Újabb POCU-kiírás: marginalizált roma közösségek támogatása

Tegnap újabb POCU pályázati kiírás jelent meg, ezúttal a marginalizált roma közösségek felzárkóztatására. A pályázati feltételek alapján a kiírás nem kispályásoknak való. Kötelező igényfelmérés a pályázat benyújtása előtt, helyi önkormányzatot is tartalmazó partnerség, minimum 800 fős célcsoport, melynek legkevesebb 20%-a roma, legalább két típusú szolgáltatás a célcsoport minden egyes tagjának, minimum 30%-os képesítési mutató és 20%-os elhelyezés.

A pályázatokat 2015. november 25. 10.00 órától kezdődően lehet benyújtani, a határidő 2016. január 25., 16.00 óra.

Pályázhatnak helyi önkormányzatok a projekt tevékenységei szempontjából releváns szervezetekkel, illetve civil szervezetek a projekt tevékenységei szempontjából releváns szervezetekkel. A partnerségnek mindenképpen tartalmaznia kell az illetékes helyi önkormányzatot is.

A kiírás integrált projekteket támogat, ami azt jelenti, hogy több típusú szolgáltatást kell nyújtani a célcsoportnak. Kötelező jellegűek a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások, a kirekesztés elleni intézkedések, a szociális / szociális és egészségügyi szolgáltatások, és ezen felül legalább kettőt kell választani az következő három területből: 

 1. lakhatás,
 2. oktatás,
 3. jogsegély.

Ebben a bejegyzésben két fontos szempontot nézünk meg, mert ha ezzel nem vagyunk tisztában, kár is tovább gondolkodni.

Mit nevezünk marginalizált közösségnek?

A munkaverzióhoz képest ez a végleges kiírás pontosan szabályozza, hogy mit érts marginalizált közösség alatt.

Nézzük a feltételeket pontokba szedve:

 • Egy marginalizált közösség egyetlen településen belül helyezkedik el, földrajzilag egybefüggő területet lefedve.
 • A lakosság száma legalább 1000 fő (kivétel Bukarest-Ilfov régió, ahol 300 fő), de nem haladja meg az 5000 főt (ez utóbbi érték hozzávetőleges).
 • Egy marginalizált közösség egybeeshet egy teljes településsel, de lefedheti egy település egy részét is, pl. egy alárendelt falut, negyedet stb.
 • A marginalizált közösséget földrajzilag be kell tudni jelölni a település térképén (a térképet mellékelni is kell a pályázathoz).
 • A lakosság legalább 10%-a romának vallja magát (ld. comunități marginalizate roma).
 • Átalánosságban véve a marginalizált közösség több szempontból is veszélyeztetett helyzetű, számos társadalmi és gazdasági problémával küzd: szegénységgel, fokozott inaktivitással és/vagy munkanélküliséggel, lakhatási gondokkal, írástudatlansággal, korai iskolai lemorzsolódással, krónikus egészségügyi problémákkal stb.
 • Pontosabban: ahhoz, hogy egy városi közösség marginalizáltnak legyen minősíthető, három fő krtitériumot kell megvizsgálni: 1. humán erőforrás (lásd oktatás, egészségügyi állapot, a háztartások mérete és összetétele), 2. foglalkoztatás és 3. lakhatási körülmények.
 • Az a közösség marginalizált, ahol mindhárom területen hiányosságokkal szembesülünk.

Ez utóbbi kérdésben a hivatkozási alap Románia marginalizált városrészeinek atlasza (Atlasul zonelor urbane marginalizate din România), amelyet ITT érsz el, de a pályázati útmutató is részletesen leírja ezeket a kritériumokat.

Kötelező igényfelmérés a pályázat benyújtása előtt

A projektnek a kiválasztott marginalált közösség valós problémáit kell megoldania, és ha eddig a célcsoport igényeinek felmérését a pályázók a lehető legkreatívabb (de nem feltétlenül a legszakszerűbb) eszközökkel oldották meg, ennél a kiírásnál komoly igényfelmérést kell készíteni, terepmunkával, a célközösség és az önkormányzat bevonásával, annak rendje és módja szerint.

Ha nem lenne egyértelmű, megjegyzem, hogy ez a feladat messze nem pályázatírói munka, hanem egy kötelező szakmai projekttevékenység, pontosan körülírt elvárásokkal, ami az eredményt illeti.

Kik tartoznak a célcsoportba?

Két célcsoport kategória van:

 1. a marginalizált közösségek tagjai (ez a lényeg),
 2. a szociális és egészségügyi szolgáltatások nyújtásába bevont szakemberek.

Az első kategóriába beletartoznak:

 • a felnőttek (köztük a munkanélküliek, inaktívak, a garantált minimálbérből élők stb.),
 • függőségi viszonyban lévő fogyatékkal élő személyek,
 • a függőségi viszonyban lévő idősek,
 • és a gyerekek/tanulók.

Más hátrányos helyzetű személyek is beletartozhatnak a célcsoportba, ha be lehet sorolni őket a fenti kategóriák valamelyikébe. De ez még nem minden: ahhoz, hogy egy személy a célcsoport tagja lehessen, az alábbi követelményeknek is meg kell felelnie:

 • Szegénység és társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett személy kell legyen.

De mit jelent, hogy szegénység és társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett? Szegénység és társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett személy az, aki a szegénységi küszöb alatt (a mediánjövedelem 60%-a alatt) él, VAGY súlyos anyagi nélkülözésben él, VAGY alacsony munkaintenzitású háztartásban él.

Ki számít alacsony munkaintenzitású háztartásban élőnek? És ki él súlyos anyagi nélkülözésben? Ennek már én is a pályázati útmutatón kívül néztem utána.

Alacsony munkaintenzitású háztartásban élő az a személy, aki olyan háztartásban él, ahol a munkaképes korú személyek az előző évben a lehetséges munkaidejük kevesebb, mint 20 százalékát töltötték munkával.

Súlyos anyagi nélkülözésben él, vagyis súlyosan deprivált az, aki a besoroláshoz meghatározott kilenc fogyasztási tétel közül legalább négyről anyagi okból lemondani kényszerül.

 • A projekt által célzott marginalizált közösség lakója kell legyen, tehát a célterületen kell lennie a lakóhelyének.

És mi van akkor, ha valaki az összes feltételnek megfelel, ott is lakik a célterületen, de nincs személyi igazolványa, ami oda szólna?

Sebaj! Ilyen esetben az igényfelmérésben kell igazolni, hogy ezek a személyek valóban ott laknak.

A célcsoport kapcsán van még egy aprócska szabály: legalább 20%-a roma nemzetiségű kell, hogy legyen. Ne keverjük a 10%-kal, ami a marginalizált közösségre vonatkozik (ahonnan a célcsoport kikerül)!

És akkor számoljunk!

Vegyük a minimális értéket, ami 800, tehát a célcsoportunkba 800 fő tartozik. Ebből minimálisan 20%, azaz 160 fő roma. Ugyancsak a 800-ból mindenki, tehát 100% legalább 2 típusú szolgálatásban részesül. Ugyancsak a 800-ból számolva legalább 30% képesítést szerez. De nem ragadunk le a 30%-nál, mert a pontozásnál az nulla pontot ér a négyből. A nyerő tehát a 40%, vagy 320 fő.

És ugyancsak a 800-ből számolva legalább 20% elhelyezkedik, beleértve azokat is, akik saját vállalkozásban helyezkednek el. De itt sem a 20% a helyes választás, hanem legalább 32,1%, vagyis 257 fő, mert ezért jár az 5 pont. Ha 33%-kal számolnám, az már 264 főt jelentene.

Apróság, de számíthat. 🙂


Kép: innen.

A lépésről lépésre módszer, amivel a listaelső pályázatokat írom

PROJEKTTERVEZÉSI MESTERKURZUS