2021-2027: Hogyan támogatja a POEO a foglalkoztatást?

Gyerekfelügyeleti szolgáltatás munkavállaló nőknek, időskorú alkamazottak bevonása az új munkatársak betanításába, személyre szabott szolgáltatások a hátrányos helyzetű álláskeresőknek. És ez csak három szűk téma, amit a POEO - az új oktatási és foglalkoztatási operatív program - támogatni fog. De milyen foglalkoztatási projektek kaphatnak még támogatást? 

Ez a bejegyzés egy cikksorozat része, amelyben szemügyre vesszük, hogy a POEO pontosan milyen témákat fog támogatni a 2021-2027-es pályázati ciklusban. Az előző részekben megbolygattunk öt nagy támogatási területet, ezúttal arról lesz szó, hogy milyen támogatásra számíthatnak azok, akik foglalkoztatási projekteket szeretnének megvalósítani. 

Támogatási lehetőség márpedig lesz bőven, ugyanis a POEO keretében rögtön három különböző specifikus programcélhoz kötődően is várhatók foglalkoztatási pályázati kiírások.

A 3 specifikus cél három nagy területet fed le:

 • az első a munkanélküliek és a hátrányos helyzetűek munkaerőpiaci hozzáférésének javítására irányul,
 • a második a nemek közötti munkaerőpiaci egyenlőség és a munka-magánélet közötti egyensúly biztosítására,
 • a harmadik pedig a vállalkozásoknak, a vállalkozóknak és a munkavállalóknak a változáshoz való alkalmazkodása, az aktív időskor és biztostonságos munkakörnyezet körül forog.

Vegyük szerre mindhármat:

I. MINDENKI SZÁMÁRA ELÉRHETŐ MUNKAERŐPIAC

Hátrányos helyzetű személyek azonosítása

A munkaerőpiaci szolgáltatások csak regisztrált személyek számára érhetők el, ezért a foglalkoztatás területén támogatható intézkedéscsomag közül a legelső a hátrányos helyzetű személyek azonosítására vonatkozik. Ezek a személyek aztán különböző orientációs, támogató és esetmenedzsment szolgáltatásokban részesülnek.

A támogatható tevékenységek között szerepel a mobil csapatok alakítása, de olyan tájékoztató kampányok szervezése is, amelyek arra buzdítják a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű személyeket, hogy regisztráltassák magukat álláskeresőként.

Munkaerőpiaci szolgáltatáscsomagok

A regisztált személyek munkaerőpiaci szolgáltatásokban részesülhetnek - hogy egy-egy személy milyen szolgáltatáscsomagot vehet igénybe, az attól függ, hogy a regisztrációt követően milyen kategóriába sorolták be. Az alábbi szolgáltatások jöhetnek szóba:

személyre szabott tájákoztatási, tanácsadási és orientációs szolgáltatások (esetmenedzsment)

álláskeresési / munkaközvetítési / munkaerőpiaci integrációt támogató szolgáltatások

képzések, munkahelyi inasprogram, gyakornoki program és egyéb kompetenciafejlesztő programok

a munkaerőpiaci szolgáltatásokat kísérő szocio-professzionális  szolgáltatások nyújtása

a munkaerőpiaci mobilitást ösztönző intézkedéscsomagok


informális és nonformális környezetben szerzett tudás értékelése és elismerése

foglalkoztatási segély, beleértve az alkalmazóknak nyújtott pénzügyi támogatást is

teljesítményarányos pénzügyi támogatás akkreditált foglalkoztatási szolgáltatóknak

Munkaerőhiánnyal és szezonális migrációval küzdő zónák támogatása 

A POEO integrált programokkal támogatja azokat a térségeket, ahol a munkaerőhiány és az időszakos migráció visszatérő probléma. A programok részeként támogatható lesz:

a munkaerőhiány és szezonális migráció mértékének feltérképezését célzó tanulmányok készítése,

a szezonális migráció által érintett és a megélhetési mezőgazdaságban dolgozó személyek azonosítása és motiválása,

a munkaerőhiány csökkentését célzó támogató szolgáltatások fejlesztése a helyi közösséggel, szociális partnerekkel és más érintettekkel (pl. almalmazókkal) partnerségben,

a munkaerőpiaci integrációt támogató szolgáltatáscsomagok nyújtása az érintetteknek.

Kiknek szól?

A fenti intézkedésekre épülő foglalkoztatási projektek célcsoportjai:

 • inaktív személyek,
 • 30 év fölötti fiatalok,
 • munkanélküliek, tartós munkanélküliek, alacsonyan képzett munkanélküliek,
 • fogyatékossággal élő személyek,
 • marginalizált közösségekben élő személyek,
 • vidéki településeken élő személyek,
 • 55 év fölötti személyek,
 • külföldről hazatért személyek,
 • kisebbségekhez tartozó személyek,
 • börtönből szabadult személyek,
 • nemzetközi védettséget élvező személyek.

Milyen program szintű eredményeket kell felmutatni?

Ezek a projektek az alábbi 3 output indikátor teljesítéséhez kell hozzájáruljanak:

57.059

összes résztvevő száma


36.000

inaktív résztvevők száma


42

munkaerőhiányra vonatkozó elemzések / tanulmányok száma

És van 3 eredményindikátor is:

10.441

(ön)foglalkoztatott résztvevők száma a támogatás végén


4.792

képesítést/oklevelet szerzett résztvevők száma a támogatás végén

18.000

aktív álláskereső résztvevők száma a támogatás végén


Mennyi pénz van minderre?

A munkaerőpiac hozzáférhetőségét biztosító projektekre eső ESZA+ támogatás teljes keretösszege 246.457.690 euró - ennek kb. 90%-át a kevésbé fejlett régiók kapják (vagyis az összes régió, leszámítva Bukarest-Ilfovot), a maradékot Bukarest-Ilfov (az egyetlen, amelyik Romániában fejlettebb régiónak számít).

II. NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG ÉS MUNKA-MAGÁNÉLET EGYENSÚLY

Munka-magánélet egyensúly gyerekfelügyelet biztosításával

A POEO támogatja azokat az alkalmazókat, akik a munkavállalóik számára biztosítani szeretnék a munka-magánélet egyensúlyt. A támogatás keretében olyan helyszínek alakíthatók ki, ahol megoldható a 0-6 éves gyerekek felügyelete és gondozása vagy az alkalmazók partnerségre léphetnek olyan szolgáltatókkal, akik gyerekfelügyeleti szolgáltatást tudnak biztosítani. 

Új és rugalmas munkaformák ösztönzése

Ugyanakkor a POEO abban is támogatja az alkalmazókat, hogy új, rugalmas munkaformákat alakítsanak ki, akár olyan beruházások finanszírozásával, amelyek lehetővé teszik az új munkaformák alkalmazását.

Kiknek szól?

A munka-magánélet egyensúly és a rugalmas munkaformák kialakítása köré épülő projektek célcsoportjai:

 • inaktív, munkanélküli, tartós munkanélküli és alkalmazott nők,
 • alkalmazott személyek, alkalmazók.

Milyen program szintű eredményeket kell felmutatni?

A munka-magánélet egyensúly biztosítását és a rugalmas munkaformák kialakítását célzó projekteknek az alábbi indikátorok teljesítéséhez kell hozzájárulniuk (az első kettő output indikátor, a harmadik eredményindikátor):

84

betöltött munkahelyek száma a munka-magánélet egyensúly biztosításának következtében

756

új / rugalmas munkahelyek száma


689

(ön)foglalkoztatott résztvevők száma a támogatás végénMennyi pénz van minderre?

A munka-magánélet egyensúly és a nemek közötti munkaerőpiaci egyenlőség biztosítását célzó projektekre eső ESZA+ támogatás teljes keretösszege 5.009.959 euró - ennek 90%-át a kevésbé fejlett régiók kapják (vagyis az összes régió, leszámítva Bukarest-Ilfovot), a maradékot Bukarest-Ilfov (az egyetlen, amelyik Romániában fejlettebb régiónak számít).

III. ALKALMAZKODÓKÉPESSÉG, AKTÍV ÖREGKOR ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAKÖRNYEZET

Munkahelymegtartás krízishelyzetben

A változásokhoz való alkalmazkodás témakörében a támogatható intézkedések listáján első helyen állnak azok a támogató intézkedések, amelyek növelik a rendszerszintű problémákkal küzdő ágazatok és gazdasági tevékenységek munkahelymegtartó képességét. Konkrétan az alábbi tevékenységek lesznek támogathatók:

azoknak a vállalkozásoknak a támogatása (beleértve a pénzügyi támogatást is), amelyeknek a tevékenységét közvetlenül vagy közvetetten érintették bizonyos rendszerszintű vagy ágazati krízishelyzetek, vagy szükségállapot bevezetése (pl. COVID-19 járvány),

az alkalmazók támogatása telemunka vagy otthoni munkavégzés bevezetése céljából,

az outplacement folyamatok öszönzése, elbocsátás előtt álló alkalmazottak áthelyezése új munkahelyekre, átképzést biztosító programok, egyéni coaching, pályamódosítási tanácsadás, 

alapvető és transzverzális képességeket, vállalkozói kompetenciákat fejlesztő képzési programokon való részvétel támogatása, informális és nonformális környezetben szerzett kompetenciák értékelése és elismerése.

