poeo

FRISSÍTVE: 10 különleges téma az “új POCU” programban

Jövőre új költségvetési ciklusba lépünk, és bár az aktuális EU-s programokban a megvalósítás 2023. végéig elhúzódik, az új programok akár az első évtől életbe léphetnek. A tervezés nemrég jutott abba a szakaszba, hogy az operatív programok tartalmi konkrétumai – jelenleg előrehaladott állapotban lévő munkaanyagként – szabad szemmel is láthatók.

Ha a POCU hozott az életedbe bármit is, amiért hálás lehetsz, gondolom, tűkön ülve várod a folytatást, s főleg, hogy ez mit jelent humán szolgáltató pályázóként Neked. Kezdjük a leglátványosabb szerkezeti változással:

A 2021-2027-es pályázati időszakban egy nagy POCU-szerű gigaprogram helyett három kisebb lesz. Ebből az Oktatás és Foglalkoztatás Operatív Program (a POEO) fedi le a címben is jelzett két nagy területet. A szociális és egészségügyi ágak átkerültek egy-egy különálló, speciális operatív programba. 

Ebben a bejegyzésben a POEO-val ismerkedünk.

Mit és mennyiből?

A POEO tervezett költségkerete közel 6 milliárd euró, egészen konkrétan 5,775 milliárd euró, ebből 3,861 milliárd euró EU-s támogatás, az új Európai Szociális Alapból (a FSE+ból), 1,913 milliárd euró pedig tagállami társfinanszírozás.

Az új programban nem gigatengelyek és gigatémák vannak, hanem 9 szűkebb terület (abből a pályázóknak az első 8 érdekes, az utolsó a program működtetését támogatja):

 • AP1 – Az ifjúság potenciáljának értékesítése a munkaerőpiacon
 • AP2 – A korai iskolai lemorzsolódás megelőzése, a hátrányos helyzetű csoportok oktatáshoz és szakképzéshez való hozzáférésének és részvételének növelése
 • AP3 – Az oktatási és szakképzési kínálat minőségének növelése, a rendszer méltányosságának biztosítása, valamint a munkaerőpiac dinamikájához, az innováció és a technológiai feljődés kihívásaihoz való adaptáció érdekében
 • AP4 – Az iskolarendszerű szakképzés hozzáférhetőségének, vonzerejének és minőségének növelése 
 • AP5 – A munkaerőpiaci hozzáférés növelése
 • AP6 – Vállalkozás és társadalmi gazdaság
 • AP7 – A munkaerőpiaci dinamikát követő reformok támogatása
 • AP8 – Az egész élteten át tartó tanulásban való részvétel megerősítése a munkaerőpiaci átmenetek és mobilitás segítése érdekében
 • AP9 – Technikai segítségnyújtás az Operatív Program menedzsmentjének támogatása és hatákonnyá tétele érdekében
Ezeken a tengelyeken belül tengernyi intézkedés. Akad köztük ropogósan új, maradtak a klasszikus témakörök is, és néhol átrendeződtek a hangsúlyok. 

Ezekből az intézkedésekből válogattam bevezetésként tizet, hogy ha bár lélekben kedved támadna készülni az új időszakra, legyen egy kiindulópontod:

10. Ifjúsági klubok és ifjúsági munkás hálózatok

A fiatalok – s köztük kiemelten a NEET fiatalok – munkaerőpiaci beillesztése a POEO-ban is külön figyelmet kap, erre épül az egyes számú prioritási tengely (AP1).

Ám a jól ismert integrált munkaerőpiaci szolgáltatásokon túl van ebben a csomagban egy izgalmas újdonság:

Kiemelt intézkedés közösségi szinten szerveződő ifjúsági központok vagy klubok létrehozása, a helyi önkormányzatok és más érdekelt szervezetek bevonásával. Sőt, fontos intézkedés olyan ifjúsági munkás hálózatok létrehozása is, melyek keretében előre kiképzett fiatalok outreach és aktiválási szolgáltatásokat nyújtanának más fiataloknak. A cél: minél több fiatalt nyilvántartásba venni az állami és magán munkaerőpiaci szolgáltatóknál, hogy aztán munkaerőpiaci szolgáltatásokat kaphassanak. Például karriertanácsadást, képzést, munkaközvetítést.

