PEO: szakmai gyakorlat egyetemi hallgatóknak

Az egyetemi hallgatók szakmai gyakorlatát támogató PEO kiírás munkaverziója szerint a pályázatokat június 9-től lehet majd benyújtani, és amennyiben ez a kezdő időpont nem változik, a pályázati határidő augusztus 8-a lesz.

Ez a pályázati kiírás olyan projekteket támogat, amelyek keretében az egyetemi hallgatók szakmai gyakorlata valósul meg.

A kiírás az összes fejlesztési régiót érinti, és az a célja, hogy növelje az ISCED 5-8 szintű hallgatók részvételét azokban a munkahelyi tanulási programokban (például szakmai gyakorlaton, internship programban), amelyek a felsőoktatásból kikerülők munkaerőpiaci integrációját támogató, újonnan létrejött partnerségek keretében valósulnak meg. 

Kik pályázhatnak?

Ennél a kiírásnál főpályázóként és partnerként az alábbi kategóriák pályázhatnak:

 • állami és magán akkreditált felsőoktatási intézmények,
 • állami vagy magán alkalmazók.

Az alkalmazók kategóriájába tartoznak mindazok a magán és állami szervezeti egységek, amelyek megfelelnek a PEO pályázókra vonatkozó általános pályázati feltételeknek, és amelyek ugyanakkor szakmai gyakorlati partnernek ("partener de practică") minősülnek a 258/2007-es törvény értelmében.

A partnerségben transznacionális partnerek is részt vehetnek.

Milyen tevékenységekkel lehet pályázni?

A kiírás keretében az alábbi támogatható tevékenységek valósíthatók meg:

1.

Vállalkozói kompetenciákat fejlesztő programok (releváns tevékenység)

A vállalkozói kompetenciákat fejlesztő programok olyan témákra is kiterjedhetnek, mint a környezettel, éghajlattal, energetikával, körforgásos gazdasággal és biogazdasággal kapcsolatos kompetenciák és képesítések adaptálása vagy a klímaátálláshoz kötődő ágazatokban igényelt kompetenciák megszerzése.

2.

Fenntartható partnerségek fejlesztése és támogatása (kötelező tevékenység)

Ez a tevékenység a felsőoktatási intézmények és a potenciális vállalkozók közötti partnerségek kialakítására és támogatására vonatkozik. A partnerségek célja, hogy szakmai gyakorlatokkal, internship programokkal támogassák a felsőoktatásból kikerülő végzősök munkaerőpiaci integrációját. A programok része lehet a szocio-emocionális kompetenciák fejlesztése is.


A szakmai gyakorlatokat a 258/2007-es törvény előírásai szerint kell megvalósítani. Eszerint az egyetemi hallgatók szakmai gyakorlata egy együttműködési keretszerződés vagy egy, a gyakorlatot szervező intézmény és a gyakorlatot biztosító partner közötti megállapodás alapján történik. 


A szakmai gyakorlat olyan alkalmazóknál is megvalósulhat, akik a partnerség tagjai, és olyanoknál is, akik a partnerségnek nem tagjai, viszont rendelkeznek a szervező intézménnyel megkötött keretszerződéssel vagy megállapodással.


A projektekben olyan munkahelyi tanulási programokat lehet megvalósítani, amelyek összhangban vannak a partnerségben részt vevő felsőoktatási intézmények tanterveivel.

3.

A felsőoktatási kínálatra vonatkozó elemzések végzése (releváns tevékenység)

A tevékenység keretében olyan elemzéseket lehet végezni, amelyek a felsőoktatási kínálat fejlesztésére vonatkozó horizontális (például mesterséges intelligenciára, digitalizációra, big data-ra, zöld kompetenciákra vonatkozó) igényeket mérik fel.

Milyen indikátorokat kell teljesíteni?

Ennél a kiírásnál 2 indikátor van:

EECO06+07: gyerekek és fiatalok. Minimális értéke: 200. Ehhez az indikátorhoz azok az ISCED 5-8 szintű hallgatók tartoznak, akik be vannak iratkozva egy magán vagy állami felsőoktatási intézménybe, és akik a projekt keretében szakmai gyakorlaton vagy internship programban vesznek részt. Vagyis ez az indikátor egyenlő a célcsoporttal.

5SR09: az oktatási rendszerben maradt vagy magasabb képzettségi szintet elért résztvevők száma. Minimális értéke: az EECO06+07 indikátor vállalt értékének 50%-a, azaz legalább 100 személy. Ez az indikátor azokat a résztvevőket fedi, akik sikeresen zárták a programot és ezzel növelték a képzettségi szintjüket.

Mekkora egy projekt futamideje?

Egy projekt maximális futamideje 24 hónap.

Kik tartoznak a célcsoportba?

A kiírás keretében támogatott projektek célcsoportjába az ISCED 5-8 szintű hallgatók tartoznak. Létszámukat tekintve minimum 200-an kell lenniük. Ahhoz, hogy egy hallgató a célcsoportba tartozhasson, két feltételt kell egyidőben teljesítenie: 1. be kell legyen iratkozva egy akkreditált felsőoktatási intézménybe, 2. az felsőoktatási intézmény, ahová be van iratkozva, a projekt által lefedett régióban kell legyen.

Mik a pénzügyi feltételek?

A kiírás teljes keretösszege 68.966.912,00 euró, ebből 62.029.412,00 euró a kevésbé fejlett régióknak fenntartott összeg, míg a maradék 6.937.500,00 euró Bukarest-Ilfové.

Egy projekt teljes elszámolható értéke nem lehet kevesebb, mint 201.000 euró, míg a maximális projektérték 1.400.000 euró. Ez azt jelenti, hogy a kevésbé fejlett régiók keretösszege kb. 50 nyertes pályázat finanszírozására lehet elegendő.

Mire figyelj a maximális pontszámért?

Ha meg szeretnéd szerezni a vállalásokra kapható többletpontszámokat, a projekt tervezése során a következő szempontokra figyelj:

 • az EECO06+07 indikátor vállalt értéke több mint 250 személy (a minimális 200 helyett) - 3 pont
 • ha a projekt nemek közötti esélyegyenlőségi intézkedéseket tartalmaz - 1 pont
 • ha a projekt a fogyatékossággal élők hozzáférését biztosító (akadálymentesítési) intézkedéseket tartalmaz - 1 pont
 • ha a projekt fenntartható fejlesztési intézkedéseket tartalmaz - 1 pont
 • ha a projekt olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek a zöld kompetenciákat és munkahelyeket és a zöld gazdaságot népszerűsítik, és az ehhez kapcsolódó költségvetés a projekt teljes elszámolható költségének több mint 8%-a  - 3 pont
 • ha az 5SR09 indikátor értéke az EECO06+07 vállalt értékének több mint 60%-a - 5 pont
 • ha a partner(ek) részvétele hozzáadott értékkel bír - 1 pont, de fogalmazzunk inkább úgy, hogy partner nélkül mínusz 1 pont 
 • ha a projektmenedzser / a projektkoordinátor szakmai tapasztalata a projekt komplexitásának ÉS (!) területének is megfelelő - 2 pont 
 • ha a projektben olyan szolgáltatásokat és eszközöket szereznek be, amelyek kisebb hatással vannak a környezetre, mint azok, amelyeket nem környezetbarát beszerzések keretében vásároltak - 1 pont
 • ha a főpályázónak legalább 12 hónap (dokumentált!) tapasztalata van legalább egy olyan releváns tevékenység terén, amelyet a projektben végezni fog - 2 pont
 • ha mindegyik partnernek legalább 6 hónap (dokumentált!) tapasztalata van legalább egy olyan releváns tevékenység terén, amelyet a projektben végezni fog  - 1 pont
 • ha a főpályázó és a partnerek igazolni tudják, hogy a projekt releváns tevékenységei közül legalább egyhez kötődő területen valósítottak már meg olyan projektet, melynek a vállalt indikátorait több mint 80%-ban sikerült teljesíteni - 2 pont

Kérdésed vagy véleményed van? Írd meg kommentben:

Érdekelnek a PEO pályázati kiírások?

Akkor erről a hírlevélről nem akarsz lemaradni!