A munkavállalók igényeihez igazított munkakörülmények

A POEO az alkalmazókat abban is támogatja, hogy biztosítani tudják a munkavállalók szükségleteinek megfelelő munkakörüményeket:

a vállalatok humán erőforrás menedzsment tevékenységének a javítása (új munkavállalók munkahelyi integrációja, a munkaerő foglalkoztatására és a szükséges kompetenciákra vonatkozó tervezési mechanizmusok)

a munkahelyek minőségének növelését, a munkabalesetek és a munkavégzéssel összefüggő megbetegedések megelőzését célzó útmutatók kidolgozása, főként a járvány által leginkább sújtott veszélyeztetett személyek esetében

munkavédelmi képzések fejlesztése a hatékonyabb kockázatértékelés és -megelőzés érdekében, munkavédelehez kapcsolódó foglalkozások standardjainak felülvizsgálata

innovatív, produktív és "zöld" munkaszervezési modellek bevezetése, a munkahelyi biztonságot és egészséget biztosító gyakorlatok alkalmazása

Munkavédelmi kampányok

A POEO keretében támogathatók lesznek azok a kampányok is, amelyek a munkaadókat és a munkavállalókat tudatosítják a jogaikkal és kötelezettségeikkel, valamint a munkavédelmi tevékenységek szerepével kapcsolatban.

Aktív öregkor

A támogatható intézkedések listáján megtalálhatók az aktív időskort támogató szolgáltatások is, amelyek lehetővé teszik az időskorú munkavállalók bevonását az új munkavállalók képzését és beillesztését célzó shadow/tutor/mentor és egyéb programokba.

Kiknek szól?

A fenti témákhoz kötődő projektek fő célcsoportjai:

 • alkalmazottak, alkalmazók, humán erőforrás menedzsment területén dolgozó személyzet, vállalkozók,
 • kényszerszabadság által érintett személyek, felfüggesztett munkaszerződéssel rendelkező személyek, problémás gazdasági ágazatokban dolgozó alkalmazottak, szakemberek,  
 • elbocsátás által veszélyeztetett alkalmazottak,
 • 55 év fölötti dolgozók.

Milyen program szintű eredményeket kell felmutatni?

A munkáltatók és munkavállalók alkalmazkodóképességének a növeléséhez, az aktív öregkorhoz és a munkavédelmi intézkedésekhez kapcsolódó projekteknek az alábbi output indikátorok teljesülését kell szolgálniuk:

387

támogatott KKV-k / mikrovállalkozások száma

617

55 év fölötti résztvevők száma

55.883

összes résztvevő száma


808

tájékoztató kampányok száma


És 2 eredményindikátor is van:

45.015

(ön)foglalkoztatott résztvevők száma a támogatás végén


310

akítv támogatott entitások száma a 6 hónappal a programzárást követően 

Mennyi pénz van minderre?

A munkaadók és munkavállalók alkalmazkodóképességének növeléséhez, a munkavédelemhez és az aktív időskorhoz kapcsolódó projektekre eső ESZA+ támogatás teljes keretösszege 152.561.350 euró - ennek 90%-át a kevésbé fejlett régiók kapják (vagyis az összes régió, leszámítva Bukarest-Ilfovot), a maradékot Bukarest-Ilfov (az egyetlen, amelyik Romániában fejlettebb régiónak számít).

Mi az, amit még nem tudunk?

Egy programdokumentum mindig a stratégiai-tartalmi-pénzügyi kereteket adja meg, de ebből a hajszálpontos részletek nem olvashatók ki. 

Ennyi információból nem tudjuk még, hogy minden, ami fent olvasható, hogyan változik át konkrét pályázati kiírássá, mi az, amire nyílt versenyben lehet lepályázni, és mi az, amiből non-kompetitív kiírás lesz. Nem tudjuk azt sem, hogy egy-egy kiírás milyen szeleteit fedi le a támogatható tevékenységtípusoknak, milyen értékű és léptékű projektekkel lehet, illetve kell majd pályázni.

Nem tudjuk azt sem, hogy mik lesznek a POEO általános szabályai.

Sőt, az se látszik teljesen egyértelműen (bár részben kikövetkeztethető), hogy a foglalkoztatást támogató kiírások keretében pontosan milyen típusú szervezetek pályázhatnak majd és milyen jogosultsági feltételek mellett.

Mindehhez szükség lesz egy általános POEO útmutatóra és az egyes pályázati kiírásokra is.

Ezekre még várnunk kell, de addig is - ha érdekelnek a foglalkoztatást ösztönző támogatások - figyeld a fejleményeket, hogy a témába vágó pályázati kiírások ne érjenek felkészületlenül!

Ez a bejegyzés az Oktatás és Foglalkoztatás Operatív Program (POEO) 2022. januári verziója alapján készült. A programdokumentum változásait a MIPE oldalán követheted.

100+ oldalnyi azonnal alkalmazható projekttervezési és pályázatírási technika, konkrét példa és jótanács

ajándék magazin