POCU: motivált tanárok a hátrányos helyzetű iskolákban

A POCU második oktatási pályázati kiírása az oktatásban dolgozókat támogatja képzéssel, mentorálással, coachinggal, díjakkal, támogató hálózatokkal és sok más eszközzel. A kiírás társadalmi vita alatt áll augusztus 15-ig, az előzetes ütemterv szerint szeptember 1-től lehetne pályázni, egészen október 31-ig.

Hoztam egy rövid összefoglalót a kiírás munkaverziójáról:

Mi a pályázati kiírás célja?

A pályázati kiírás lényege, hogy a hátrányos helyzetű oktatási intézményekben javítsa az oktatás minőségét az oktatók és különféle iskolai szakemberek támogatásával és motiválásával.

A kiírás a POCU specifikus céljai közül hármat érint:

 • OS 6.2: A korai nevelésben való részétel növelése
 • OS 6.3: A korai iskolai lemorzsolódás megelőzése és az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása
 • OS 6.6: Az oktatásban dolgozók kompetenciáinak fejlesztése

Két típusú projekttel lehet pályázni:

 • nagy projekttel, amelyik legalább 10 iskolát érint több megyéből, ugyanabból a régiókategóriából (a kevésbé fejlett régiókból vagy Bukarest-Ilfov régióból)
 • kis projekttel, amelyik legalább 3 iskolát érint, ugyanabból a régiókategóriából (a kevésbé fejlett régiókból vagy Bukarest-Ilfov régióból)

Milyen intézmények pályázhatnak?

 • Az oktatási minisztérium (MENCS) és a felügyelete / irányítása alatt álló ügynökségek, szervezeti egységek, szervek, valamint az oktatás és képzés, illetve az oktatás minőségének biztosítása területén feladatokat ellátó egyéb állami szervek
 • ISCED 0, 1-3 szintű akkreditált, állami vagy magán oktatási intézmények (a céliskoláknak kötelező részt venniük a projektben akár főpályázóként, akár partnerként)
 • Az állami vagy magánszférából származó szolgáltatók a tanácsadás, iskolai mediáció és alternatív szolgáltatások területérő
 • Társadalmi partnerek a közoktatás területéről (például szakszervezetek)
 • Az oktatás területén feladatokat ellátó helyi hatóságok
 • A Börtönök Országos Igazgatósága és alárendelt intézményei
 • Civil szervezetek

Javasolt minél szélesebb körű partnerséget kialakítani, és szabály, hogy a céliskolák is tagjai legyenek a partnerségnek.

Kik tartoznak a célcsoportba?

Ez a pályázati kiírás olyan oktatóknak, iskolai szakembereknek (pl. iskolapszichológusoknak, iskolai mediátoroknak, mentoroknak), iskolamenedzsereknek szól, akik hátrányos helyzetű iskolákban (az ún. “céliskolákban”) dolgoznak, és szakmailag szeretnék fejleszteni magukat.

Az útmutató szerint általánosságban véve azok az vidéki / hátrányos helyzetű iskolák és óvodák számítanak „céliskolának”, ahol képzett tanerőhiány van és magas az iskolai lemorzsolódás által veszélyeztetett gyerekek száma.

A célcsoportba tartoznak azok is, akik speciális körülmények között – például kórházban, börtönben létrehozott csoportban, osztályban vagy beteg / fogyatékkal élő gyerekek lakhelyén – oktatnak.

Így a céliskolák sorát bővítik a speciális oktatás különféle intézményei és formái is.

A célcsoport kategóriák teljes listája:

 • A korai nevelésben részt vevő oktatók
 • Az iskolai oktatásban részt vevő oktatók
 • Iskolai szakemberek (pl. iskolai mediátorok, iskolapszichológusok stb.)
 • Iskolamenedzserek
 • Az oktatás területén tevékenykedő társadalmi partnerek személyzete

Ezek az oktatók és szakemberek olyan gyerekekkel dolgoznak, akik:

 • az iskolai lemorzsolódás által veszélyeztetettek (pl. szegény családból származó gyerekek, roma gyerekek, fogyatékkal élő gyerekek, elzárt településeken élő gyerekek stb.),
 • kórházi ellátás alatt lévő gyerekek,
 • szabadságvesztett gyerekek.

Ahhoz, hogy egy projekt támogatható legyen, a célcsoportot úgy kell kialakítani, hogy legyenek benne oktatók, iskolai szakemberek és iskolamenedzsmenttel foglalkozók is.

Kisprojektek esetén a célcsoport minimális létszáma 90 fő.

Nagy projektek esetén a célcsoport minimális létszáma 300 fő.

A “céliskolákról” lista is készül a pályázati kiírás végleges változatához, amíg ezt a listát nem látjuk, érdemben nem beszélhetünk arról, hogy ki tartozik a célcsoportba.

Milyen projekteket támogatnak?

A támogatható tevékenységek három fő kategóriába tartoznak:

1. Olyan intézkedések, amelyek megfelelően képzett, motivált, az adott iskolai oktatás minőségét növelni képes humán erőforrást vonzanak a céliskolákba, és ott is tartják őket:

 • Oktatók és iskolai szakemberek toborzása és kiválasztása a céliskolákba való alkalmazás céljából
 • A céliskolákban dolgozó oktatók és iskolai szakemberek, valamint az oktatásban részt vevő szociális partnerek személyzetének továbbképzése
 • Szakmai gyakorlatok szervezése és lebonyolítása a céliskolákban
 • Mobilitásösztönző csomagok, teljesítményalapú ösztöndíjak, kiemelkedő eredményeket elérő oktatók díjazása annak érdekében, hogy hosszú távon megmaradjanak a céliskolákban

2. Olyan intézkedések, amelyek segítségével létrejön egy oktatásszakértőkből álló kritikus tömeg:

 • Mentor- és coaching programok
 • Hálózatok oktatóknak, iskolapszichológusoknak, más iskolai szakembereknek
 • Tapasztalatcsere (szemináriumok, metodikai körök, konferenciák, tanulmányutak stb.)

3. Olyan intézkedések, amelyek az iskolák menedzsment csapatainak intézményi kapacitását fejlesztik:

 • Képzés, mentorálás, tanácsadás, coaching az iskolák menedzsment csapatainak
 • Az oktatás minőségére irányuló monitoring és értékelési mechanizmusok és eszközök kidolgozása és alkalmazása

Egy projektnek, ahhoz, hogy támogatható legyen, mindhárom területet le kell fednie.

Mekkora egy projekt futamideje?

Egy projekt futamideje maximum 30 hónap, amely kötelezően magában foglal legalább 2 tanévet.

Mekkora értéke lehet egy projektnek?

 • Nagy projektek esetében: maximum 1.500.000 euró
 • Kis projektek esetében: maximum 450.000 euró

A projektek költségvetésének számításához egy tevékenységek szerinti standard költségeket tartalmazó melléklet is készül, ez egyelőre nem érhető el.

Mennyi pénz áll rendelkezésre?

A keretösszeg 25.000.000 euró. Ebből 21.250.000 euró a kevésbé fejlett régióké, 3.750.000 euró Bukarest-Ilfov régióé. Ez a költségvetés az előzetes számítások alapján legalább 5000 oktatásban dolgozó, illetve kb. 150 hátrányos helyzetű iskola támogatására elegendő.


Illusztráció: Multiple Owners via Behance.

Tanulj velem humánerőforrás-fejlesztési pályázatot írni!

AJÁNDÉK minitréning