2021-2027: Hogyan támogatja a POEO a munkaerőpiaci intézmények korszerűsítését?

Ha a munkaerőpiaci intézményekről hallva elsőre Neked is a munkaerő-foglalkoztatási ügynökségek - az AJOFM-k - jutnak eszedbe, egy hajszálnyit se tévedsz: ez a történet elsősorban tényleg róluk szól. De a munkaerőpiaci intézmények korszerűsítése kapcsán a POEO a társadalmi párbeszéd megerősítését is támogatja. Ez pedig tágítja a potenciális pályázók körét. Kíváncsi vagy a részletekre?

Ez a bejegyzés egy cikksorozat része, amelyben közelebbről is megvizsgáljuk, pontosan milyen témákat fog támogatni ez a két új operatív program a 2021-2027-es pályázati ciklusban. Az előző részekben a POEO első hét prioritása volt a téma, ezúttal nézzük, mit ígér ez a program munkaerőpiaci intézmények korszerűsítésére nézve:

A munkaerőpiacot érintő montoring és előrejelzési folyamatok javítása

A munkaerőpiaci intézmények korszerűsítése kapcsán a POEO először is rendszerszintű javító intézkedéseket fog támogatni.

Ezekkel a fejlesztésekkel többféle célt szeretnének elérni: azt, hogy hatékonyabban lehessen monitorizálni a munkaerőpiaci információkat, pontosabban lehessen előrejelezni a kompetenciaigényt, és hogy ügyesebben lehessen értékelni és monitorizálni az aktív munkaerőpiaci intézkedéseket és a felnőttképzést érintő közpolitikákat. 

A bürokrácia csökkentése és digitalizálás

A POEO támogatni fogja az ANOFM tevékenységének a digitalizálását és a bürokrácia csökkentését is, azzal a céllal hogy az intézmény által nyújtott szolgáltatások elérhetők legyenek mindenki számára, különös tekintettel a hátrányos helyzetű, köztük a fogyatékossággal élő személyek számára is. A támogatható intézkedések között találjuk a következőket:

az eSPOR projekt keretében fejlesztett platform funkcióinak fejlesztése és aktualizálása

munkamódszerek és munkafolyamatok megerősítése


speciális humánerőforrás-fejlesztési stratégiák kidolgozása és alkalmazása

partnerségek kialakítása magán munkaerőpiaci szolgáltatókkal

A társadalmi párbeszéd megerősítése

A társadalmi párbeszéd és a foglalkoztatási és képzési partnerségek megerősítése érdekében a POEO az alábbi intézkedéseket fogja támogatni:

a képzési partnerség megerősítése: ágazati bizottságok működtetése, megerősítése és létrehozása az összes tevékenységi szektorban, az ágazti bizottságok adminisztratív kapacitásának növelése, beleértve a szakértők képzését is,

a társadalmi partnerek szerepének megerősítése az oktatásból / képzésből a munkaerőpiacra való átlépés területén, partnerségek kialakírása a duális oktatás területén, átmeneti és outplacement központok létrehozása partnerségek keretében,

a szociális partenerek által működtetett szervezetek aurtonómiájának megerősítése és kapacitásuk fejlesztése azért, hogy segítségnyújtási, tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatókká váljanak

integrált csomagok biztosítása a szociális partnereknek a munkaerőpiaccal kapcsolatos társadalmi párbeszéd korszerűsítése és hatékonyabbá tétele érdekében,

a társadalmi párbeszéd eredményeivel kapcsolatos információkat tartalmazó országos adatbázis létrehozása és átláthatóságának biztosítása.

Kiknek szól?

A POEO nyolcadik prioritásához kapcsolódó projektek fő célcsoportjai:

  • közintézmények és hatóságok személyzete, egyetemek és kutatóközpontok, munkaerőpiaci és képzési szolgáltatók, munkáltatók, ágazati bizottságok és szociális partnerek tagjai / szakértői,
  • reprezentatív szakszervezetek és patronátusok,
  • releváns civil szervezetek,
  • alkalmazók.

Milyen program szintű eredményeket kell felmutatni?

A POEO nyolcadik prioritásához kapcsolódó projektek az alábbi output indikátor teljesüléséhez kell hozzájáruljanak:

120

kidolgozott támogatási eszközök, tanulmányok, kutatások, elemzések száma56

a társadalmi párbeszéd megerősítése érdekében támogatott entitások száma

98

munkaerőpiaci információk előrejelzését és monitorizálását célzó mechanizmusok korszerűsítése érdekében támogatott entitások száma

3.307

felkészítő programokban részt vevő személyek számaÉs 2 eredményindikátor is van:

98

a korszerűsített mechanizmusokat alkalmazó támogatott entitások száma

2.976

a képzési programokat befejező résztvevők száma


Mennyi pénz van minderre?

A nyolcadik prioritásra eső ESZA+ támogatás teljes keretösszege 135.000.000 euró - ennek közel 90%-át a kevésbé fejlett régiók kapják (vagyis az összes régió, leszámítva Bukarest-Ilfovot), a maradékot Bukarest-Ilfov (az egyetlen, amelyik Romániában fejlettebb régiónak számít).

Mi az, amit még nem tudunk?

Egy programdokumentum mindig a stratégiai-tartalmi-pénzügyi kereteket adja meg, de ebből a hajszálpontos részletek nem olvashatók ki. 

Ennyi információból nem tudjuk még, hogy minden, ami fent olvasható, hogyan változik át konkrét pályázati kiírássá, mi az, amire nyílt versenyben lehet lepályázni, és mi az, amiből non-kompetitív kiírás lesz. Nem tudjuk azt sem, hogy egy-egy kiírás milyen szeleteit fedi le a támogatható tevékenységtípusoknak, milyen értékű és léptékű projektekkel lehet, illetve kell majd pályázni.

Nem tudjuk azt sem, hogy mik lesznek a POEO általános szabályai.

Sőt, az se látszik teljesen egyértelműen (bár részben kikövetkeztethető), hogy munkaerőpiaci intézmények korszerűsítését célzó pályázati kiírások keretében pontosan milyen típusú szervezetek pályázhatnak majd és milyen jogosultsági feltételek mellett.

Mindehhez szükség lesz egy általános POEO útmutatóra és az egyes pályázati kiírásokra is.

Ezekre még várnunk kell, de addig is kövesd a fejleményeket, hogy a témába vágó pályázati kiírások ne érjenek felkészületlenül!

Ez a bejegyzés az Oktatás és Foglalkoztatás Operatív Program (POEO) 2022. januári verziója alapján készült. A programdokumentum változásait a MIPE oldalán követheted.

100+ oldalnyi azonnal alkalmazható projekttervezési és pályázatírási technika, konkrét példa és jótanács

ajándék magazin