A fiatalokat célzó POEO intézkedések tervezett költségkerete több, mint 1 milliárd euró, egészen pontosan 1,034.949 milliárd euró, ennek 70%-a EU-s támogatás

9. Önkéntes fiatalon

De maradjunk még egy pillanatra a fiataloknál!

Ugyanis van itt még egy érdekes kezdeményezés: a Tânăr Voluntar név alatt futó ifjúsági önkéntességi program.

Ez első ránézésre potenicális alkalmazóknál töltött önkéntesprogram lesz, ahol a fiatalok megismerkedhetnek a különböző munkakörök követelményeivel, megtapasztalják, mivel jár egy-egy mesterség űzése.

Maga az ötlet nem új a nap alatt – végülis semmi se az – de így, hogy ez a téma külön fúkuszt kap és egy kiírás formájában akár konkrét kereteket, rögtön más, mintha csak egy módszertani lehetőség lenne, ami egy pályázónak vagy eszébe jut, vagy nem.

Külön kedvecem, hogy a sok helyen első nekifutásból kötelező munkatapasztalat megszerzésén túl ez a program más szempontokat is előtérbe helyez: olyan transzverzális kompetenciák fejlesztését, mint a csapatmunka, a határidők (!) és az egyéb terminusok beatartása, a pontosság, az önbizalom. 

8. Szülőket támogató programok

A második prioritási tengely (AP2) témája a korai iskolai lemorzsolódás megelőzése és a hátrányos helyzetű gyerekek iskolai részvételének a növelése.

Ez a tengely átfogja a teljes oktatási palettát, a bölcsődétől egészen a felsőoktatásig, és minden szinten sokféle rendszerszintű fejlesztés és az oktatási részvételt segítő intézkedés helyet kapott benne.

Így például pedagógusképzés, iskolai mediátor hálózat fejlesztése, oktatást népszerűsítő kapmányok, új tananyagok, oktatási eszközök és módszertanok fejlesztése, pedagógus mentorprogram, afterschool programok, második esély program, ösztöndíjprogramok, hogy csak néhányat említsek.

Ezek közül viszont egyvalamin megakadt a szemem:

Ebben a kavalkádban külön kiemelt helyet kapnak a szülők (főként a hátrányos helyzetű gyerekek szülei). Az oktatás majdnem minden szintjén a támogatható intézkedések között ott van a szülőket célzó tájékozatatási, tanácsadási és oktatási programok fejlesztése is.

Nem azt mondom, hogy újdonság, mert már a POCU projektekben is láthattál szülők iskolája típusú programot és szülőket célzó tanácsadást is.

De azzal, hogy a szülők támogatása kiemelt téma lett, talán előbb-utóbb kialakul ennek is a kultúrája és a szülő-iskola kapcsolat megtelik rendszeres, érdemi tartalommal.

A korai iskolai lemorzsolódást célzó második tengely (AP2) tervezett költségkerete 931,116 millió euró 

7. Önismeret az iskolában

Ahogy nézegetem az oktatási intézkedéseket, óhatatlanul is a középiskolai igazgatóm jutott eszembe.

Aki figyelmeztetett, hogy felejtsem el az újságírást, mert a jogi karon a helyem. Tizennyolc évesen legyintettem rá, de ha akkor ez egy önismereti beszélgetés keretében hangzik el, miután kiderült, hogy mik az erősségeim, talán nem intézem el az egészet egy vállvonással.

De húsz évvel ezelőtt az iskolában szó sem volt önismeretről vagy emberismeretről. Valószínűleg ezért is kaptam fel a fejem arra, hogy a személyiségfejlesztés a POEO-ban külön, kiemelten szerepel, több helyen is.

Nyilván nem újdonság ez se, de tetszik, ahogy reflektorfénybe került.

