PEO: karrierjük végén álló sportolók támogatása

A karrierjük végén álló hivatásos sportolókat célzó PEO képzési kiírás munkaverzióját június 3-ig lehet véleményezni. A pályázati kiírás keretében sportszervezetek, felnőttképzési és munkaerőpiaci szolgáltatók, illetve kompetenciafelmérő központok pályázhatnak, akik kötelező előzetes igényfelmérés alapján nyújthatnak képzési szolgáltatásokat a célcsoport tagjainak.

Nézzük a részleteket!

Mi a pályázati kiírás célja?

Ez a pályázati kiírás olyan projekteket támogat, amelyek a karrierjük végén álló hivatásos sportolók munkaerőpiaci integrációját támogatják képzési programokkal.

Kik pályázhatnak?

A pályázatokat önállóan vagy partnerségben lehet benyújtani.

Egyetlen szervezetnek írni pályázatot sokkal egyszerűbb, de figyelj arra is, hogy ha nincs partner, az pontszámveszteséget jelent (mert nem lehet pontozni azt a szempontot, amelyik a partnerekre vonatkozik). Azt se feledd, hogy ha partnerségben valósul meg a projekt, minden egyes partnernek részt kell vennie legalább egy releváns és kötelező (!) tevékenységben.

Ennél a kiírásnál főpályázóként és partnerként is az alábbi szervezetek és szolgáltatók pályázhatnak:

 • Román Olimpiai és Sportbizottság,
 • Országos Sportügynökség,
 • a Sport Regiszterben nyilvántartott országos sportegyesületek,
 • akkreditált felnőttképzési szolgáltatók (Furnizori de FPC publici și privați, autorizați, conform legii),
 • akkreditált foglalkoztatási szolgáltatók (Furnizori de servicii de stimulare a ocupării publici și privați acreditați în condițiile legii),
 • kompetenciafelmérő központok (Centre de evaluare și certificare a competențelor dobândite anterior autorizate în condițiile legii).

Milyen tevékenységekkel lehet pályázni?

A támogatható tevékenységek listáján háromféle tevékenységtípus van, és ezúttal a kötelező előzetes igényfelmérés, mint projekttevékenység, elmarad:

1

Foglalkoztatási szolgáltatások nyújtása és a karrierjük végén álló sportolók elhelyezkedési esélyeinek növelése (releváns és kötelező tevékenység)

Ez a tevékenység kötelezően karriertanácsadási és/vagy munkaközvetítési szolgáltatásokat kell, hogy tartalmazzon, és a 76/2002-es törvénynek megfelelően kell megvalósítani.


Ha a célcsoport igényli, emellett a szolgáltatási kínálatba bekerülhet a vállalkozásindítási tanácsadás is.


Amennyiben megvan a megfelelő akkreditációja, a szolgáltató lehet maga a főpályázó, valamelyik partner, vagy akár több partner is, de a főpályázó úgy is dönthet, hogy kiszervezi ezt a szolgáltatást egy akkreditált szolgáltatónak.


Fontos részlet, hogy ha a főpályázó maga is akkreditált karriertanácsadási vagy munkaközveítési szolgáltató, ezt a tevékenységet csak részben szervezheti ki.

2

Képzési programok megvalósítása (releváns és kötelező tevékenység)

A képzési tevékenység keretében a 129/2000-es rendelet szerinti akkreditált képzési programkat (cursuri de inițiere, perfecționare, specializare, calificare), de nem akkreditált képzési programokat is meg lehet valósítani.


Ez utóbbiak esetében a pályázat kötelező mellékletei közt be kell nyújtani minden egyes képzési programhoz egy képzési módszertant, a pályázati útmutató tartalmi elvárásainak megfelelően.


Minden egyes képzési program esetben a pályázatból ki kell derüjön, hogy az adott program hogyan követi a projekt célterületén tapasztalható munkaerőpiaci igényeket.


A képzési programok indoklását elegendő a pályázatba leírni, nem kötelező külön igényfelmérést csatolni, sőt, egy ilyen dokumentum puszta megléte sem ér külön pontszámot. Ettől függetlenül persze igényfelmérést kell végezni - mert az viszont pontszámot ér, és különben is mi alapján írnál indoklást? 🙂


Minden egyes képzési program esetében meg kell adni a résztvevők pontos számát is. A projektmegvalósítás során a pályázó a munkaerőpiaci igényeknek megfelelően módosíthatja a képzési kínálatot.


