PEO SES urban: itt a végleges kiírás!

Vége a találgatásnak és a tűkön ülésnek: megjelent a PEO SES urban kiírás végleges változata! Az új ütemterv szerint augusztus 18-tól indul a pályázatok leadása. Ehhez az új MySMIS rendszert kell használnunk, úgyhogy gyorsan regisztrálj, ha még nem tetted meg: >> MySMIS2021

A PEO SES urban kiírás olyan projekteket támogat, amelyek keretében új társadalmi vállalkozások jönnek létre városon, ezáltal munkahelyeket teremtve a hátrányos helyzetű embereknek. A kiírás vidéki párja a PIDS keretében megjelent hasonló pályázati kiírás.

De nézzük, pontosan miről is van szó!

Milyen régiókat fed le a kiírás?

A kiírás csak a kevésbé fejlett régiókat érinti (Bukarest-Ilfovot nem!), és ezen belül 4 ITI területet is (ezek a következők: ITI Valea Jiului, ITI Țara Făgărașului, ITI Moții, Țara de Piatră, ITI Delta Dunării). 

Egy projekt egy vagy több régiót is lefedhet. De ha egy projekt egy ITI-stratégiához kapcsolódik, csak az adott stratégia által lefedett területekre terjedhet ki, nem keverhető mással.

Kik pályázhatnak?

A pályázatokat önállóan vagy partnerségben lehet benyújtani. 

Ennél a kiírásnál főpályázóként az alábbi kategóriák pályázhatnak:

 • szociális gazdasági szervezetek, a szociális gazdasághoz tartozó hálózatok, szövetségek, föderációk,
 • szociális szolgáltatók, szakszervezetek és patronátusok, magán és állami akkreditált képzési szolgáltatók, magán és állami akkreditált munkaerőpiaci szolgáltatók, szakmai szervezetek, kereskedelmi és iparkamarák, civil szervezetek.

Ami a partnereket illeti, a fenti szervezettípusok közül bármelyik lehet partner is, és pluszban még a központi és helyi önkormányzatok is csatlakozhatnak partnerként (de ők kizárólag partnerek lehetnek, főpályázók nem).

Milyen tevékenységekkel lehet pályázni?

Mivel a kiírás célja új szociális vállalkozások létrehozása és ezek keretében hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatása, a támogatható tevékenységek ennek megfelelően alakulnak.

A forgatókönyv a korábbi SES típusú kiírásokhoz hasonló, és az alábbi két kötelező szakaszt foglalja magában:

I.

Új szociális vállalkozások létrehozásának támogatása

Az első szakaszban a szokásos módon olyan tevékenységek zajlanak, amelyek elősegítik az új szociális vállalkozások létrejöttét.


Az első szakasz az alábbi tevékenységeket tartalmazza:

I.1 Tájékoztatás a projekttevékenységekkel kapcsolatban (kapcsolódó tevékenység): Ez a tevékenység a potenciális célcsoport tájékoztatásáról szól, annak érdekében, hogy képbe kerüljenek a projekt által nyújtott lehetőségekkel, a támogatási feltételekkel és az ezzel járó kötelezettségekkel, valamint a szociális vállalkozás jogi és gazdasági környezetével. A pályázatban részletesen be kell mutatni a tervezett tájékoztatási eszközöket.

I.2 A támogató tevékenységekben részt vevő célcsoport kiválasztása (kapcsolódó tevékenység): Ez a tevékenység a minimum 100 vállalkozni kívánó személy kiválasztásától szól. A kiválasztási módszertant - a kiválasztási szempontokkal együtt - be kell mutatni a pályázatban, a részletes változatát plusz pontszámért mellékelni lehet. A célcsoportba nem kerülhetnek be a pályázó szervezetek alkalmazottainak, adminisztrátorainak, hivatalos képviselőinek, részvényeseinek házastársai, első- és másodfokú rokonai. Ez a szabály az AMPEO és OIPEO alkalmazottaira is vonatkozik.

I.3 Vállalkozói képzések szervezése (releváns tevékenység): Ennek a tevékenységnek a keretében akkreditált vállalkozói képzéseket kell szervezni az alábbi két lehetséges foglalkozás közül legalább az egyikhez kapcsolódóan: 1) Antreprenor în economia socială (COR 112032), 2) Manager în întreprindere socială (COR 112036). A képzések végén igazolni kell, hogy a résztvevők legalább 80%-a sikeresen levizsgázott és oklevelet szerzett, ugyanakkor be kell mutatni a képzési résztvevők által egyénileg vagy csoportosan készített üzleti terveket is.

