Itt a 2023-as PoIDS pályázati naptár!

A február 15-én megjelent a 2023-as pályázati naptár szerint idén 10 PoIDS kiírásra számíthatunk. Ha a naptár előrejelzéseit betartják, az első pályázatokat már idén április-június között elkezdhetjük leadni, sőt, van egy olyan kiírás is a listán, melynek keretében az első nyertes projektek megvalósítása már ebben az évben elindulhat. 

A tervben lévő PoIDS kiírások közt van olyan, amelyik csak tartalmi fejlesztést támogat, van olyan, amelyik csak infrastruktúrafejlesztést, de olyan is, amelyik mindkettőt.

Nézzük, miről is van szó pontosan:

1. Előkészítő támogatás a GAL-stratégiák kidolgozásához

Ez a kiírás a PoIDS első prioritásához kapcsolódik, amely a városi GAL-okat (helyi akciócsoportokat) célozza, ebben a kiírásban a helyi fejlesztési stratégiák kidolgozásának támogatásával.

A kiírás az összes régiót érinti, és a teljes keretösszege 2.884.632 euró. A támogatott projektek kizárólag tartalmi fejlesztést tartalmaznak, az EU-támogatás teljes egészében az ESZA+ alapból származik.

Kik pályázhatnak?

 • 20.000 főt meghaladó lakosságú városok helyi akciócsoportjai

A pályázatok leadásának kezdete és a pályázati határidő idén április-június között várható, az értékelés szintén április-júniusban zajlik, míg a nyertes projektek megvalósítása várhatóan már idén, július-szeptember folyamán indulhat.

2. Közösség által irányított helyi fejlesztés vidéken (DLRC)

Ez a kiírás a PoIDS második prioritásához, azaz a közösség által irányított helyi fejlesztés (DLRC) vidéki komponenséhez tartozik. A vidéki akciócsoportokat hagyományosan az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a FEADR) támogatja, de társadalmi befogadást célzó kezdeményezésre az EU-támogatást az ESZA+ biztosítja. A támogatás célja a vidéken és kisvárosokban élő veszélyeztetett csoportok, főleg a gyermekek társadalmi befogadásának elősegítése.

A kiírás az összes régiót érinti, és a teljes keretösszege 160.736.843 euró.

Kik pályázhatnak?

 • a vidéki helyi akciócsoportok által kiválasztott szervezetek (szociális szolgáltatók, egészségügyi szolgáltatók, képzési szolgáltatók, oktatási szolgáltatók stb.)

A pályázatok leadásának kezdete az idei év végén, október-december folyamán várható, és egészen 2027 április-júniusáig zajlik a pályáztatás. Az első nyertes projektek megvalósítása várhatóan 2024-ben, április-június folyamán indul.

3. Szociális lakások a veszélyeztetett személyeknek 

Ez a kiírás a PoIDS harmadik prioritásához kapcsolódik, és szociális lakások építését, bérlését, illetve felújítását támogatja, a veszélyeztetett csoportok beillesztését segítő kísérő szolgáltatásokkal együtt.

A kiírás az összes régiót érinti, és a teljes keretösszege 138.011.500 euró. Mivel kifejezetten infrastruktúra fejlesztésről van szó, az EU-támogatás teljes összege az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (FEDR) származik.

Kik pályázhatnak?

 • megyei önkormányzatok, megyeszékhelyek és városok helyi önkormányzatai, szociális szolgáltatókkal és civil szervezetekkel partnerségben 

A pályázatok leadásának kezdete és a pályázati határidő idén október-december között várható, az értékelés befejezése 2024. január-márciusban, míg a nyertes projektek megvalósítása várhatóan 2024. április-június folyamán indul.

4. Társadalmi vállalkozások támogatása

Ez a kiírás is a PoIDS harmadik prioritásához kapcsolódik, és a vidéki szociális gazdaság fejlesztését célozza. A kiírás keretében már működő, veszélyeztetett csoportokba tartozó személyeket foglalkoztató társadalmi vállalkozások kapnak de minimis támogatást azért, hogy fejlődjenek.