A képzések témáját illetően az az elvárás, hogy a kínált programok minimum 50%-a a sport területéhez köthető kell, hogy legyen, pl. edző, instruktor, "recuperator fizic", "preparator fizic" stb. 


Itt is érvényes, hogy amennyiben megvan a megfelelő akkreditációja, a képzési szolgáltató lehet maga a főpályázó, valamelyik partner, vagy akár több partner is, de a főpályázó úgy is dönthet, hogy kiszervezi ezt a szolgáltatást egy akkreditált szolgáltatónak (de ha ő is akkreditált képzési szolgáltató, csak részben).

3

Korábban szerzett kompetenciák felmérése és elismerése (releváns tevékenység)

Ezt a tevékenységet csakis akkreditált kompetenciafelmérő központ végezheti. Ez lehet a főályázó, egy partner vagy akár egy külső szolgáltató, amennyiben a főpályázó a kiszervezés mellett dönt.


Ez a tevékenység a célcsoport azon tagjainak szól, akik korábban, informális és nonformális környezetben megszereztek bizonyos kompetenciákat, amelyek a munkaerőpiaci igényeknek megfelelően azonosított képesítések egyikéhez köthetők.

A foglalkoztatási szolgáltatások nyújtása (A1) és a képzési tevékenység (A2) alaptevékenységnek számítanak. 

(Ez azt is jelenti, hogy ennek a két tevékenységnek az összköltségvetése legalább 50%-a kellene legyen a projekt teljes költségvetésének, bár ez az elvárás most az útmutatóból kimaradt.)

Milyen indikátorokat kell teljesíteni?

Ennél a kiírásnál mindössze 3 indikátor van, és mindhárom kötelező:

EECO01: Összes résztvevő száma. Minimális értéke: 150.


Az EECO01 indikátorhoz azok a személyek tartoznak, akik a projekt keretében az elhelyezkedésüket elősegítő képzési és/vagy kompetenciafelmérő tevékenységben vesznek, vagyis az EECO01 indikátor értéke egyenlő a célcsoporttal. 

EECR03: Képesítést szerzett résztvevők száma a részvételt követően. Minimális értéke: az EECO01 vállalt értékének 70%-a, azaz 150 személy esetén legalább 105 személy.


Ennél az indikátornál teljesített értékként a célcsoportnak azok a tagjai számítanak, akik oklevelet szereztek az akkreditált vagy nem akkreditált képzések elvégzését követően. (És mi van azokkal, akik kompetenciafelmérést követően szereznek oklevelet?)

EECR04: Munkahelyet szerzett résztvevők száma a részvételt követően. Minimális értéke: az EECO01 vállalt értékének 20%-a, azaz 150 személy esetén legalább 30 személy.


Ennél az indikátornál teljesített értékként a célcsoportnak azok a tagjai számítanak, akik a projekt tevékenységeinek köszönhetően aktív munkaerőpiaci státuszba kerültek ("au statut de persoană ocupată, inclusiv prin ocupare pe cont propriu/antreprenoriat"). Természetesen nem számoljuk ide azokat, akik mint hivatásos sportolók lesznek elhelyezkedve a projekt végén is, hiszen az nem a cél, hanem a kiindulópont.

Az EECR03-es indikátor pontos értelmezése érdekében nézzük az útmutató meghatározását románul is:

Participanți care obțin o calificare la încetarea calității de participant“ reprezintă numărul de sportivi aflați la final de carieră care ca urmare a sprijinului primit în cadrul proiectului obțin o calificare la finalizarea calității de participant. În contextul prezentului apel prin „calificare“ se înțelege atât dobândirea certificatului de calificare/absolvire cu recunoaștere națională în conformitate cu prevederile OG129/2000 privind formarea profesionala a adulților cât și dobândirea de certificate de absolvire altele decât cele cu recunoaștere națională.

Mekkora egy projekt futamideje?

Egy projekt futamideje maximum 24 hónap lehet.

Kik tartoznak a célcsoportba?

A célcsoportba azok a 18 év fölötti személyek tartoznak, akik a 69/2000-es törvény 14. cikkelyének (2) bekezdése értelmében hivatásos sportolónak számítanak és a karrierjük végén állnak.

A pályázati útmutató nem ad hajszálpontos meghatározást arra, hogy mit jelent a pályája végén álló hivatásos sportolónak lenni, de felsorol néhány lehetséges okot, ami a sportolói karrier végéhez vezethet, úgy mint: a sportoló kora, a sportolás során elszenvedett baleset, a sportoló aktuális versenykapacitása stb. 

Arról, hogy egy hivatásos sportoló a karrierje végén áll, annak a sportszervezetnek kell nyilatkoznia, ahova az adott sportoló tartozik.

Ahhoz, hogy egy személy a célcsoportba tartozzon, az alábbi feltételeknek kell együttesen eleget tennie:

 • korát tekintve 18 év fölötti,
 • lakhelye a projekt által érintett régióban / régiók egyikében van,
 • rendelkezik sportolói engedéllyel ("licență de sportiv profesionist"),
 • a projektbe lépése pillanatában van egyéni munkaszerződése vagy sportolói szerződése egy engedéllyel rendelkező sportszervezettel ("un contract individual de muncă sau un contract de activitate sportivă cu o structură sportivă ce deține Certificatul de identitate sportivă"). 

A célcsoport minimális létszáma 150, vagyis célcsoport = az EECO01 indikátor értéke.

Mik a pénzügyi feltételek?

A kiírás teljes keretösszege 6.135.233,00 euró. 

Ebből 5.518.078,00 euró a kevésbé fejlett régióknak van fenntartva, a maradék 617.155,00 euró Bukarest-Ilfov régióé. 

Ha abból indulunk ki, hogy egy projekt minimális értéke 201.000 euró, míg a maximális értéke 500.000 euró lehet, a kevésbé fejlett régióknak fenntartott keretösszegből alig tizenegynéhány nyertes pályázat támogatható.

Mire figyelj a maximális pontszámért?

A tartalmi értékelés szempontjai között van pár vállalással és pályázói alkalmassággal kapcsolatos pont, amire érdemes figyelni, ha maximális pontszámot szeretnél.

Vegyük szerre:

 • ha a célcsoportba több mint 210 személy kerül - 3 pont
 • ha a projekt esélyegyenlőségi  intézkedéseket tartalmaz - 2 pont
 • ha a projekt fenntartható fejlesztési és DNSH intézkedéseket tartalmaz - 2 pont
 • ha a projekt olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek a zöld kompetenciákat és munkahelyeket és a zöld gazdaságot, a diszkrimináció tilalmát, valamint a digitális kompetenciákat és munkahelyeket népszerűsítik - 2 pont
 • ha az EECR04-es indikátor értéke meghaladja az EECO01-es indikátor vállalt értékének a 32%-át - 5 pont
 • ha az akkreditált képzésekben részt vevők száma meghaladja a célcsoportba tartozó személyek 15%-át - 3 pont
 • ha a pályázó csatolta a célcsoport azonosítására és toborzására vonatkozó módszertant (Metodologia de identificare și recrutare a grupului țintă) - 1 pont
 • ha a pályázó csatolta a projekt monitorizálására vonatkozó módszertant (Metodologia de monitorizare a proiectului) - 1 pont
 • ha az EECR03-as indikátor értéke meghaladja az EECO01-es indikátor vállalt értékének a 80%-át - 3 pont
 • ha a pályázó a költségvetés mellé csatolt piacelemzést is (Analiza de piață pentru bunurile/serviciile/ lucrările achiziționate din bugetul eligibil al proiectului) - 1 pont 
 • ha a projektben olyan szolgáltatásokat és eszközöket szereznek be, amelyek kisebb hatással vannak a környezetre, mint azok, amelyeket nem környezetbarát beszerzések keretében vásároltak - 1 pont
 • ha a főpályázónak legalább 12 hónap (dokumentált!) tapasztalata van a karrierjük végén álló hivatásos sportolók munkaerőpiaci integrációját támogató képzésben - 1 pont
 • ha mindegyik partnernek legalább 6 hónap (dokumentált!) tapasztalata van azon a tevékenységi területen, melynek a megvalósítására be lett vonva (képzés/kompetenciafelmérés/foglalkoztatási szolgáltatások)  - 1 pont
 • ha a főpályázó és a partnerek igazolni tudják, hogy azok közül a releváns tevékenységek közül, amelyekben részt vesznek, legalább egyhez kötődő területen valósítottak már meg olyan projekteket, melyeknek a vállalt indikátorait több mint 90%-ban sikerült teljesíteni - 3 pont

Kérdésed vagy véleményed van? Írd meg kommentben: