2021-2027: Hogyan támogatja a POEO a vállalkozásösztönzést és a szociális gazdaságot?

Ha POCU pályázóként szeretted a vállalkozásösztönzési pályázati kiírásokat, a POEO-t egyenesen imádni fogod! A új oktatási és foglalkoztatási operatív program ugyanis kiemelten támogatja mindazt, amit vállalkozásösztönzés és vállalkozásfejlesztés témában a POCU-ban megszokhattunk. Sőt, még annál többet is!

Ez a bejegyzés egy cikksorozat része, amelyben közelebbről is megvizsgáljuk, pontosan milyen témákat fog támogatni az Oktatás és Foglalkoztatás Operatív Program - a POEO - a 2021-2027-es pályázati ciklusban. Az előző részekben a program első hat prioritása volt a téma, ezúttal arról lesz szó, hogy mire számíthatunk a vállalkozásösztönzés és a szociális gazdaság fejlesztése területén:

Együttműködési struktúrák kialakítása

A támogatható intézkedések között első helyen áll a különféle célokat szolgáló együttműködési struktúrák és eszközök kialakítása. Ez így első látásra ködösnek tűnhet, de ha megnézzük, milyen szerepet szánnak ezeknek az együttműködési struktúráknak és eszközöknek, letisztul a kép.

Támogatható lesz:

a szociális gazdaság és a vállalkozókészség ösztönzése: a szociális gazdaság fejlesztését segítő helyi és országos szintű közpolitikák promoválása, konferenciák, fórumok, találkozók, események szervezése a sikeres szociális gazdasági modellek elismerésére,

a romániai szociális gazdaság fejlődésének nyomon követése és értékelése: adatgyűjtés a szociális vállalkozások fejlődési potenciáljáról, gazdasági és tárdasalmi hatásáról, a szociális gazdaságot érintő elemzések, tanulmányok készítése,

a szociális vállalkozások támogatása együttműködés és kölcsönös segítség formájában, jó gyakorlat cserével és más ágazatokkal való kapcsolódás elősegítésével: társadalmi vállalkozás "nagykövet" hálózat, co-working típusú terek és szolgáltatások, beleértve a szociális inkubátorokat is, online tudásközpontok, különféle portálok és platformok (pl. virtuális piacterek) létrehozása a szociális vállalkozások számára.

Vállalkozásösztönző programok

A vállalkozásösztönző programok keretében többféle tevékenységtípus is támogatható lesz, például: 

képzések vállalkozói kompetenciák fejlesztésére

tutorálás / mentorálás

segítégnyújtás / tanácsadás

projektmenedzsment képzés

role models program

képzések a támogatáskezelőknek

Új vállalkozások és vállalkozói inkubátorházak támogatása

A POEO keretében is lesznek start-upokat támogató pályázati kiírások - mint például a POCU-ban a Romania Start Up Plus vagy a Diaspora Startup, vagy akár az egyes integrált kiírásokba beépített start-up finanszírozási komponensek. Az újdonság a POEO-ban az, hogy az induló vállalkozások támogatása mellett a vállalkozói inkubátorok indítása is támogatható intézkedés lesz.

Vállalkozásfejlesztési tanácsadás új vállalkozásoknak

A POCU start-up támogatásainak az egyik rákfenéje az volt, hogy az újonnan létrejött vállalkozásokat már nem lehetett tanácsadással, mentorálással vagy bármilyen szolgáltatással támogatni.

A szigorú forgatókönyv szerint, ha a célcsoport egy tagja az üzleti tervével elnyerte a de minimis támogatást, onnantól kezdve már csak nyomon kellett követni, hogy a vállalásait teljesíti-e és a pénzt szabályszerűen költi-e el, de - ad absurdum - ebben a kritikus vállalkozói fázisban, az első métereken a projekten belül nem kaphatott további szakmai támogatást. Azért nem, mert a tanácsadás, coaching, mentorálás vagy bármi már a válallkozásnak nyújtott támogatás lett volna, ami de minimis támogatásank minősül és amit eurócentre pontosan nyilván kell tartani.

Ezt a hiányt a POEO pótolni látszik, ugyanis a vállalkozásösztönzési intézkedések listáján ott szerepel a frissen létrejött vállalkozásoknak nyújtott segítségnyújtás és tanácsadás (”asistență și consultanță în afaceri post înființare”), beleértve a menedzserképzéseket és az innovációs támogatást is. 

Mindennek az a célja, hogy segítsen a friss vállalkozásoknak túllépni a kezdeti gazdasági nehézségeken. 

Kockázatmegosztási célú pénzügyi támogatás és mikrohitelezés a szociális vállalkozásoknak

A POEO a társadalmi vállalkozásokat nem csak a klasszikus vissza nem térítendő pénzügyi támogatással, de mikrohitelezési eszközökkel is segíti.

A programdokumentum szerint előnyt fognak élvezni azok a szociális vállalkozások, amelyek a szociális szolgáltatásokhoz, a kulturális örökséghez, a kulturális és kreatív iparágakhoz kötődő tevékenységet folytatnak.

Vállalkozásfejlesztési tanácsadás az új szociális vállalkozásoknak

A frissen létrejött vállalkozásokhoz hasonlóan a frissen létrejött szociális vállalkozások is számíthatnak segítségnyújtásra és tanácsadásra (”asistență și consultanță post înființare”) - ez magában foglalhatja többek között az szociális vállalkozásban dolgozók képzését és a tevékenység digitalizálását segítő támogatást is.

A szociális gazdaságban történő foglalkoztatás támogatása

A szociális gazdaság támogatása kiterjed a foglalkoztatás ösztönzésére is. Így támogatást kaphatnak azok a szociális vállalkozók, amelyek fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyeket foglalkoztatnak.

A támogatás célja, hogy segítse ezeknek a személyeknek a szocio-professzionális beillesztését a 6-24 hónapot lefedő munkahelyi képzés költségeinek a fedezésével, illetve a fogyatékosságal élők foglalkoztatásához kötődő többletköltségek (pl. akadálymentesítési költségek, személyzeti képzési költségek) fedezésével. 

Kiknek szól?

A POEO hetedik prioritásához kapcsolódó projektek fő célcsoportjai:

  • álláskereső személyek, 30 év fölötti fiatalok, munkanélküliek, tartós munkanélküliek, munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű személyek, inaktív személyek,
  • támogatáskezelők ("administratori de grant"),
  • mikrovállalkozások, KKV-k,
  • vállalkozók, menedzserek, alkalmazottak,
  • társadalmi vállalkozások, a társadalmi vállalkozások igényeinek kielégítésére szakosodott struktúrák,
  • az oktatás területén dolgozó személyzet,
  • társadalmi vállalkozók és a társadalmi vállalkozásokban dolgozó alkalmazottak.

Milyen program szintű eredményeket kell felmutatni?

A POEO hetedik prioritásához kapcsolódó projekteknek az alábbi output indikátorok teljesítéséhez kell hozzájárulniuk: 

36.335

összes résztvevő száma


11.400

új munkahelyek száma


330

létrehozott önálló termékek / tevékenységek, események / eszközök / módszertanok száma

Ami pedig az eredményindikátorokat illeti, ezekből is 3 van:

264

a támogatás végén megosztott és használt önálló termékek / tevékenységek, események / eszközök / módszertanok száma

7.541

(ön)foglalkoztatott résztvevők száma a támogatás végén


14.250

jobb munkaerőpiaci státuszba került résztvevők száma a támogatás után 6 hónappal


Mennyi pénz van minderre?

A negyedik prioritásra eső ESZA+ támogatás teljes keretösszege 330.000.000 euró - ennek 90%-át a kevésbé fejlett régiók kapják (vagyis az összes régió, leszámítva Bukarest-Ilfovot), a maradékot Bukarest-Ilfov (az egyetlen, amelyik Romániában fejlettebb régiónak számít).

Mi az, amit még nem tudunk?

Egy programdokumentum mindig a stratégiai-tartalmi-pénzügyi kereteket adja meg, de ebből a hajszálpontos részletek nem olvashatók ki. 

Ennyi információból nem tudjuk még, hogy minden, ami fent olvasható, hogyan változik át konkrét pályázati kiírássá, mi az, amire nyílt versenyben lehet lepályázni, és mi az, amiből non-kompetitív kiírás lesz. Nem tudjuk azt sem, hogy egy-egy kiírás milyen szeleteit fedi le a támogatható tevékenységtípusoknak, milyen értékű és léptékű projektekkel lehet, illetve kell majd pályázni.

Nem tudjuk azt sem, hogy mik lesznek a POEO általános szabályai.

Sőt, az se látszik teljesen egyértelműen (bár részben kikövetkeztethető), hogy a vállalkozásindítást és a szociális gazdaságot támogató kiírások keretében pontosan milyen típusú szervezetek pályázhatnak majd és milyen jogosultsági feltételek mellett.

Mindehhez szükség lesz egy általános POEO útmutatóra és az egyes pályázati kiírásokra is.

Ezekre még várnunk kell, de addig is - ha érdekelnek a vállalkozásösztönzést és a szociális gazdaság fejlesztését célzó támogatások - figyeld a fejleményeket, hogy a témába vágó pályázati kiírások ne érjenek felkészületlenül!

Ez a bejegyzés az Oktatás és Foglalkoztatás Operatív Program (POEO) 2022. januári verziója alapján készült. A programdokumentum változásait a MIPE oldalán követheted.

Illusztráció: Hurca ! via Bēhance

100+ oldalnyi azonnal alkalmazható projekttervezési és pályázatírási technika, konkrét példa és jótanács

ajándék magazin