POCU Innotech Student: végleges feltételek!

Megjelent az Innotech Student végleges pályázati kiírása és rengeteg pozitív változást hozott. A pályázatokat június 15-től lehet benyújtani, a határidő augusztus 31. A keretösszeg maradt az eredeti 20 millió euró, azzal a megjegyzéssel, hogy ha nagy lesz az érdeklődés a kiírás iránt, akár 150 millió euróig növekedhet.


Nézzük a fontosabb pontokat az aktualizált pályázati útmutató szerint, hogy tudd eldönteni, érdekel téged ez a kiírás vagy nem.

Ha csak arra vagy kíváncsi, hogy mi változott, itt találsz egy pontokba szedett összefoglalót.

Kik pályázhatnak?

A jogosult pályázók listája majdnem végtelen:
 • Akkreditált állami és magán felsőoktatási intézmények
 • Önálló jogi személyiséggel rendelkező doktori iskolák és graduális képzést nyújtó iskolák, akár a magánszektorral és kutatóközpontokkal partnerségben
 • Akkreditált kutatóközpontok és kutatóintézetek, beleértve a Román Akadémia kutatóközpontjait is
 • a Román Akadémia
 • Szakmai szervezetek
 • Kereskedelmi és iparkamarák
 • Regionális Paktumok és Helyi Partnerségek tagjai
 • Akkreditált felnőttképzési szolgáltatók
 • Szakszervezetek, patronátusok
 • Ágazati bizottságok (Comitete Sectoriale) tagjai és jogi személyiséggel rendelkező ágazati bizottságok
 • Civil szervezetek
 • A fenti szervezetek közötti partnerségek

Pályázni önállóan is lehet, ha egy szervezetnek megvan hozzá a pénzügyi és szakmai kapacitása.

Új feltétel, hogy ha a partnerségben nincs felsőoktatási intézmény, a pályázónak igazolnia kell, hogy van együttműködési megállapodása egy ilyen intézménnyel a célcsoport azonosítása céljából. Tehát legalább egy egyetemmel kötelező együttműködni, akár projekt partnerként, akár külső együttműködőként.

A pályázó szakmai kapacitása

A pályázónak a pénzügyi kapacitáson kívül igazolnia kell a szakmai kapacitást is, ami ezúttal azt jelenti, hogy a partnerek közül legalább egy a végleges pályázati kiírás megjelenésének időpontjáig olyan vállalkozói képzési vagy tanácsadási tevékenységet végzett, amely üzleti tervek végrehajtásához vagy támogatási programok lebonyolításához kapcsolódik.

A megfogalmazás továbbra is kissé zavaros, de a kulcs abban rejlik, hogy a korábbi tapasztalatnak ezt kell igazolnia:

[...] capacitatea administratorului de a consilia/selecta/monitoriza acordarea de granturi sau consiliere în implementarea de activități ce presupun gestionarea de resurse financiare.

Lefordítani direkt nem akarom, hogy ne legyen belőle félreértés. 🙂

Ha a pályázó a szakmai kapacitást egy projekttel vagy szolgáltatási szerződéssel szeretné igazolni, akkor kötelező, hogy a fent említett tevékenységek a pályázati kiírás megjelenésének időpontjáig legyenek befejezve.

A szakmai kapacitás akkor számít teljesítettnek, ha a partnerségnek legalább egy olyan tagja, amelyik a a projektben a képzési vagy tanácsadási tevékenységeket végzi, igazolni tudja, hogy megfelel a fenti követelményeknek.

Ha nem vagy teljesen biztos abban, hogy a partnerségnek legalább az egyik tagja egészen biztosan lefedi a tapasztalatával a fenti követelményt, inkább írd meg a Helpdesknek, hogy mi az, amit fel tudsz mutatni, és kérdezd meg, hogy ezzel igazoltnak tekinthető-e a szakmai kapacitás.

Hogyan fog kinézni egy Innotech Student projekt?

Az Innotech Student projektek forgatókönyve nagyon hasonló lesz ahhoz, ami a korábbi startup projekteké volt, de van pár újítás. Egy projekt maximális futamideje 30 hónap és ez három szakaszt fed le:

1

Első szakasz

Az első szakasz maximum 12 hónapig tarthat és ott ér véget, hogy megkötötted az összes de minimis támogatási szerződést az összes kedvezményezettel. Maximum 12 hónap alatt végig kell zongorázni a következőket, az alábbi sorrendben (mind a 8 tevékenység kötelező):

 • Tájékoztatási kampány a képzési programról és a részvétel, illetve a támogatás feltételeirőlA képzésen résztvevő személyek kiválasztása (ez lesz a célcsoport)
 • A képzésen résztvevő személyek kiválasztása (ez lesz a célcsoport)
 • A vállalkozásfejlesztési képzés lebonyolítása (akkreditált és minimum 40 óra)
 • Üzleti tervek kiválasztása (minimum 13 üzleti tervet kell támogatni): itt is lehet olyan személy által benyújtott üzleti tervet kiválasztani, aki nem vett részt a képzésen (min. 10% erejéig), és ami izgalmas: a célcsoportból többen is, csoportosan is indulhatnak ugyanazzal az üzleti tervvel.

Ezen a ponton búcsút veszel azoktól, akiknek az üzleti terve nincs rajta a nyertes listán, és csak a nyertesekkel dolgozol tovább, plusz megengedett, hogy bevond a következő tevékenységekbe a tartaléklista első 3 helyezettjét is (arra az esetre, ha menet közben valakit cserélni kellene):

 • Szimulált vállalkozások létrehozása (ezek még nem a támogatandó vállalkozások, ez egy oktatási módszer)
 • Személyenként minimum 40 óra szakmai gyakorlat egy hasonló tevékenységet folytató cégnél
 • Személyre szabott tanácsadás, mentorálás
 • Cégbejegyzések támogatása

2

Második szakasz

A második szakasz időtartama az első szakasz zárásától kezdődően 12 hónap. Az első és a második szakasz részben egymásra tevődhet, ami azt jelenti, hogy a második szakasz elkezdődhet korábban is azoknak a személyeknek, akik már túl vannak az üzleti terv kiválasztását követő tevékenységeken és be van jegyezve a vállalkozásuk. A második szakaszban két tevékenység zajlik:

 • A de minimis támogatások folyósítása az új vállalkozásoknak az első 12 hónapban keletkező elszámolható költségeinek a fedezésére
 • A támogatott vállalkozások működésének monitorizálása

3

Harmadik szakasz

A harmadik szakasz a támogatott vállalkozások fenntartási idejére esik (ami minimum 6 hónap), és itt annyi történik, hogy a projektmegvalósító nyomon követi azt, hogy a támogatottak teljesítik-e a fenntartási kötelezettségeiket.


Ez a projekt időtartama alatt 6 hónap, de a projekten túl is tarthat (ha hosszabb fenntartási időszakot vállalsz), természetesen úgy, hogy a projektzárás utáni monitoring költségek már nem elszámolhatók a projekt keretében.

Figyelem! Megjelent egy corrigendum, amelyik az első szakasz kötelező tevékenységeire vonatkozó változásokat hozott. Katt ide és töltsd le, fontos, hogy tudj róla és figyelembe vedd!

Mekkora lehet egy projekt értéke?

Egy projekt teljes elszámolható értéke maximum 2.000.000 euró lehet, a keretösszeg 20 millió euró, de ha nagy lesz az érdeklődés a kiírás iránt és természetesen ha ezzel együtt sok jó pályázat érkezik be, növekedhet (a kiírást hivatalosan bejelentő sajtótékoztatón elhangzottak szerint akár 150 millió euróig).

A projekt költségvetésének minimum 65%-át de minimis támogatásokra kell fordítani.

Kik tartoznak a projekt célcsoportjába?

A projekt célcsoportjába egyetemi hallgatók és doktoranduszok tartozhatnak, az alábbiak szerint:

 • ISCED 5-7 szintű hallgatók, akik a projektbe lépésük pillanatában legalább másodévesek (alapképzében),
 • egyetemi doktori képzésben részt vevő doktoranduszok,
 • ISCED 4 szintű hallgatók, akik a felsőoktatási intézmények által szervezett kollégiumok hallgatói és a projektbe lépésük pillanatában legalább másodévesek.

A célcsoport minimális létszáma 300 fő. A célcsoport tagjainak lakhelye bármelyik régióban lehet (Bukarest-Ilfovban is), azzal a feltétellel, hogy a projektben támogatott vállalkozások székhelye és munkapontjai a projekt által célzott régiókban kell, hogy legyenek (ez lehet az összes régió, kivéve Bukarest-Ilfovot).

Milyen indikátorokat kell teljesíteni?

Ennél a kiírásnál egy output indikátor van: a 4S129, amelyik a projektben résztvevő hallgatókat foglalja magában, tehát azonos a célcsoporttal, így a minimális értéke 300. És van két eredményindikátor is, a kettő együtt az új vállalkozások keretében létrehozott és fenntartott munkahelyek számát jelzi:

 • a 4S116: ezek azok a munkahelyek, amelyeket az új vállalkozások keretében hoznak létre, és a célcsoportnak azok a tagjai töltik be, akiknek az üzleti tervét támogatták (az indikátor értéke egyenlő a projektben támogatott vállalkozások számával),
 • és a 4S144: ezek azok a munkahelyek, amelyeket az új vállalkozások keretében hoznak létre, és olyan személyek töltik be, akik vagy nem tagjai a célcsoportnak, vagy tagjai, de nem számítanak bele a 4S116 értékébe, illetve nem támogatták az üzleti terveiket.

Mik a de minimis támogatás feltételei?

És végül pár lényeges részlet a de minimis támogatásról, ami a nyertes üzleti tervek megvalósítására adható.

Csak olyan CAEN kód támogatható, amelyik a pályázati kiírás 5. számú mellékletében található listán rajta van. Az új vállalkozásnak lehet más CAEN kódja is, de arra nem jár támogatás és a két tevékenység pénzmozgásait élesen el kell különíteni.

 • Egy üzleti tervre mininum 80.001 – maximum 100.000 eurónyi de minimis támogatás adható, akkor, ha a támogatott vállalja, hogy legalább 5 új munkahelyet hoz létre.
 • Legalább 4 új munkahelyért 60.001-80.000 euró jár.
 • Legalább három munkahelyért 40.001-60.000 euró jár.,
 • És legalább kettőért max. 40.000 euró.

A támogatás két részletben érkezik: az első előleg, a de minimis támogatás max. 75%-a, a fennmaradó részt akkor kapja meg a támogatott, amikor igazolni tudja, hogy létrehozta és betöltötte az üzleti tervben vállalt munkahelyeket.

Ennek a támogatási szerződés megkötésétől számított 6 hónapon belül meg kell történnie, egyébként a támogatott nem hogy a fennmaradó részt nem kapja meg, de az előleget is visszafizeti.

Az új munkahelyeket legalább 12 hónapig kell fenntartani folyamatosan, ebből 6 hónap a projektmegvalósítás idejére esik, 6 hónap a fenntartási időszakra.

A munkahelyek fenntartása azt jelenti, hogy az üzleti tervben vállalt feltételek tökéletesen úgy maradnak, ahogyan az üzleti tervben szerepelnek, tehát nem csak a norma nem változhat, de még a fizetés se.

Ha egyet hátralépünk, akkor összességében a de minimis szerződés megkötésétől kezdve az új vállalkozások legalább 18 hónapig kell működőképesek legyenek (12 hónap a második szakaszban + minimum 6 hónap a harmadik szakaszban, illetve azon túl).

FONTOS!

Ez a bejegyzés a végleges pályázati kiírás anyagai alapján készült. A legtöbb POCU kiírás esetében a pályázati szabályok és a határidő menet közben is változnak, ezért fontos, hogy folyamatosan kövesd a corrigendumokat. Ezt a POCU hivatalos weboldalán teheted meg az Implementare program >> Implementare proiecte menüpont alatt.


Illusztráció innen: Michele Marconi via Behance

Szólj hozzá vagy kérdezz!