PIDS: társadalmi vitán a vidéki szociális vállalkozásokat támogató kiírás

Megjelent a vidéki társadalmi vállalkozások létrehozását támogató PIDS kiírás munkaverziója, és május 25-ig lehet véleményezni! Ez a kiírás a PEO városi szociális vállalkozásokat támogató kiírásának a vidéki párja, de vehetjük úgy is, hogy a POCU SES Rural újrajátszása, valamelyest nagyvonalúbb költségkerettel. 

A társadalmi vitára bocsátott pályázati útmutató előzetes ütemterve szerint a pályázatokat június 10-től lehet majd benyújtani, és amennyiben ez a kezdő időpont nem változik, a pályázati határidő augusztus 10-e lesz.

Nézzük a részleteket:

Milyen régiókat fed le a kiírás?

Ez a kiírás valójában kettő az egyben: egyrészt a kevésbé fejlett régióknak, másrészt pedig Bukarest-Ilfovnak szól, külön költségkerettel.

A kevésbé fejlett régiókat érintő projektek egy vagy akár több régiót is lefedhetnek.

Kik pályázhatnak?

A pályázatokat önállóan vagy partnerségben lehet benyújtani. 

Ennél a kiírásnál főpályázóként az alábbi kategóriák pályázhatnak:

 • szociális gazdasági szervezetek, a szociális gazdasághoz tartozó hálózatok, szövetségek, föderációk
 • releváns szervezetek, vagyis: akkreditált képzési szolgáltatók, akkreditált munkaerőpiaci szolgáltatók, szociális szolgáltatók, szakszervezetek és patronátusok, szakmai szervezetek, kereskedelmi és iparkamarák, civil szervezetek

Ami a partnereket illeti, a fenti szervezettípusok közül bármelyik lehet partner is, és pluszban még a központi és helyi önkormányzatok is csatlakozhatnak partnerként (ám ők kizárólag partnerek lehetnek, főpályázók nem).

Milyen tevékenységekkel lehet pályázni?

Mivel a kiírás célja új szociális vállalkozások létrehozása vidéken és ezek keretében hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatása, a támogatható tevékenységek ennek megfelelően alakulnak.

A támogatható tevékenységek egy része kötelező és releváns, egy része releváns, de nem kötelező, és vannak nem releváns, hanem csak kapcsolódó tevékenységek is. Fontos, hogy a projektbe minden kötelező tevékenység kerüljön be, és a partnerség kialakításánál érdemes arra is figyelni, hogy mindegyik partner részt vegyen legalább egy releváns tevékenységben.

A támogatható tevékenységek forgatókönyve az alábbi szakaszokat foglalja magában:

I.

Új szociális vállalkozások létrehozásának támogatása

Az első szakaszban a szokásos módon olyan tevékenységek zajlanak, amelyek elősegítik az új szociális vállalkozások létrejöttét.


Az első szakasz az alábbi tevékenységeket tartalmazza:

I.1 Tájékoztatás a projekttevékenységekkel kapcsolatban (kapcsolódó tevékenység): Ez a tevékenység a potenciális célcsoport tájékoztatásáról szól, annak érdekében, hogy képbe kerüljenek a projekt által nyújtott lehetőségekkel, a támogatási feltételekkel és az ezzel járó kötelezettségekkel, valamint a szociális vállalkozás jogi és gazdasági környezetével. A pályázatban részletesen be kell mutatni a tervezett tájékoztatási eszközöket.

I.2 A támogató tevékenységekben részt vevő célcsoport kiválasztása (kapcsolódó tevékenység): Itt a célcsoportnak csak az egyik szeletét kell beválogatni a projektbe, vagyis azt a minimum 100 személyt, aki vidéken szeretne szociális vállalkozásba fogni. A kiválasztási metodológiát - a kiválasztási szempontokkal együtt - részletesen be kell mutatni a pályázatban. 

I.3 Vállalkozói képzések szervezése (releváns és kötelező tevékenység): Ennek a tevékenységnek a keretében akkreditált vállalkozói képzéseket kell szervezni az alábbi két lehetséges foglalkozás közül legalább az egyikhez kapcsolódóan: 1) Antreprenor în economia socială (COR 112032), 2) Manager în întreprindere socială (COR 112036). A képzések végén igazolni kell, hogy a résztvevők legalább 80%-a sikeresen levizsgázott és oklevelet szerzett, ugyanakkor be kell mutatni a képzési résztvevők által egyénileg vagy csoportosan készített üzleti terveket is.

I.4 A szociális vállalkozást segítő egyéb  tevékenységek (releváns tevékenység): Az előző tevékenységben lezajló vállalkozásfejlesztési képzés mellett a célcsoport igényeinek megfelelően más képzési tevékenységek is megvalósíthatók ("cursuri de perfecționare, specializare în domenii relevante pentru antreprenoriatul social").

I.5 Üzleti tervek versenyeztetése (releváns és kötelező tevékenység): A pályázatban szokás szerint részletesen be kell mutatni az üzleti tervek kiválasztására vonatkozó módszertant. A pályázati útmutató ezúttal is előírja, hogy az üzleti terveknek minimum milyen részletekre kell kitérniük. A nyertes üzleti tervek a második szakaszban de minimis támogatást kapnak. 

I.6 Vállalkozásfejlesztési tanácsadás (kötelező tevékenység): Ebben a tevékenységben azoknak a személyeknek, akiknek az üzleti terveit kiválasztották, biztosítani kell az alábbi két szolgáltatás közül legalább az egyiket: 1) a tanácsadás a társadalmi vállalkozás területén, 2) vállalkozásfejlesztési tanácsadás. Ezeket a szolgáltatásokat kizárólag az új szociális vállalkozás bejegyzése előtt lehet nyújtani, utána semmiképp.

I.7 Az új szociális vállalkozások bejegyzése és tevékenységének beindítása (kötelező tevékenység): Az első szakasz utolsó lépése az új szociális vállalkozások bejegyzéséről és a támogatási szerződések megkötéséről szól. Az a szabály, hogy a szociális vállalkozások a projekt 12 hónapjáig létre kell jöjjenek (jogilag), a támogatási szerződéseket pedig a 12. hónap legutolsó napjáig meg kell kötni.

Az első szakasz akkor számít lezártnak, ha:


1) a megvalósítók igazolni tudják, hogy a vállalkozói képzéseken részt vevők legalább 80%-a sikeresen zárta a vizsgát és oklevelet szerzett,


2) a megvalósítók be tudják mutatni a képzések keretében a résztvevők által készített üzleti terveket,


3) ha sikerült támogatásra kiválasztani legalább 21 üzleti tervet, 


4) ha sikerül megkötni a támogatási szerződéseket.


Így az első szakasz gyakorlatilag a támogatási szerződések aláírásával zárul. Ezt követően a támogatott vállalkozások nem részesülhetnek semmiféle vállalkozásfejlesztési szolgáltatásban, őket már csak monitorizálni lehet, pontosabban monitorizálni kell.


Az első szakasz maximális időtartama 12 hónap.

II.

Az üzleti tervek megvalósítása és az új szociális vállalkozások monitorizálása

A második szakaszban zajlik az új szociális vállalkozások pénzügyi támogatása és monitorizálása.


Ebben a szakaszban a projektmegvalósítóknak arra is kell figyelniük, hogy a támogatott szociális vállalkozások a támogatási szerződés aláírásától számított 4 hónapon belül megszerezzék azt a bizonyítványt, melynek értelmében szociális vállalkozásnak minősülnek ("atestat de întreprindere socială").


A támogatott szociális vállalkozásoknak annyi munkahelyet kell létrehozniuk, amennyit az üzleti tervükben vállaltak - általános szabály, hogy ez nem lehet kevesebb négynél. A vállalkozásoknak a támogatási szerződés megkötésétől kezdődően 4 hónap áll majd a rendelkezésükre, hogy betöltsék az új munkahelyeket. 

Amennyiben ezt a határidőt nem sikerül tartani, akár a bizonyítvány megszerzése, akár a munkahelyek betöltése szempontjából, jön a büntetés, de hívhatjuk pénzügyi korrekciónak is: maximum 1 hónap késésért oda a megítélt támogatás 25%-a, maximum 2 hónapért 50%, maximum 3 hónapért 75%, és ha több mint 3 hónapot sikerül késni, a büntetés 100%-os, vagyis aki így jár, a megítélt támogatásból nem kap egy fabatkát se.

Az új munkahelyeket a projekt futamideje alatt a második szakasz végéig betöltve kell tartani, plusz még minimum további 6 hónapig a projektzárást követően is.


Az is fontos részlet, hogy az új munkahelyekre alkalmazott személyek lakhelye abban a régióban / azokban a régiókban kell legyen, amelyet / amelyeket a projekt lefed, ráadásul kizárólag vidéki lakhelyekről beszélünk!


Az új szociális vállalkozások székhelyei és adott esetben munkapontja(i) is vidéken kell legyenek, abban a régióban / azokban a régiókban, amelye(ke)t a projekt lefed.


A második szakasz részeként az alábbi kötelező tevékenységeket kell megvalósítani:

II.1 A de minimis támogatások elszámolása: A vállalkozások a támogatást maximum három részletben kapják aszerint, hogy kinek mit tartalmaz az elfogadott üzleti terve. Az első részlet az igényelt támogatási összegnek maximum 50%-a lehet. A támogatott vállalkozások - pénzbeni vagy természetbeni - önrészt kell biztosítsanak, ami a megítélt támogatásnak legalább 10%-a kell legyen (aki az üzleti tervére plusz pontszámot szeretne, vállalhat többet is).

II.2 Az új szociális vállalkozások monitorizálása a projekt futamideje alatt: A monitorizálás során nyomon kell követni a támogatott vállalkozások tevékenységét, a támogatás felhasználásának szabályszerűségét, illetve azt, hogy a vállalkozás betartja-e az üzleti tervben vállaltakat, különös tekintettel a munkahelyek fenntartására.

A második szakasz végén a projektmegvalósítók be kell mutassák a de minimis támogatások kifizetését igazoló dokumentációt.


A második szakasz futamideje minimum 12 hónap, de semmiképp se több, mint az első szakasz végétől  számított 18 hónap.


És itt az útmutatóban van egy kis kavarodás akörül, hogy a projekt futaideje alatt az új szociális vállalkozások mennyi ideig kell működjenek:

După înființare, întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea, pe durata implementării proiectului, pentru o perioadă de minim 18 luni de la data obținerii atestatului de întreprindere socială, la care se adaugă o perioada minimă obligatorie de 6 luni de sustenabilitate, ulterior finalizării implementării proiectului.

A projekt utáni minimum 6 hónapos kötelező fenntartási időszak rendben van. De az, hogy a szociális vállalkozásról szóló bizonyítvány megszerzése után minimum 18 hónapot kell működniük a támogatott vállalkozásoknak a projekt futamideje alatt, az sehogy sem áll össze a fejemben, főleg, hogy a projekt második szakasza elvileg akár csupán 12 hónapos is lehet. De egyébként se jön ki a minimum 18 hónap, amikor a vállalkozásoknak a támogatási szerződéstől számítva 4 hónapjuk van megszerezni a bizonyítványt, ami bőven a második szakaszban zajlik, miközben a második szakasz az első végétől számítva maximum 18 hónap lehet.

Ez a kötelező működési időtartam már a POCU SES Rural kiírásban is zavaros volt, igaz, akkor az útmutatóban nem "o perioadă de minim 18 luni de la data obținerii atestatului de întreprindere socială" volt megszabva, hanem csak úgy lazán "perioada de 18 luni de implementare a planului de afaceri". Akkor a HelpDesk azt válaszolta, hogy a projekt futamideje alatt az új vállalkozások minimum 12 hónapot - maximum 18 hónapot kell működjenek. Remélhetőleg ezúttal is pontatlanságról van szó és nem minimum, hanem maximum 18 hónapról beszélünk, különben kezdhetem elölről a matektanulást. 🙂

Ha egy támogatott vállalkozás a projekt futamideje alatt megszűnik működni, a pénzügyi korrekció mértéke 100%.


Ha egy vállalkozás a projekten túli minimum 6 hónapos fenntartási időszakban szűnik meg, vagy nem tartja fenn az új munkahelyeket a vállalásainak megfelelően, a pénzügyi szankció mértéke 25%, ha ez a fenntartási időszak vége előtt maximum 2 hónappal történik, 50%, ha a fenntartási időszak vége előtt maximum 4 hónappal történik, és 100%, ha a fenntartási időszak vége előtt maximum 5 hónappal történik.

Milyen indikátorokat kell teljesíteni?

Ennél a kiírásnál 4 indikátor van:

EECO01: összes résztvevő száma. Minimális értéke: 84 - Ez az indikátorérték az új szociális vállalkozásokban alkalmazott személyek számát jelenti.

EECO01.1: összes roma résztvevő száma. Minimális értéke: az EECO01 indikátor vállalt értékének legalább 9%-a.

EECO19: támogatásban részesülő mikrovállalkozások és KKV-k száma. Minimális értéke: 21 - Ez az indikátorérték a de minimis támogatást kapott új szociális vállalkozások számát jelenti.

EECR04: munkahellyel rendelkező résztvevők száma (Participanți care au un loc de muncă, inclusiv care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant). Minimális értéke: az EECO01 vállalt értékének 20%-a.

Annak ellenére, hogy ez a kiírás a PEO városi SES kiírásának majdnem hajszálpontos mása, az indikátorok nem ugyanazok, hiszen ez egy másik program. Előszöris a célcsoportnak az a része, amelyik a vállalkozni kívánó személyeket fedi, nem köszön vissza az indikátorértékek között. Ebben az esetben az összes résztvevő száma az új szociális vállalkozásokban alkalmazottak számát jelenti, és köztük romáknak is kell lenniük, ez egy külön indikátor. Ugyancsak külön indikátorérték a támogatott szociális vállalkozások száma is (a PEO-ban nem, de attól még ott is van kötelező szám ahhoz, hogy az első szakasz lezártnak tekinthető legyen). És van még egy érdekes, számomra egyelőre értelmezhetetlen, negyedik indikátor is, ami azt méri, hogy a projektből való kikerülés pillanatában hány személynek van munkahelye azok közül, akik a szociális vállalkozások keretében lettek alkalmazva, és itt a minimális érték az minimum 84-nek a 20%-a. Az útmutatóban igazán elkelne erről egy pontosítás. Így első nekifutásra arra tudok gondolni, hogy ez a fluktuációra vonatkozhat, tehát esetleg azt mérheti, hogy azok közül, akiket eredetileg alkalmaztak az új szociális vállalkozásokba, a projekt végén is hányan maradtak még alkalmazottak (mert a támogatott vállalkozások a munkahelyfenntartás esetében nem azt vállalják, hogy ugyanazokat a személyeket tartják alkalmazásban a fenntartási időszak végéig, hanem azt, hogy a létrehozott új munkahelyeket betöltve tartják, akkor is, ha közben van fluktuáció).

Mekkora egy projekt futamideje?

Egy projekt maximális futamideje 30 hónap.

Kik tartoznak a célcsoportba?

A kiírás keretében a célcsoportba a következő kategóriák tartoznak: 

 • olyan személyek, akik vidéken szeretnének szociális vállalkozást létrehozni
 • vidéken élő veszélyeztetett személyek (persoane vulnerabile din mediul rural)

A célcsoport létszáma ennek megfelelően úgy tevődik össze, hogy minimum 100 vidéken vállalkozni kívánó személy, plusz a minimum 84 fő, akiket az új szociális vállalkozásokban alkalmaznak (tehát ez egyenlő az EECO01 indikátor vállalt értékével) - azaz mindösszesen legalább 184 személy.

Az a szabály, hogy a célcsoport tagjainak (mindkét kategóriának!) a projekt által lefedett régióban / régiók valamelyikében kell legyen a lakhelye, és kizárólag vidéken.

Mik a pénzügyi feltételek?

A kiírás teljes keretösszege 109.467.647 euró, ebből 104.917.647 euró a kevésbé fejlett régióknak szánt keretösszeg, a maradék 4.550.000 euró Bukarest-Ilfové.

Az egy projektre igényelhető támogatás (asistență financiară nerambursabilă) meg kell haladja a 201.000 eurót. A felső határérték kimaradt az útmutatóból (már ha egyáltalán van), de ha a PEO városi SES kiírásából indulunk ki, akkor ott a maximális projektérték 3.000.000 euró (persze ez még nem feltétlenül jelenti, hogy itt is ugyanaz a szabály).

Fontos pénzügyi szabály, hogy a projekt teljes költségvetésének legalább 70%-át az új társadalmi vállalkozások finanszírozására szánt de minimis támogatásokra kell fordítani. Másik oldalról nézve a költségvetésnek maximum 30%-a költhető a de minimis támogatástól eltérő egyéb tételekre. Egy társadalmi vállalkozás maximum 100.000 eurónyi de minimis támogatást kaphat. A támogatás mértékétől függetlenül minden egyes támogatott vállalkozás legalább 4 új munkahelyet kell létrehozzon. Fontos az is, hogy a de minimis támogatások most is önrészmentesek - pont úgy, mint a POCU hasonló kiírásai esetében. Újdonság viszont, hogy a célcsoport tagjai, akik de minimis támogatást kapnak, egy minimum 10%-os önrészt kell biztosítsanak (ami nem része a projekt költségvetésének). Jó hír, hogy ez nem csupán pénzben, de természetben is adható.

Mire figyelj a maximális pontszámért?

Ha meg szeretnéd szerezni a vállalásokra kapható többletpontszámokat, a projekt tervezése során a következő szempontokra figyelj:

 • ha a célcsoportba a kötelező minimum 84, az új szociális vállalkozásokban alkalmazott személy helyett több mint 135 kerül - 3 pont
 • ha a projekt nemek közötti esélyegyenlőségi intézkedéseket tartalmaz - 2 pont
 • ha a projekt a fogyatékossággal élők hozzáférését biztosító (akadálymentesítési) intézkedéseket tartalmaz - 2 pont
 • ha a projekt fenntartható fejlesztési intézkedéseket tartalmaz - 2 pont
 • ha a partner részvétele hozzáadott értékkel bír - 1 pont, de fogalmazzunk inkább úgy, hogy partner nélkül mínusz 1 pont 
 • ha az EECR04 indikátor értéke az EECO01 vállalt értékének több mint 30%-a (a minimum 20% helyett) - 4 pont 
 • ha az EECO19 indikátor értéke több mint 35 (a minimum 21 támogatott szociális vállalkozás helyett) - 6 pont 
 • ha a projektmenedzser és a projektkoordinátorok szakmai tapasztalata a projekt komplexitásának ÉS (!) területének is megfelelő - 2 pont 
 • ha a projektben olyan szolgáltatásokat és eszközöket szereznek be, amelyek kisebb hatással vannak a környezetre, mint azok, amelyeket nem környezetbarát beszerzések keretében vásároltak - 1 pont
 • ha a főpályázónak legalább 12 hónap (dokumentált!) tapasztalata van legalább egy olyan releváns tevékenység terén, amelyet a projektben végezni fog - 2 pont
 • ha mindegyik partnernek legalább 6 hónap (dokumentált!) tapasztalata van legalább egy olyan releváns tevékenység terén, amelyet a projektben végezni fog  - 1 pont
 • ha a főpályázó és a partnerek igazolni tudják, hogy a projekt releváns tevékenységei közül legalább egyhez kötődő területen valósítottak már meg olyan projektet, melynek a vállalt indikátorait több mint 80%-ban sikerült teljesíteni - 2 pont
 • ha a projektben a kötelező minimum 6 hónapos fenntartási időszak helyett több mint 12 hónap a vállalás, vagyis a főpályázó és a partnerek vállalják, hogy az általuk támogatott vállalkozások 6 hónap helyett több mint 12 hónapig fognak működni és több mint 12 hónapig fogják fenntartani a vállalt munkahelyeket - 5 pont

Kérdésed vagy véleményed van? Írd meg kommentben:

Illusztráció innen: RUBY | GRAPHIC DESIGN via Behance