I.4 A szociális vállalkozást segítő egyéb  tevékenységek (kapcsolódó tevékenység): Az előző tevékenységben lezajló vállalkozásfejlesztési képzés mellett a célcsoport igényeinek megfelelően más képzési tevékenységek is megvalósíthatók ("cursuri de perfecționare, specializare în domenii relevante pentru antreprenoriatul social"). Ezek a képzések lehetnek akkreditáltak és nem akkreditáltak is.

I.5 Üzleti tervek versenyeztetése (releváns tevékenység): A pályázatban szokás szerint részletesen be kell mutatni az üzleti tervek kiválasztására vonatkozó módszertant. A pályázati útmutató ezúttal is előírja, hogy az üzleti terveknek minimum milyen részletekre kell kitérniük. A nyertes üzleti tervek a második szakaszban de minimis támogatást kapnak. Új szabály, hogy egy családon belül csak egy üzleti tervet támogatunk, tehát ha házastársak, első- és másodfokú rokonok is pályáznak az üzleti tervükkel, közülük csak egyvalaki kaphat támogatást!

I.6 Vállalkozásfejlesztési tanácsadás (releváns tevékenység): Ebben a tevékenységben azoknak a személyeknek, akiknek az üzleti terveit kiválasztották, biztosítani kell az alábbi két szolgáltatás közül legalább az egyiket: 1) a tanácsadás a társadalmi vállalkozás területén, beleértve a tanulmányutakat, tapasztalat- és jó gyakorlat cseréket is; 2) vállalkozásfejlesztési tanácsadás, beleértve a vállalkozások létrehozásával és működtetésével, szervezeti és pénzügyi menedzsmenttel, munkajoggal, a pénzügyi támogatás felhasználásával, piacazonosítással kapcsolatos tanácsadást, ugyanakkor a tanulmányutakat, tapasztalat- és jó gyakorlat cseréket is. Ezeket a szolgáltatásokat kizárólag az új szociális vállalkozás bejegyzése előtt lehet nyújtani, utána semmiképp.

I.7 Az új szociális vállalkozások bejegyzése és tevékenységének beindítása (releváns tevékenység): Az első szakasz utolsó lépése az új szociális vállalkozások bejegyzéséről és a támogatási szerződések megkötéséről szól. Az a szabály, hogy a szociális vállalkozások a projekt 12 hónapjáig létre kell jöjjenek (jogilag), a támogatási szerződéseket pedig legkésőbb a 12. hónap legutolsó napjáig meg kell kötni.

Az első szakasz akkor számít lezártnak, ha:


1) a megvalósítók igazolni tudják, hogy a vállalkozói képzéseken részt vevők legalább 80%-a (illetve túlvállalás esetén annyi, amennyit a pályázatban vállaltak) sikeresen zárta a vizsgát és oklevelet szerzett,


2) a megvalósítók be tudják mutatni a képzések keretében a résztvevők által készített üzleti terveket,


3) ha sikerült támogatásra kiválasztani legalább 21 üzleti tervet, amennyiben a projekt földrajzilag egy vagy több kevésbé fejlett régiót érint, illetve 10-et, amennyiben ITI területet érint, 


4) ha sikerül megkötni a támogatási szerződéseket.


Így az első szakasz gyakorlatilag a támogatási szerződések aláírásával zárul. Ezt követően a támogatott vállalkozások nem részesülhetnek semmiféle vállalkozásfejlesztési szolgáltatásban, őket már csak monitorizálni lehet, pontosabban monitorizálni kell.


Az első szakasz maximális időtartama 12 hónap.

II.

Az üzleti tervek megvalósítása és az új szociális vállalkozások monitorizálása

A második szakaszban zajlik az új szociális vállalkozások pénzügyi támogatása és monitorizálása.


Ebben a szakaszban a projektmegvalósítóknak arra is kell figyelniük, hogy a támogatott szociális vállalkozások az első szakasz végétől számított 4 hónapon belül megszerezzék azt a bizonyítványt, melynek értelmében szociális vállalkozásnak minősülnek ("atestat de întreprindere socială").


A támogatott szociális vállalkozásoknak annyi munkahelyet kell létrehozniuk, amennyit az üzleti tervükben vállaltak - általános szabály, hogy ez nem lehet kevesebb négynél.


Az új munkahelyek meghatározatlan időre kell szóljanak, és legalább napi 4 órás normát kell lefedjenek. Egy személyt csak egyetlen újonnan létrehozott szociális vállalkozás keretében lehet alkalmazni ugyanannak a projektnek a keretében, vagy ha a pályázók több SES urban projektet is megvalósítanak, az összes projektjeik keretében.


