Helyi fejlesztési stratégiákat támogat a POCU?

Érdekes pályázati kiírás a láthatáron. Az Európai Szociális Alap korábban is támogatta a helyi fejlesztési stratégiák kidolgozását (ilyen pályázatokat a PO DCA nevű operatív program keretében lehetett benyújtani), de ez a téma most átkerült a POCU-ba.

A kiírás az operatív program 5. prioritási tengelyéhez kapcsolódik (AP 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității – DLRC) és előkészítő támogatást nyújtana a 20.000 főt meghaladó lakosságú városok közösségeinek animálásához.

A kiírás még alakulóban van, november 6-án az illetékes minisztérium egy találkozó keretében még egyszer társadalmi vitára hívja az érdekelteket, ezt követően véglegesítik a dokumentumot, és hurrá, egyszercsak pályázhatunk.

Mi az a DLRC?

A DLRC magyarul közösség által irányított helyi fejlesztés, egy olyan egységes módszertan, amely lehetővé teszi a pénzügyi alapok egymáshoz kapcsolt és integrált felhasználását a helyi fejlesztési stratégiák megvalósításában.

Ha jártas vagy a LEADER, URBAN vagy EQUAL projektek terén, tudod, miről van szó. Ha nem, ITT tudhatsz meg további részleteket. A POCU egyik tartalmi újdonsága éppen az, hogy helyet kapott benne az ilyen típusú helyi fejlesztés támogatása.

Ez a mechanizmus három szakaszból áll:

01

Helyi fejlesztési stratégia kidolgozása és új helyi akciócsoport (GAL) létrehozása / már meglévő helyi akciócsoport adaptálása a közösség által irányított helyi fejlesztés mechanizmusának követelményeihez

02

A kidolgozott helyi fejlesztési stratégiák kiválasztása

03

A kiválasztott és jóváhagyott fejlesztési stratégiákhoz kapcsolódó intézkedéscsomag / integrált projektek jóváhagyása és előterjesztése a projektek támogatását biztosító Irányító Hatóságok felé (AM POCU, AM POR)

Akkor most miről is van szó?

A pályázati kiírás olyan projekteket támogat, amelyek keretében 20.000 főnél nagyobb lakosságú városok szegénység és kirekesztés által veszélyeztetett, marginalizált közösségei számára dolgoznak ki helyi fejlesztési stratégiát, hoznak létre új helyi akciócsoportot vagy egy már meglévőt adaptálnak a közösség által irányított helyi fejlesztés mechanizmusának követelményeihez.

Vagyis olyan projekteket, amelyek a mechanizmus első szakaszát valósítják meg.

De vigyázat!

Nem lehet ám akármilyen helyi fejlesztési stratégiát kidolgozni! A lényeg, hogy a stratégiához kapcsolódó projektek kedvezményezettjei a következő csoportokból kerüljenek ki:

  • olyan személyek, akik roma lakosságot is magukban foglaló, szegénység és kirekesztés által veszélyeztetett, marginalizált közösséghez tartoznak,
  • olyan személyek, akik roma lakosság nélküli, szegénység és kirekesztés által veszélyeztetett, marginalizált közösséghez tartoznak,
  • a közösségi szintjén létrehozott szolgáltatások személyzete,
  • a roma közösség tagjai.

Kik pályázhatnak?

A pályázatot a helyi önkormányzat nyújtja be, releváns társadalmi szereplőkkel vagy egy helyi akciócsoporttal együttműködésben.

Mire lehet támogatást kérni?

  • új akciócsoport létrehozására,
  • Már meglévő akciócsoport adaptálására,
  • A helyi fejlesztési stratégia kidolgozását előkészítő tevékenységekre (pl. szociális partnerek ösztönzésére, a célterületre irányuló elemzésekre),
  • A helyi fejlesztési stratégia kidolgozására,
  • A támogatást igénylő helyi önkormányzat adminisztratív költségeinek fedezésére.

Egy projekt elszámolható költségvetése (és nem az igényelt támogatás!) legfeljebb 70 000 eurónak megfelelő lej lehet, amit a 2015. szeptemberi InforEuro árfolyam szerint számolunk.


Illusztráció: innen.

A lépésről lépésre módszer, amivel a listaelső pályázatokat írom

PROJEKTTERVEZÉSI MESTERKURZUS