2021-2027: Hogyan támogatja a POEO az egész életen át tartó tanulást?

A POEO felnőttképzési prioritása több mint 180 millió eurós támogatást kap az Európai Szociális Alapból. A támogatható intézkedések listáját végignézve sokféle pályázati kiírásra számíthatunk, amelyek a felnőttkori karriertanácsadási rendszer fejlesztésétől kezdve a pályafutásuk végén álló sportolók átképzéséig számos területet lefednek. Nézzük a részleteket:

Több és változatosabb képzési lehetőség

A POEO kilencedik prioritásához kapcsolódó támogatható tevékenységi területek közül az első az egész életen át tartó tanulásban való részévétel ösztönzése különféle intézkedésekkel, az alábbi lista szerint:

az élethosszig tartó tanuláshoz való pozitív hozzáállás kialakítása munkaerőpiaci tájékoztatással és tanácsadással, beleértve az tájékoztató és tudatosító kampányokat is,

felnőtteket célzó karriertanácsadási rendszerek kidolgozása: az aktuális igényeket feltáró elemzések és tanulmányok készítése, tanácsadási eszközök fejlesztése/átvétele/adaptálása, IKT használat a felnőtteket célzó karriertanácsadásban, szakemberek továbbképzése magiszteri programok keretében, karriertanácsadási minőségi szabványok kidolgozása, karriertanácsadási szolgáltatói rendszer működtetése,

közösségi szintű folyamatos tanulási központok (CCIP - centre comunitare de învățare permanentă) létrehozása és működtetése,

kulcskompetenciák aktualizálását célzó programok fejlésztése a funkcionális alfabetizáció érdekében,

képzési szolgáltatók és a vállalkozói szféra képviselői közötti partnerségek támogatása továbbképzési programok fejlesztése és megvalósítása céljából.

Nemzetközi mobilitások támogatása

Az Erasmus+ program a felnőttoktatást és az ehhez kapcsolódó nemzetközi mobilitást is támogatja, a POEO pedig kiegészítő pénzügyi támogatást biztosít ehhez, hogy minél több felnőtt részt vehessen ezekben a programokban.

Informális és nonformális környezetben szerzett kompetenciák 

Az informális és nonformális környezetben szerzett kompetenciák érvényesítése nem csak az oktatásban, de a felnőttképzésben is fontos szerepet tölt be. Ennek megfelelően a POEO innovatív (pl. digitális) kompetenciaértékelési eszközök fejlesztését és teszletését is támogatja. 

Hogy az informális és nonformális környezetben szerzett kompetenciák minél szélesebb körét lefedjék, a POEO támogatja a PPP típusú partnerségeket is, olyan kompetenciaértékelő központok formájában, amelyek a foglalkoztatási közszolgálat (ANOFM/AJOFM), a civil szféra, a speciális célcsoportokkal dolgozó intézmények és állami és magánjogi kulturális szervezetek együttműködésére épülnek. 

Alapcsomag a képzetlen / alacsonyan képzett személyeknek

A képzetlen és alacsonyan képzett személyek képzésére a POEO olyan alapcsomagot fog támogatni, amely három szolgáltatásból áll:

pályaorientációs és karriertanácsadási szolgáltatás


meglévő kompetenciák értékelését célzó szolgáltatás 


személyre szabott programok román nyelvi, matematikai és IT kompetenciák, valamint  egyes és/vagy kettes szintű szakképesítés megszerzésére

"Tartsd a lépést" program

A POEO a "Tartsd a lépést" program keretében az alkalmazottak speciális kompetenciáit felfrissítő képzéseket fog támogatni. Itt olyan kompetenciák aktualizálásán lesz a hangsúly, amelyek a gyors technológiai átalakulások következtében változtak, de új kompetenciák fejlesztésére is lesz lehetőség. A képzési programokat karriertanácsadási szolgáltatás fogja kísérni.

Hátrányos helyzetű alkalmazottak képzése

A POEO olyan karrier-előrelépést segítő képzési programokat is támogat, amelyeket a munkáltatók és a munkáltatói klaszterek szerveznek a hátrányos helyzetű alkalmazottaik számára. 

Hátrányos helyzetű alkalmazottnak számítanak például azok a személyek, akiket elbocsátás fenyeget, akik részmunkaidőben dolgoznak, a munkaszegénységnek kitett személyek, olyan személyek, akik hosszas inaktivitási időszak után kerültek vissza a munkaerőpiacra stb.