A vállalkozásoknak az első szakasz végétől számított 4 hónapon belül be kell tölteniük az üzleti tervben vállalt új munkahelyeket. Ha egy munkahely menet közben megüresedik, a de minimis támogatás kedvezményezettje legkésőbb 30 napon belül újra be kell töltse azt, az eredeti alkalmazási feltételeknek megfelelően.

Amennyiben az alkalmazásra vonatkozó határidőt nem sikerül tartani, jön a büntetés, de hívhatjuk pénzügyi korrekciónak is, amit minden egyes, időben be nem töltött munkahelyre külön számolunk. A szankció be nem töltött munkahelyenként egy-egy bizonyos százalék a teljes támogatási összegből, ami aszerint alakul, hogy mekkora a késés: maximum 1 hónap késés esetében 25/a vállalt munkahelyek száma, maximum 2 hónap esetében 50/a vállalt munkahelyek száma, maximum 3 hónapért 75/a vállalt munkahelyek száma és maximum 4 hónapos késésért 100/a vállalt munkahelyek száma. Ha az első szakaszt követő 8 hónapon belül nem sikerül betölteni az összes vállalt munkahelyet, az adott szociális vállalkozással a támogatási szerződést fel kell bontani és az teljes egészében visszafizeti az addig kapott támogatást. Hogy jobb legyen, akkor is van szankció, ha a vállalkozás szociális jellegére vonatkozó bizonyítvány megszerzése csúszik: 1 maximum hónap miatt 25%, maximum 2 hónap miatt 50%, maximum 3 hónap miatt 75%, maximum 4 hónapos késés miatt pedig 100%.

Az új munkahelyeket a projekt futamideje alatt a második szakasz végéig betöltve kell tartani, plusz még minimum további 6 hónapig a projektzárást követően is.


Az is fontos részlet, hogy az új munkahelyekre alkalmazott személyek lakhelye abban a régióban / azokban a régiókban, illetve azon az ITI területen kell legyen, amelyet / amelyeket a projekt lefed, de lehet városon és vidéken is!


Az új szociális vállalkozások székhelyei és adott esetben munkapontja(i) is városon kell legyenek, abban a régióban vagy azon az ITI területen, amelyet a projekt lefed.


A második szakasz részeként az alábbi kötelező tevékenységeket kell megvalósítani:

II.1 A de minimis támogatások elszámolása: A vállalkozások a támogatást maximum három részletben kapják aszerint, hogy kinek mit tartalmaz az elfogadott üzleti terve. Az első részlet az igényelt támogatási összegnek maximum 50%-a lehet. A támogatott vállalkozások pénzbeni önrészt kell biztosítsanak, ami a megítélt támogatásnak legalább 10%-a kell legyen (aki az üzleti tervére plusz pontszámot szeretne, vállalhat többet is).

II.2 Az új szociális vállalkozások monitorizálása a projekt futamideje alatt: A támogatott vállalkozások monitorizálása során nyomon kell követni a támogatott vállalkozások tevékenységét, a támogatás felhasználásának szabályszerűségét, illetve azt, hogy a vállalkozás betartja-e az üzleti tervben vállaltakat, különös tekintettel a munkahelyek fenntartására.

A második szakasz végén a projektmegvalósítók be kell mutassák a de minimis támogatások kifizetését igazoló dokumentációt.


A második szakasz futamideje minimum 14 hónap, de semmiképp se több, mint az első szakasz végétől  számított 18 hónap.


A támogatott vállalkozásoknak a II. szakaszban (tehát a projektmegvalósítás ideje alatt) a szociális vállalkozásról szóló bizonyítvány megszerzését követően legalább 14 hónapon át kell működniük, illetve maximum 18 hónapon át kell működniük akkor, ha a bizonyítványt a II. szakasz elején vagy már azelőtt megszerzik. Erre még rájön a projektzárást követő minimum 6 hónapos fenntartási idő (ami lehet több is, ha a pályázatban plusz pontszámért többet vállalunk):

După obținerea atestatului de întreprindere socială, întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea, pe durata implementării proiectului, In Etapa II, pentru o perioadă de minim 14 luni de la data obținerii atestatului de întreprindere socială, respectiv maximum 18 luni dacă se obține atestatul de întreprindere socială odată cu începerea Etapei II sau înainte de începerea acesteia, la care se adaugă o perioada minimă obligatorie de 6 luni de sustenabilitate, ulterior finalizării
implementării proiectului. Indiferent de durata în care întreprinderea socială funcționează în Etapa II, minim 14 luni/maxim 18 luni, perioada minimă obligatorie de sustenabilitate, ulterior finalizării implementării proiectului, este tot de minim 6 luni.

