poeo

UPDATE 2021-2017: 10 izgalmas téma a POEO-ban

Az elmúlt egy-másfél év katasztrofális POCU-s tapasztalatai után nem csoda, ha tűkön ülve várod, hogy érjen véget ez az ámokfutás, és vethesd bele magad a 2021-2027-es ciklus pályázati rendszerébe. Én legalábbis egyre türelmetlenebb vagyok... 

S bár a 2021-es év az első programév (lett volna), már lassan meg se lepődöm, hogy több mint egy évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy az Oktatás és Foglalkoztatás Operatív Program (POEO) egy újabb verziószámot kapjon.

November 5-én ugyanis a Európai Beruházások és Projektek Minisztériuma frissítette a POEO programdokumentumot. Úgyhogy lecsapva az újdonságra, szélsebesen aktualizáltam ezt a bejegyezést.

Mégiscsak legyünk naprakészek, nem?

Kezdjük a legelején: A 2021-2027-es pályázati időszakban egy nagy POCU-szerű gigaprogram helyett három kisebb lesz.


Ebből az Oktatás és Foglalkoztatás Operatív Program (a POEO) fedi le a nevében is jelzett két nagy területet. Ebben a bejegyzésben erről olvashatsz.


A szociális és egészségügyi területek átkerültek egy-egy különálló, speciális operatív programba. A szociális területet lefedő operatív programról - vagyis a POIDS-ról - külön bejegyzést találsz itt az blogon. Az egészségügy más tál tészta, azzal nem foglalkozom.

Mit támogat a POEO és mennyi pénzből?

A POEO tervezett költségkerete közel 6 milliárd euró, egészen konkrétan 5,775 milliárd euró. Ebből 3,861 milliárd euró EU-s támogatás, az új Európai Szociális Alapból (a FSE+ból), 1,913 milliárd euró pedig tagállami társfinanszírozás.

Az új programban nem gigatengelyek és gigatémák vannak, hanem 10 szűkebb terület, amit továbbra is prioritási tengelynek hívunk. Mindebből a pályázóknak az első 9 érdekes, az utolsó a program működtetését támogatja:

 • AP1 – A fiatalok potenciáljának értékesítése a munkaerőpiacon
 • AP2 – A gyermekek bölcsődében és óvodában való részvételének javítása
 • AP3 – A korai iskolai lemorzsolódás megelőzése, a hátrányos helyzetű csoportoknak az oktatáshoz és szakképzéshez való hozzáférésének és részvételének növelése
 • AP4 – Az oktatási és szakképzési kínálat minőségének növelése, a rendszer méltányosságának biztosítása, valamint a munkaerőpiac dinamikájához, az innováció és a technológiai feljődés kihívásaihoz való igazodás érdekében
 • AP5 – A szakoktatás elérhetőségének, vonzerejének és minőségének növelése 
 • AP6 – A munkaerőpiaci hozzáférés növelése
 • AP7 – Vállalkozás és társadalmi gazdaság
 • AP8 – A munkaerőpiaci intézmények korszerűsítése
 • AP9 – Az egész élteten át tartó tanulásban való részvétel megerősítése a munkaerőpiaci átmenetek és mobilitás segítése érdekében
 • AP10 – Technikai segítségnyújtás az Operatív Program menedzsmentjének támogatása és hatákonnyá tétele érdekében
Ezeken a tengelyeken belül tengernyi intézkedés sorakozik. Akad köztük ropogósan új, maradtak a klasszikus témakörök is, és néhol átrendeződtek a hangsúlyok. Ezekből az intézkedésekből válogattam bevezetésként 10+1-et, hogy ha bár lélekben kedved támadna készülni az új pályázati időszakra, legyen egy kiindulópontod:

10. Ifjúsági klubok és ifjúsági munkás hálózatok

A fiatalok – s köztük kiemelten a NEET fiatalok – munkaerőpiaci beillesztése a POEO-ban is külön figyelmet kap, erre épül az egyes számú prioritási tengely (AP1).