Ezek a programok együttműködési formában is megvalósulhatnak és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazhatják:

pályaorientációs és karriertanácsadási szolgáltatás

a karrier-előrelépést segítő szakmai és transzverzális kompetenciák fejlesztése  

társas kapcsolati kompetenciák fejlesztése

Digitális kompetenciák fejlesztése

Az egész életen át tartó tanulás kapcsán nem maradhat el a munkavégzéshez szükséges digitális kompetenciák fejlesztésének támogatása se. Ezt kezdő, középhaladó, illetve haladó szintű képzésként képzelik el, amelyet megelőz egy digitális kompetencia felmérés. 

Karrierjük végén álló sportolók átképzése

A POEO egy speciális intézkedése a karrierjük végén álló sportolók támogatása abban, hogy a munkaerőpiaci reintegrációhoz szükséges kompetenciákat szerezzenek.

Kiknek szól?

A POEO kilencedik prioritásához kapcsolódó projektek fő célcsoportjai:

  • 25-64 éves felnőttek,
  • munkáltatók, munkáltatói klaszterek, 
  • a folyamatos tanulási központok személyzete,
  • nemzetiközi mobilitásokban részt vevő intézmények / Erasmus+ mobilitási támogatásban részesülő 25-64 éves felnőttek,
  • inaktív személyek, fiatalok, munkanélküliek, tartós munkanélküliek, fogyatékossággal élők, marginalizált közösségben élő személyek, vidéken élő személyek, karrierjük végén álló sportolók, kisebbségekhez tartozó személyek, börtönből szabadult személyek, az intézményi rendszerből kikerült fiatalok,
  • álláskeresők, dolgozók, alkalmazottak,
  • akkreditált felnőttképzési szolgáltatók, akkreditált munkaerőpiaci tájékoztatási és tanácsadási szolgáltatók.

Milyen program szintű eredményeket kell felmutatni?

A fenti intézkedésekkel a következő output indikátorokat kell teljesíteni (aszerint, hogy az adott pályázati kiírásnak kik a célcsoportjai és mi a célja):

42

támogatott entitások száma, beleértve a folyamatos tanulási központokat is

1.000

támogatott / finanszírozott mobilitási programok száma


420

gazdasági szereplőkkel közösen megvalósított képzési programok száma

100

kidolgozott kompetenciaértékelő eszközök száma


130.230

összes résztvevő száma20.000

az új eszközökkel értékelt személyek száma


És 5 eredményindikátor is van:

42

működő közösségi központok száma a programzárás után 6 hónappal 

5.000

mobilitási programok keretében támogatott összes résztvevő száma

100

a támogatás végéig validált és jóváhagyott kompetenciaértékelő eszközök száma

75.773

javult munkaerőpiaci helyzettel rendelkező résztvevők száma a támogatás után 6 hónappal

28.600

szakképesítést / oklevelet szerzett résztvevők száma a támogatás végén

Mennyi pénz van minderre?

A POEO kilencedik prioritására eső ESZA+ támogatás teljes keretösszege 182.782.691 euró - ennek 90%-át a kevésbé fejlett régiók kapják (vagyis az összes régió, leszámítva Bukarest-Ilfovot), a maradékot Bukarest-Ilfov (az egyetlen, amelyik Romániában fejlettebb régiónak számít).

Mi az, amit még nem tudunk?

Egy programdokumentum mindig a stratégiai-tartalmi-pénzügyi kereteket adja meg, de ebből a hajszálpontos részletek nem olvashatók ki. 

Ennyi információból nem tudjuk még, hogy minden, ami fent olvasható, hogyan változik át konkrét pályázati kiírássá, mi az, amire nyílt versenyben lehet lepályázni, és mi az, amiből non-kompetitív kiírás lesz. Nem tudjuk azt sem, hogy egy-egy kiírás milyen szeleteit fedi le a támogatható tevékenységtípusoknak, milyen értékű és léptékű projektekkel lehet, illetve kell majd pályázni.

Nem tudjuk azt sem, hogy mik lesznek a POEO általános szabályai.

Sőt, az se látszik teljesen egyértelműen (bár részben kikövetkeztethető), hogy az egész életen át tartó tanulást támogató pályázati kiírások keretében pontosan milyen típusú szervezetek pályázhatnak majd és milyen jogosultsági feltételek mellett.

Mindehhez szükség lesz egy általános POEO útmutatóra és az egyes pályázati kiírásokra is.

Ezekre még várnunk kell, de addig is - ha érdekelnek az egész életen át tartó tanulást, különösen a felnőttképzést érintő támogatások - figyeld a fejleményeket, hogy a témába vágó pályázati kiírások ne érjenek felkészületlenül!

Ez a bejegyzés az Oktatás és Foglalkoztatás Operatív Program (POEO) 2022. januári verziója alapján készült. A programdokumentum változásait a MIPE oldalán követheted

Illusztráció: sara mateos via Bēhance

100+ oldalnyi azonnal alkalmazható projekttervezési és pályázatírási technika, konkrét példa és jótanács

ajándék magazin