Egyik ilyen intézkedés a középiskolai sikerhez szükséges kompetenciák fejlesztése olyan támogató szolgáltatásokon keresztül, mint a személyiségfejlesztés, a szocio-emocionális készségek fejlesztése vagy éppen coaching.

De fontos része a személyiségfejlesztés egy másik intézkedésnek, a középiskolai karriertanácsadásnak is, ami oda kellene vezessen, hogy a diák megismerje saját magát és legyen egy épkézláb, életszerű elképzelése arról, hogy mi lesz, ha nagy lesz.

6. Színvonalasabb afterschool programok

Az oktatási csomag egy másik külön kiemelt témája az afterschool oktatási programok minőségére irányul.

A minőségnövelő intézkedések között találjuk például:

 • az egymástól való tanulást és egymás mentorálását (peer learning és peer mentoring, ha így ismerősebb),
 • pedagógusokat célzó kompetenciafejlesztést,
 • új oktatási eszközök kidolgozását,
 • az afterschool programok minőségét növelő új monitoring és értékelési eszközök promoválását, illetve elemzések és tanulmányok készítését,
 • és természetesen az afterschool programok alapját képező oktatási, közösségi és rekreációs tevékenységek támogatását, beleértve az egyéni és csoportos támogatást is.

5. Vállalkozói kompetenciák a felsőoktatásban

A harmadik tengely (AP3) az oktatásnak és a szakképzésnek a munkapiachoz és az innovációhoz való igazításáról szól.

Ha felsőoktatási POEO pályázati lehetőségek érdekelnek, ez a tengely lesz az, amit a jövőre nézve szemmel kell tartanod.

Az előző tengely is érinti ugyan ezt az oktatási szintet, de a legtöbb felsőoktatási intézkedés itt kapott helyet, és nagyrészük olyan fejlesztéskre irányul, amelyek a felsőoktatási kínálatot hozzáigazítják a munkaerőpiaci igényeihez. Lesz itt bőven diplomás pályakövetés, oktatási program adaptáció, munkaerő igény előrejelzés, együttműködés a vállalkozói szférával, új szakok indítása a vállalkozói szféra kérésére, egyetemi karriertanácsadás és még sorolhatnám.

Mindezek közül a vállalkozói kompetenciafejlesztést emelem itt ki, mert ennek lesz egy próbája hamarosan a POCU-ban az Innotech Student kiírásnak köszönhetően.

A POEO is külön témaként kezeli a vállalkozásfejlesztést, és kompetenciafejlesztő programokon túl startup students típusú vállalkozástámogató programokat is kilátásba helyez.

De ezeken túl a vállalkozói kompetenciák fejlesztését beviszi az egyetemi oktatók képzésébe is, ami egészen érdekes irány ezen a területen.

A tervek szerint a 2021-2027-es pályázati ciklusban a POEO keretében 931,116 millió eurós költségvetést szánnak a szakoktatás tartalmi fejlesztésére is 

4. Felzárkóztató programok a szakiskolákban

A POEO-ban az iskolarendszerű szakképzés (nagyon helyesen!) egy egész prioritási tengelyt kapott.

A négyes tengely (AP4) a szakiskolai tanulók pénzügyi támogatásától kezdve, a duális oktatásban részt vevő vállalkozások akkreditálásának módszertani előkészítésén át egészen az új képesítések kifejlesztéséig igen változatos fejlesztési lehetőségekkel rukkol elő.

De ha már különleges témákról beszélünk, hadd emeljek ki egy speciális intézkedést:

A POEO-ban külön hangsúlyt kapnak azok felzárkóztató programok, amelyek a kilencedikes szakiskolás diákokat célozzák, és segítenek nekik behozni a lemaradást az olvasás, matematika és különböző tudományágak területén. Ehhez nyitott oktatási segédanyagokat (OER) is lehet majd fejleszteni, és támogatást lehet kérni a program lebonyolításához szükséges körülmények megteremtésére, így például tananyagokra, a tanulók étkeztetésére és útiköltség térítésre is.

3. Anyabarát munkahelyek és munka-család egyensúly

A POEO klasszikus munkaerőpiaci-foglalkoztatási tengelye az ötös prioritási tengely (AP5), a szokásos munkaerőpiaci tájékoztatás – karriertanácsadás – képzés – munkaközvetítés forgatókönyvvel.

De van itt még valami más is, amire nekem megdobbant a szívem.

Külön kiemelt témakör a munkaadók támogatása, hogy ezek gyerekfelügyeletre alkalmas helyeket hozzanak létre, ahol a munkaerőpiacra visszatérő anyukák nyugodt szívvel otthagyhatják a bölcsődés korú gyerekeiket.

A POEO ezzel deklaráltan azt szeretné támogatni, hogy az alkalmazotti viszonyban lévő nők életében helyet kapjon a munka-család egyensúly.

Egy másik egyensúly-párti megoldás a munkaadók ösztönzése, hogy rugalmas munkaprogramot biztosítsanak az alkalmazottaiknak (nyilván nem csak a nőknek, hanem a férfiaknak is).

2. Vállalkozás minden mennyiségben

Na jó, a hatos prioritási tengellyel (AP6) kapcsolatban nem tudok semmi újdonságot mondani.

Lesz ezentúl is minden, ami vállalkozástámogatás és társadalmi gazdaság fejlesztés témában eddig is volt:

 • lesz “A vállalkozás hete” program konferenciákkal, fórumokkal, a helyi és ágazati üzleti lehetőséget érintő találkozókkal,
 • lesznek vállalkozástámogató – vagy inkább vállalkozótámogató – programok, köztük képzés, mentorálás, tanácsadás,
 • lesz támogatás új vállalkozások létrehozására, Startup Student, Diaspora, Rural, Restart stb. formátumban,
 • lesz KKV-digitalizációs támogatás (munkaneve is van neki: SME Digital Start Pack),
 • lesz támogatás új szociális vállalkozások létrehozására és már meglévők fejlesztésére,
 • és lesznek a társadalmi gazdaságot fejlesztő és népszerűsítő intézkedések, mint például hálózatépítés, promoválás, a témához kapcsolódó kutatások és elemzések támogatása.

1. Experience never gets old

A munkaerőpiaci reformos prioritási tengely (AP7) több rendszerszintű beavatkozást támogat, nagyvonalakban: a szakképzési és szakoktatási programokból kikerültek munkaerőpiaci integrációját követő mechanizmusok finomhangolását, a kompetenciaigények előrevetítését, s különösen a társadalmi párbeszéd javítását a munkaerőpiaccal kapcsalatban.

De itt is van egy érdekes újdonság: az idősebb korosztály munkaerőpiaci integrációja, az aktív időskor támogatása.

Ebben a témakörben olyan támogatható intézkedéskre számíthatunk, mint a 60 év fölötti idős munkavállalók bevonása az új munkatársak képzésébe, különféle tutori, mentori és egyéb programok keretében.

+1 Képzők képzése

Az nyolcas tengelyt (AP8) közös oktatási-foglalkoztatási prioritásnak szánták, én egyelőre csak felnőttképzési tengelynek hívom, bár ennél azért szélesebb területet fed le.

Lesz itt is a hallgatók munkaerőpiaci integrációját követő programok támogatása, minőségbiztosítás a felnőttképzésben, új foglalkozási standardok kidolgozása, egész életen át tartó programokban való részvétel – főleg digitális kompetenciafejlesztés – támogatása, és mindemellett külön kiemelt intékezdés a képzők képzése, illetve továbbképzése.

És itt nem elsősorban klasszikus képzők képzése típusú képzésekről lesz szó, hanem inkább olyan programokat támogatnak majd, amelyek:

 • a képzőket és gyakorlati oktatókat („instruktorokat”) a saját szakterületükön képeznék tovább, akár alkalmazóknál végzett szakmai gyakorlat formájában,
 • és az inas koordinátorokat képeznék a pedagógia, andragógia és képzési techninkák területén.

Neked melyik téma dobogtatta meg a szívedet?

Szólj hozzá vagy kérdezz!