Ám a jól ismert integrált munkaerőpiaci szolgáltatásokon túl van ebben a csomagban egy különleges újdonság:

Kiemelt intézkedés a közösségi szinten szerveződő ifjúsági központok vagy klubok létrehozása, a helyi önkormányzatok és más érdekelt szervezetek bevonásával. Ezekben a központokban vagy klubokban előre kiképzett fiatalok - ifjúsági munkások vagy ifjúsági tanácsadók - dolgoznának. Nekik az lenne a fő feladatuk, hogy megkeressék azokat a munkanélküli fiatalokat, akiket az AJOFM-k nyilvántartásba vehetnek, hogy aztán munkaerőpiaci szolgáltatásokban részesüljenek.

9. Fiatal vállalkozók támogatása

De maradjunk még egy pillanatra a fiataloknál!

Muszáj kiemelnem, hogy nem hiányzik a POEO-ból sem a fiatalokat célzó vállalkozásfejlesztési komponens.

Benne vállalkozói képzéssel, mentorálással, tanácsadással, coachinggal, projektmenedzsment, szervezeti menedzsment és stratégiai menedzsment képzéssel, tapasztalatcserével a diaszpórában élő román fiatalokkal, startup támogatással, inkubátorok létrehozásával, a már létrehozott vállalkozásokat célzó tanácsadással.

8. Szülőket támogató programok

A második prioritási tengely a bölcsődei és óvodai részvétel javítását, a harmadik pedig a korai iskolai lemorzsolódás megelőzését és a hátrányos helyzetű gyerekek iskolai részvételének növelését célozza.

Ez a két tengely átfogja a teljes oktatási palettát, a bölcsődétől egészen a felsőoktatásig, és minden szinten sokféle rendszerszintű fejlesztés és az oktatási részvételt segítő intézkedés helyet kapott benne.

Így például felzárkóztató programok, kulturális és művészeti oktatás hátrányos helyzetű vidéki és kisvárosi gyerekeknek, pedagógus továbbképzés, többek között az online oktatás területén, pedagógus mentorprogram, meleg ebéddel társított afterschool (SDS) programok, második esély (ADS) program, a fogyatékkal élő és/vagy speciális nevelési igényű (CES) gyerekek oktatási körülményeinek javítása, hogy csak néhányat említsek.

Ezek közül viszont egyvalamin megakadt a szemem:

Ebben a kavalkádban külön kiemelt helyet kapnak a szülők (főként a hátrányos helyzetű gyerekek szülei). Az oktatás majdnem minden szintjén a támogatható intézkedések között ott van a szülőket célzó tájékozatatási, tanácsadási és oktatási programok fejlesztése is.

Nem azt mondom, hogy újdonság, mert már a POCU projektekben is láthattál szülők iskolája típusú programot és szülőket célzó tanácsadást is.

De azzal, hogy a szülők támogatása kiemelt téma lett, talán előbb-utóbb kialakul ennek is a kultúrája és a szülő-iskola kapcsolat megtelik rendszeres, érdemi tartalommal.

7. Önismeret az iskolában

Ahogy nézegetem az oktatási intézkedéseket, óhatatlanul is a középiskolai igazgatóm jut eszembe.

Aki figyelmeztetett, hogy felejtsem el az újságírást, mert a jogi karon a helyem.

Tizennyolc évesen legyintettem rá, de ha akkor ez egy célzott önismereti beszélgetés keretében hangzik el, ahol kiderül, hogy mik az erősségeim, talán nem intézem el az egészet egy vállvonással.

De húsz évvel ezelőtt az iskolában szó sem volt önismeretről vagy emberismeretről. Valószínűleg ezért is kaptam fel a fejem arra, hogy a személyiségfejlesztés a POEO-ban külön, kiemelten szerepel, több helyen is.

Nyilván nem óriási újdonság ez se, de tetszik, ahogy reflektorfénybe került.

Egyik ilyen intézkedés az egyéni és csoportos felzárkóztató programok támogatása, az iskolai sikerhez szükséges kompetenciák fejlesztése céljából.

Ezeknek a programoknak a keretében helyt kapnak majd olyan támogató szolgáltatások is, mint a személyiségfejlesztés, a pályaorientáció és karriertanácsadás, a szocio-emocionális készségek fejlesztése vagy éppen a coaching.

6. Színvonalasabb afterschool programok

Az oktatási csomag egy másik külön kiemelt témája az afterschool (ADS) oktatási programok minőségére irányul. Ezeket az oktatási programokat - többek között - az alábbi tevékenységekkel lehet majd feltölteni:

 • a klasszikus: házi feladat elkészítésének felügyelete, támogatása,
 • különféle tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek támogatása,
 • műhelyek, tematikus tevékenységek szervezése,
 • kulturális és rekreatív tevékenységek,
 • felkészítés tantárgyversenyekre és egyéb (pl. sport, művészeti stb.) versenyekre,
 • fesztiválokon, kiállításokon való részvétel,
 • iskolai kiadványok készítése,
 • pszichológiai tanácsadás, személyiségfejlesztés stb. 

5. Felsőoktatás a piaci igények szerint

A negyedik tengely (AP4) az oktatásnak és a szakképzésnek a munkapiachoz és az innovációhoz való igazításáról szól.

Ha felsőoktatási pályázati lehetőségek érdekelnek, különösen ez a tengely lesz az, amit a jövőre nézve szemmel kell tartanod.

Az előző tengely is érinti ugyan ezt az oktatási szintet, de a legtöbb felsőoktatási intézkedés itt kapott helyet, és nagyrészük olyan fejlesztéskre irányul, amelyek a felsőoktatási kínálatot hozzáigazítják a munkaerőpiac igényeihez.

Lesz itt bőven diplomás pályakövetés, munkaerőigény előrejelzés, együttműködés a vállalkozói szférával, új szakok indítása a vállalkozói szféra kérésére, egyetemi karriertanácsadás és még sorolhatnám.

Érdekes változás a programdokumentum előző verziójához képest, hogy itt már nyoma sincs a "startup students" típusú vállalkozástámogató programnak, ami vagy beleolvadt a hetes tengelybe, vagy az Innotech Student körüli botrány árnyai csirájában elfojtották.

4. Felzárkóztató programok a szakiskolákban

A POEO-ban az iskolarendszerű szakképzés (nagyon helyesen!) egy különálló prioritási tengelyt kapott.

Az ötös tengely (AP5) a szakiskolai tanulók pénzügyi támogatásától kezdve, a duális oktatásban részt vevő vállalkozások akkreditálásának módszertani előkészítésén át egészen a szakképzést népszerűsítő széleskörű kampányokig igen változatos fejlesztési lehetőségekkel rukkol elő.

De ha már különleges témákról beszélünk, hadd emeljek ki egy speciális intézkedést:

A POEO-ban külön hangsúlyt kapnak azok a felzárkóztató programok, amelyek a kilencedikes szakiskolás diákokat célozzák és segítenek nekik behozni a lemaradást az olvasás, matematika és különböző tudományágak területén. Itt támogatást lehet majd kérni a program lebonyolításához szükséges körülmények megteremtésére is, így például tananyagokra, a tanulók étkeztetésére és utaztatására.

3. Anyabarát munkahelyek és munka-család egyensúly

A POEO klasszikus munkaerőpiaci-foglalkoztatási tengelye a hatodik prioritási tengely (AP6), a szokásos munkaerőpiaci tájékoztatás – karriertanácsadás – képzés – munkaközvetítés forgatókönyvvel.

De van itt még valami más is, amire nekem megdobbant a szívem.

Külön kiemelt témakör a munkaadók támogatása, hogy ezek gyerekfelügyeletre alkalmas helyeket hozzanak létre, ahol a munkaerőpiacra visszatérő anyukák nyugodt szívvel otthagyhatják a bölcsődés korú gyerekeiket.

A POEO ezzel nyíltan támogatja, hogy az alkalmazotti viszonyban lévő anyák életében helyet kapjon a munka-család egyensúly.

Egy másik egyensúly-párti megoldás a munkaadók ösztönzése, hogy rugalmas munkaprogramot biztosítsanak az alkalmazottaiknak (nyilván nem csak a nőknek, hanem a férfiaknak is).

A hatos tengely másik érdekes újdonsága az idősebb korosztály munkaerőpiaci integrációja, az aktív időskor támogatása. Ebben a témakörben olyan támogatható intézkedéskre számíthatunk, mint az idős munkavállalók bevonása az új munkatársak képzésébe, különféle tutori, mentori és egyéb programok keretében.

1. Vállalkozás minden mennyiségben

A hetes prioritási tengely (AP7) intézkedései között lesz minden, ami vállalkozástámogatás és társadalmi gazdaság fejlesztés témában eddig is volt. Például:

 • a társadalmi gazdaságot és a vállalkozást népszerűsítő események, 
 • vállalkozástámogató – vagy inkább vállalkozótámogató – programok, köztük képzés, mentorálás, tanácsadás,
 • támogatás új vállalkozások létrehozására,
 • tanácsadás az újonnan létrehozott vállalkozások számára (például menedzserképzés és innovációs támogatás formájában),
 • támogatás új szociális vállalkozások létrehozására és már meglévők fejlesztésére. (Itt külön említi a program a szociális szolgáltatásokat nyújtó társadalmi vállalkozásokat és azokat is, amelyeknek a tevékenysége a kulturális örökséghez vagy a kulturális és kreatív iparágakhoz köthető.)

Van néhány újdonság is ezen a területen: így például startupok létrehozása mellett inkubátorházak létrehozását is támogatja a program, a társadalmi gazdasággal kapcsolatban pedig előtérbe kerül az adatgyűjtés, elemzések, tanulmányok készítése, szociális gazgadág nagykövet-hálózatok létrehozása, coworking típusú szolgáltatások és terek, többek között szociális inkubátorok támogatása, virtuális piactér kialakítása a szociális vállalkozások termékeinek értékesítésére. 

+1 Képzők képzése

A kilences tengelyt (AP9) közös oktatási-foglalkoztatási prioritásnak szánták, én egyelőre csak felnőttképzési tengelynek hívom, bár ennél azért szélesebb területet fed le - az egész életen át tartó tanulás (LLL) területét.

Itt a főbb támogatási területek közt találjuk például: a felnőttképzési minőségbiztosítás fejlesztését, új foglalkozási standardok kidolgozását, a felnőtteket célzó karriertanácsadási rendszerek kialakítását, a digitális kompetenciafejlesztési programokat, a pályafutásuk végén álló sportolók kompetenciafejlesztését, hogy elhelyezkedhessenek a munkaerőpiacon.

Vagy akár a "Tartsd a lépést" programot, aminek az lesz a lényege, hogy képzésben vehessenek részt azok a munkavállalók, akiknek a gyors technológiai fejlődés következtében elavultak a szakmai kompetenciái.

Mindemellett külön kiemelt intékezdés a képzők képzése, illetve továbbképzéseÉs itt nem a klasszikus képzők képzése típusú képzésekről lesz szó, hanem olyan programokat támogatnak majd, amelyek:

 • a képzőket és gyakorlati oktatókat („instruktorokat”) a saját szakterületükön képeznék tovább, akár alkalmazóknál végzett szakmai gyakorlat formájában,
 • és az inas koordinátorokat képeznék a pedagógia, andragógia és képzési techninkák területén.

Ez a bejegyzés az Oktatás és Foglalkoztatás Operatív Program 2021. november 5-i munkaverziója alapján készült. A programdokumentum még nem végleges, a változásokat (bár reméljük, már nem lesz sok!) a MIPE oldalán követheted. Vagy nézz vissza ide, igyekszem én is napirenden lenni. 

100+ oldalnyi azonnal alkalmazható projekttervezési és pályázatírási technika, konkrét példa és jótanács

ajándék magazin