A pályázati naptár szerint a kiírást az Európai Regionális Fejlesztési Alap (románul FEDR) és az ESZA+ (románul FSE+) közösen támogatják, de az operatív program alapján ez elírás lehet, ugyanis itt nincs szó infrastruktúra fejlesztésről (amit a FEDR támogat), sőt, ennél az intézkedésnél támogatási forrásként ESZA+ szerepel. 

A kiírás az összes régiót érinti és a teljes keretösszege 10.826.471 euró.

Kik pályázhatnak?

 • társadalmi vállalkozások / munkaerőpiaci beilleszkedést segítő társadalmi vállalkozások

A pályázatok leadásának kezdete és a pályázati határidő idén október-december között várható, az értékelés befejezése 2024. január-márciusban, míg a nyertes projektek megvalósítása várhatóan 2024. április-június folyamán indul.

5. Új társadalmi vállalkozások létrehozásának támogatása vidéken

Ez a kiírás is a PoIDS harmadik prioritásához kötődik, azon belül is a vidéki társadalmi gazdaság fejlesztését célzó csomaghoz, de ezúttal a de minimis támogatás nem a meglévő társadalmi vállalkozások fejlesztésére irányul, hanem új szociális vállalkozások létrehozására. A kiírás az összes régiót érinti és a teljes keretösszege 109.467.647 euró.

Tekintve, hogy a pályázók köre kimerül a továbbpályáztatókban, úgy tűnik, ez lesz a POCU SES RURAL kiírás PoIDS-verziója. Annyi különbséggel, hogy ebben az esetben nagyvonalúbb a keretösszeg.

Kik pályázhatnak?

 • továbbpályáztatók (administratori schema antreprenoriat social)

A pályázatok leadásának kezdete már idén, április-június között várható, a pályázati határidő július-szeptember folyamán, az értékelés befejezése októrber-decemberben, a nyertes projektek megvalósítása pedig várhatóan 2024-ben, január-március folyamán indul.

6. Szakszolgáltatások fejlesztése viselkedészavaros gyermekeknek

Ez a kiírás a PoIDS ötödik prioritásához kapcsolódik, melynek az a célja, hogy felszámolja a különbségeket a szegénység által veszélyeztetett és/vagy társadalmilag kirekesztett gyermekek és a többi gyermek között.

A kiírás keretében a visekedészavaros gyermekek számára fejlesztenek szakszolgáltatásokat, és a projektek infrastrukturális fejlesztést és tartalmi fejlesztést is kell, hogy tartalmazzanak. 

Az infrastruktúra fejlesztés konkrétan megyénként egy-egy nappali központ létrehozását jelenti, a tartalmi rész pedig a nappali központok keretében a viselkedészavaros gyermekeknek és családjaiknak nyújtott szolgáltatás.

A kiírás az összes régiót érinti és a teljes keretösszege 44.283.090 euró.

Kik pályázhatnak?

 • szociális szolgáltatók önállóan vagy a területen illetékes állami hatóságokkal együttműködve 

A pályázatok leadásának kezdete idén október-decemberben várható, a pályázati határidő 2024 elején, január-márciusban, az értékelés befejezése jövő év április-júniusban, míg a nyertes projektek megvalósítása várhatóan jövő év végén, október-december folyamán indul.

7. Multifunkcionális központok hátrányos helyzetű gyermekeknek

Ez a kiírás szintén a PoIDS ötödik prioritásához kapcsolódik, és a célja olyan multifunkcionális központok, sportközpontok és kulturális központok létrehozása, amelyek keretében a szegénység által veszélyeztetett, illetve a társadalmilag kirekesztett gyermekek kapnak majd támogatást. Ez a kiírás is integrált projekteket támogat, tehát az alap infrastruktúra fejlesztést kiegészíti egy szolgáltatási komponens.

