesterséges intelligencia, digitalizáció, big data, zöld kompetenciák stb).

5. Felsőoktatási programok fejlesztése a gazdasági szereplők kérésére

A felsőoktatás és a munkaerőpiac összehangolása kapcsán olyan intézkedések is támogathatók lesznek, amelyek a felsőoktatási kínálat érdemi tartalmára vonatkoznak, így például:

alapképzési, magiszteri és doktori programok fejlesztése a gazdasági szereplőkkel együttműködésben, interdiszciplináris doktori programok fejlesztése a munkaerőpiac szempontjából releváns területeken, beleértve az intelligens specializációs területeket,

a reál profilú - különösen a magas technológiákhoz kötődő - szakirányokat népszerűsítő programok,

a roma közösség sajátosságaihoz igazodó kulturális kompetenciákat fejlesztő kurzusok a humántudományi, társadalomtudományi, politikatudományi, közigazgatási, orvosi stb. szakokon,

doktori és posztdoktori ösztöndíjak az intelligens specializációs területeken,

a vállalkozónők tapasztalatait hasznosító mentori, szakmai és vállalkozói támogatói hálózatok és programok, illetve női közösségek létrehozása,

szakmai továbbképzés / gyakorlati képzés az újonnan fejlesztett kurzusokat/szemináriumokat vezető oktatók számára.

6. A felsőoktatás nemzetköziesítése

A felsőoktatás fejlesztésének a támogatása kiterjed a nemzetköziesítésre is, és olyan intézkedéseket fed le, mint: 

a külföldi hallgatók vonzása, különösen azokon a területeken, ahol Románia szakemberhiánnyal küzd

a tanulási és tanítási folyamatok javítását célzó, új, inkluzív megközelítések kidolgozása

idegennyelvi központok létrehozása nemzetközi szervekkel együttműködve, idegen nyelvi oktatási programok fejlesztése

támogatási programok olyan egyetemeknek, amelyek európai egyetemi hálózatok tagjai vagy ezekhez csatlakoznának

joint degree, double degree és más közös tanulmányi programok fejlesztése külföldi felsőoktatási intézményekkel együttműködve

7. Erasmus+ típusú nemzetközi mobilitások támogatása

És végül a PEO ösztönzi az Erasmus+ típusú nemzetközi mobilitást is, az Erasmus+ program keretében odaítélt összeget kiegészítő pénzügyi támogatással.

Kiknek szól?

A PEO hetedik prioritásához kapcsolódó projektek fő célcsoportjai:

  • oktatási intézmények és egyéb kapcsolódó intézmények,
  • felsőoktatási intézmények,
  • az oktatási rendszer kezeléséért felelős központi, regionális és helyi intézmények,
  • ISCED 1-8 szintű tanulók és hallgatók, posztdoktori hallgatók,
  • didaktikai személyzet,
  • az oktatás területén dolgozó nem didaktikai személyzet,
  • szülők / törvényes képviselők / gyámok.

Milyen program szintű eredményeket kell felmutatni?

A hetedik prioritáshoz kapcsolódó projekteknek az a lényege, hogy az oktatási eredményeit hozzáigazítsák a munkaerőpiac igényeihez és követelményeihez. Ennek megfelelően program szinten 5 output indikátor van (egy részükhöz még nincs célérték rendelve):

54.766

alkalmazottak száma, beleértve az önálló tevékenységet végzőket is

73.394

gyermekek és fiatalok száma1.644

felsőfokú végzettséggel rendelkező résztvevők száma


4

fejlesztett / jobbá tett mechanizmusok, módszerek, procedurák, eszközök, programok, standardok száma

60

támogatott önkormányzatok és közszolgáltatások száma


És 2 eredményindikátor is van:

5

elfogadott / akkreditált / használt mechanizmusok, módszertanok, procedúrák, programok, standardok száma

(?)

jobb eredményeket elérő támogatottak száma a támogatás végén


Mennyi pénz van minderre?

A negyedik prioritásra eső ESZA+ támogatás teljes keretösszege 300.000.000 euró - ennek kb. 95%-át a kevésbé fejlett régiók kapják (vagyis az összes régió, leszámítva Bukarest-Ilfovot), a maradékot Bukarest-Ilfov (az egyetlen, amelyik Romániában fejlettebb régiónak számít).

Ez a bejegyzés az Oktatás és Foglalkoztatás Operatív Programnak az Európai Bizottság által 2022. december 9-én elfogadott verziója alapján készült. A programdokumentumot a MIPE oldaláról töltheted le.

100+ oldalnyi azonnal alkalmazható projekttervezési és pályázatírási technika, konkrét példa és jótanács

ajándék magazin