Ha egy támogatott vállalkozás a projekt futamideje alatt megszűnik működni vagy elveszti a szociális vállalkozási bizonyítványt, a pénzügyi korrekció mértéke 100%. Ugyanez történik a projekten túli fenntartási időben is: ha a vállalkozás megszűnik működni vagy elveszti a bizonyítványt, vissza kell fizetnie a támogatási összeget az utolsó eurócentig.


Ami az új munkahelyeket illeti, ha a projekten túli fenntartási időben megüresedik egy munkahely, itt is maximum 30 nap áll rendelkezésre, hogy újra betöltsék.


Ha projekten túli fenntartási időben az új munkahelyeket nem sikerül betöltve tartani a vállalásoknak megfelelően, ugyancsak szankció következik. Hogy ez a kapott de minimis támogatásnak hány százaléka, arra van egy képlet, ami így néz ki:

În situația în care o întreprindere nou creată nu va menține ocuparea locurilor de muncă nou create (așa cum au fost acestea asumate în planul de afaceri aprobat), în perioada de sustenabilitate asumată, se vor aplica următoarele corecții financiare, proporționale cu numărul de locuri de muncă neocupate și cu durata de neocupare a acestora, în procent calculat după cum urmează si care se aplică la valoarea totală a ajutorului de minimis primit:


[(număr luni de neocupare / număr luni de sustenabilitate -1) x 100] / număr locuri de muncă asumate


Numărul de luni de neocupare luat în calcul poate fi mai mare sau egal cu 2 luni, și mai mic sau egal cu numărul de luni de sustenabilitate asumat -1 (minus o unitate).

Milyen indikátorokat kell teljesíteni?

Ennél a kiírásnál 4 indikátor van:

EECO01: összes résztvevő száma. Minimális értéke: 100, de az ITI területeket érintő projektek esetében 50. 

5SO06: újonnan létrehozott munkahelyek száma. Minimális értéke: 84, de az ITI területeket érintő projektek esetében 40. Az újonnan létrehozott munkahelyekre a következő kategóriákba tartozó személyeket kell alkalmazni: álláskeresők, munkanélküliek, tartós munkanélküliek, munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű személyek, inaktív személyek.

5SR01: a képzést igazolvánnyal záró résztvevők / jó gyakorlat cserében/képzésben részt vevők száma. Minimális értéke: az EECO01 vállalt értékének 80%-a, azaz 100 személy esetében legalább 80. Ez az indikátor azokat a személyeket foglalja magában, akik sikeresen zárták a vállalkozói képzést, tehát oklevelet kaptak.

5SR05: a projektzárást követően 6 hónapra betöltött újonnan létrehozott munkahelyek száma. Minimális értéke az 5SO06 indikátor vállalt értékének 95%-a, azaz 84 vállalt munkahely esetében legalább 80. Ez az indikátor azoknak az újonnan létrehozott állásoknak a számát jelenti, amelyek a projektzárást követően is be vannak töltve az eredeti feltételeknek megfelelően.

Mekkora egy projekt futamideje?

Egy projekt maximális futamideje 30 hónap. Az ennél hosszabb időtartamú projekteket automatikusan elutasítják.

Kik tartoznak a célcsoportba?

A kiírás keretében a célcsoportba olyan személyek tartoznak, akik városon szeretnének szociális vállalkozást létrehozni. Ők, azon túl, hogy vállalkozni akarnak, a következő kategóriákba tarozhatnak:

 • álláskeresők,
 • 30 év fölötti fiatalok,
 • munkanélküliek,
 • tartós munkanélküliek,
 • munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű személyek,
 • inaktív személyek.

A célcsoport minimális létszáma 100 fő (tehát célcsoport = az EECO01 indikátor vállalt értékével). Az ITI területeket érintő projektek esetében a célcsoport minimális értéke igazodik az ITI-re érvényes indikátorértékekhez, vagyis 50 személy.

Lakhely szempontjából az a szabály, hogy a nem ITI területeket érintő projektek esetében a célcsoport tagjainak a kevésbé fejlett régiók valamelyikében kell legyen a lakhelyük, az ITI területeket érintő projektek esetében a projekt által érintett ITI területen.

A célcsoportba tartozó kategóriák kapcsán az útmutató két ad két pontosítást: 1. Azok, akik álláskeresőként kerülnek be a célcsoportba, a projektbe való belépésük pillanatában nem lehetnek alkalmazottak és nem lehet semmilyen munkaviszonyuk. 2. A 30 év fölötti fiatalok meghatározását a 350/2006-os törvény adja, tehát 30 év fölötti fiatal az, aki korát tekintve 30-35 év közötti.

Mik a pénzügyi feltételek?

A kiírás teljes keretösszege 104.917.647 euró, ebből 12.857.220 euró az ITI területeknek fenntartott összeg.

Az egy projektre igényelhető támogatás (asistență financiară nerambursabilă) meg kell haladja a 201.000 eurót.

A maximális projektérték (valoarea totală maximă eligibilă) 3.000.000 euró, kivételt képeznek az ITI területeket érintő projektek, melyek esetében ez az érték 1.428.580 euró lehet.

Ebből kiindulva a nem ITI területeket érintő projektekre szánt keretösszegből nagyjából valamivel több mint 30 nyertes pályázat támogatható.

A költségvetést lejben számoljuk, és az átváltáshoz a júliusi InforEuro árfolyamot használjuk, ami: 1 EURO = 4,9638 RON.

Fontos pénzügyi szabály, hogy a projekt teljes költségvetésének legalább 70%-át az új társadalmi vállalkozások finanszírozására szánt de minimis támogatásokra kell fordítani. Másik oldalról nézve a költségvetésnek maximum 30%-a költhető a de minimis támogatástól eltérő egyéb tételekre. Egy társadalmi vállalkozás maximum 100.000 eurónyi de minimis támogatást kaphat. A támogatás mértékétől függetlenül minden egyes támogatott vállalkozás legalább 4 új munkahelyet kell létrehozzon. Fontos az is, hogy a projekt költségvetése szempontjából a de minimis támogatások most is önrészmentesek - pont úgy, mint a POCU hasonló kiírásai esetében. Újdonság viszont, hogy a célcsoport tagjai, akik de minimis támogatást kapnak, egy minimum 10%-os önrészt kell biztosítsanak. Ez nem része a projekt költségvetésének, külön kell nyilvántartani, és az útmutató munkaváltozatához képest jelentős változás, hogy csak pénzben adható. Azok a személyek, akik 10%-nál több önrészt biztosítanak, plusz pontszámot kapnak az üzleti tervükre.

Mire figyelj a maximális pontszámért?

A vállalásokra kapható többletpontszámokat akkor szerezheted meg:

 • ha a célcsoportba a kötelező minimum 100 vállalkozni kívánó személy helyett több mint 130 kerül (és ITI területet érintő projekt esetében 50 helyett több mint 75) - 3 pont
 • ha a projekt 3 horizontális szemponthoz is kapcsolódik és ez a kapcsolódás pénzügyileg is számszerűsítve van - 3 pont
 • ha a pályázatban részletesen bemutattad, hogy a projekt hogyan kapcsolódik 3 másodlagos témához - 3 pont
 • ha az újonnan létrehozott vállalkozások száma a minimális 84 helyett egyenlő vagy nagyobb, mint 136 (és ITI területet érintő projekt esetében nagyobb vagy egyenlő, mint 80) - 4 pont
 • ha a képzésben részt vevők több mint 90%-a oklevelet szerez (a minimum 80% helyett) - 3 pont 
 • ha a pályázathoz csatolod a célcsoport azonosítására, kiválasztására és projektben tartására vonatkozó metodológiát - 1 pont
 • ha a projektmenedzser és a projektkoordinátorok szakmai tapasztalata a projekt komplexitásának ÉS (!) területének is megfelelő - 2 pont
 • ha a projektben olyan szolgáltatásokat és eszközöket szereznek be, amelyek kisebb hatással vannak a környezetre, mint azok, amelyeket nem környezetbarát beszerzések keretében vásároltak - 1 pont
 • ha a főpályázónak és a partnereknek minimum 12 hónap tapasztalatuk van vissza nem térítendő támogatás nyújtásában - 1 pont
 • ha a főpályázó és a partnerek igazolni tudják, hogy olyan projekte(ke)t valósítottak meg, amely(ek) keretében vissza nem térítendő támogatást nyújtottak, és amely(ek)nek a vállalt indikátorait több mint 90%-ban sikerült teljesíteni - 3 pont
 • ha a projektben a kötelező minimum 6 hónapos fenntartási időszak helyett több mint 12 hónap a vállalás, vagyis a főpályázó és a partnerek vállalják, hogy az általuk támogatott vállalkozások 6 hónap helyett több mint 12 hónapig fognak működni és több mint 12 hónapig fogják fenntartani a vállalt munkahelyeket - 2 pont

Kérdésed vagy véleményed van? Írd meg kommentben:

Érdekelnek a PEO pályázati kiírások?

Akkor erről a hírlevélről nem akarsz lemaradni!

Illusztráció: Nata Schepy via Behance