A kiírás az összes régiót érinti és a teljes keretösszege 113.928.309 euró, az EU-támogatás vegyesen az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és az Európai Szociális Alapból származik.

Kik pályázhatnak?

 • szociális szolgáltatók önállóan vagy releváns szervezetekkel (kulturális egyesületekkel, egyházakkal, sportklubokkal, sportegyesületekkel stb.) partnerségben

A pályázatok leadásának kezdete idén július-szeptemberben várható, a pályázati határidő október-decemberben, az értékelés befejezése jövő év január-áprilisban, míg a nyertes projektek megvalósítása várhatóan jövő év április-június folyamán indul.

8. Közösségi szolgáltatások szülőknek és gyermekeknek

Ez a kiírás is a PoIDS ötödik prioritásához kapcsolódik és olyan szolgáltatásokat támogat, melyekkel megelőzhető a gyermekeknek a családtól való elválasztása.

A pályázati naptár nem részletezi, hogy egészen pontosan mit fog támogatni ez a kiírás, de az operatív program szerint ebben a témakörben két fő irányvonal van: az egyik a gyermekvédelmi rendszerből kikerülő gyermekek családi beillesztése, a másik pedig a szegénységgel küzdő családokban élő gyermekek támogatása, hogy ne kelljen elválasztani őket a családtól.

A kiírás az összes régiót érinti, a teljes keretösszege 257.840.970 euró, az EU-támogatás forrása az Európai Szociális Alap.

Kik pályázhatnak?

 • szociális szolgáltatók

A pályázatok leadásának kezdete idén október-decemberben várható, a pályázati határidő jövő év elején, január-márciusban, az értékelés pedig április-júniusban zárul. A nyertes projektek megvalósítása várhatóan jövő év végén, október-december folyamán indul.

9. Lakásproblémával küzdő veszélyeztetett időkorúak támogatása

Ez a kiírás a PoIDS hatodik prioritásához kötődik, amely az időskorú személyek számára kínál támogató szolgáltatásokat. A kiírás keretében integrált projekteket fognak támogatni, tehát egyrészt infrastruktúra fejlesztést, konkrétan szociális lakások biztosítását, másrészt pedig szolgáltatásnyújtást a lakásproblémával küzdő időskorúak számára.

A kiírás az összes régiót érinti, a teljes keretösszege 80.629.412 euró.

Kik pályázhatnak?

 • szociális szolgáltatók
 • megyei önkormányzatok, megyeszékhelyek, városok és községek helyi önkormányzatai

A pályázatok leadásának kezdete idén április-júniusban várható, a pályázati határidő július-szeptemberben, az értékelés befejezése október-decemberben, míg a nyertes projektek megvalósítása várhatóan 2024-ben, január-március folyamán indul.

10. Közösségi szolgáltatások fejlesztése fogyatékossággal élő felnőtteknek

Ez a kiírás a PoIDS hetedik prioritásához kapcsolódik, célja a fogyatékossággal élők támogatása közösségi szolgáltatásokon keresztül.

Az operatív program szerint a fogyatékossággal élőket célzó közösségi szolgáltatások fejlesztése két komponensből áll. Az első komponens olyan szolgáltatásokra épül, amelyek a cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes fogyatékossággal élőket támogatják a döntéshozásban, a második komponens lényege a közösségi rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése mobil csapatok segítségével.

A kiírás az összes régiót érinti és a teljes keretösszege 52.772.825 euró. Az EU-s támogatás forrása az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap.

Kik pályázhatnak?

 • állami és magán szociális szolgáltatók

A pályázatok leadásának kezdete idén április-június között várható, a pályázati határidő július-szeptemben, az értékelés befejezése év végén, október-decemberben. A nyertes projektek megvalósítása várhatóan 2024 első felében, január-március folyamán indul.

Érdekelnek a PoIDS pályázati kiírások?

Akkor ez a hírlevél Neked szól: