PEO pályázati naptár 2023: foglalkoztatási kiírások

Február 15-én végre megjelent a 2023-as pályázati naptár. Eszerint idén 18 PEO kiírásra számíthatunk, az elsőkre április-június között. A tervek szerint azonban idén csak pályázunk és esetleg szerződést kötünk, az első nyertes PEO projektek ugyanis leghamarabb jövő év elején indulhatnak. 

A tervezett kiírások közül 7 foglalkoztatási, 11 pedig oktatási témájú lesz (>> itt olvahatsz róluk)

Bár a naptár minimális információt tartalmaz ezekről a kiírásokról, az operatív programmal összevetve megpróbáltam mindent keretbe helyezni, hogy érhetőbb legyen.

Ebben a bejegyzésben nézzük, milyen foglalkoztatási kiírások várnak ránk a közeljövőben:

1. Integrált csomagok biztosítása a szociális partnereknek

Ez a kiírás a PEO első prioritásához kapcsolódik, azon belül pedig ahhoz az intézkedéshez, amelyik a társadalmi párbeszéd és a szociális partnerek megerősítésére törekszik.

A naptárból nem kerül ki, milyen támogatható tevékenységek jöhetnek szóba, de az operatív program alapján valószínűleg támogatni fogják - többek között - a munkaerőpiaccal kapcsolatos adatgyűjtést és adatelemzést, együttműködések kialakítását, műhelymunkák, konferenciák szervezését, a szociális partnerek képzését és számos olyan intézkedést, amely felkészíti őket arra, hogy hatékonyabban vegyenek részt a foglalkoztatáspolitikai döntéshozásban és jogalkotásban.

A kiírás az összes régiót érinti, és a teljes keretösszege 100.183.896,9 euró.

Kik pályázhatnak?

 • Akkreditált munkaerőpiaci szolgáltatók
 • Képzési szolgáltatók
 • Szakszerveztetek és patronátusok (vagyis a szociális partenerek)

A pályázatok leadásának kezdete április-június között várható, a pályázati határidő július-szeptemberben, az értékelés befejezése október-decemberben, míg a nyertes projektek megvalósítása várhatóan 2024. elején, január-március folyamán indul.

2. A civil szervezetek kapacitásának növelése

Ez a kiírás is a PEO első prioritásához kapcsolódik, azon belül ugyancsak ahhoz az intézkedéshez, amelyik a társadalmi párbeszéd és a szociális partnerek megerősítésére törekszik. A kiírás azokat a civil szervezeteket támogatja, amelyek a foglalkoztatás és képzés területén tevékenykednek. 

Az operatív program szerint a civil szervezetek kapacitásának növelése arra irányul, hogy vegyenek részt aktívabban a társadalmi párbeszédben, hogy képzéssel és foglalkoztatással hozzájáruljanak a hátrányos helyzetű személyek inklúziójához, és hogy részt vegyenek az aktív munkaerőpiaci intézkedések biztosításában.

A kiírás az összes régiót érinti, és a teljes keretösszege 11.131.544 euró.

Kik pályázhatnak?

 • a kiírás szempontjából releváns területen tevékenykedő civil szervezetek

A pályázatok leadásának kezdete április-június között várható, a pályázati határidő július-szeptemberben, az értékelés befejezése október-decemberben, míg a nyertes projektek megvalósítása várhatóan 2024. elején, január-március folyamán indul.

3. A fiatalok vállalkozói potenciáljának aktiválása (LDR)

Ez a kiírás a PEO második prioritásához kapcsolódik és a fiatalok munkaerőpiaci integrációját célozza, vállalkozásösztönzés által. A címben a LDR (=less developed regions) arra utal, hogy ez a kiírás csak a kevésbé feljett régióknak szól, tehát Bukarest-Ilfovot leszámítva az összes többi régiónak.

A pályázati napárból ez ugyan nem derül ki, de az operatív program szerint a 2.a.3-as intézkedés keretében a fiatalok vállalkozói potenciáljának aktiválása a következő tevékenységeken keresztül valósulhat meg: vállalkozói kompetenciák fejlesztése, tutorálás/mentorálás, támogatás/tanácsadás/coaching, role models, projektmenedzsment, szervezeti és stratégiai képzés, tapasztalatcsere, start-up támogatás, vállalkozói inkubátorok támogatása, asszisztencia és tanácsdás az újonnan létrejött vállalkozásoknak. 

Keretösszeg: 266.000.000 euró.

Kik pályázhatnak?

Erre a kiírásra továbbpályáztatók (administratori ai schemelor de antreprenoriat pentru tineri) pályázhatnak, jogi formájuk szerint az alábbiak:

 • akkreditált állami és magán felsőoktatási intézmények,
 • önálló jogi személyiséggel rendelkező doktori és graduális iskolák, beleértve a köztük és a magánszektor/kutatás-fejlesztési központok között alakult partnerségeket is,
 • akkreditált kutatóközpontok és kutatóintézetek, beleértve a Román Akadémia kutatóintézeteit és a Román Akadémiát,
 • szakmai szervezetek,
 • kereskedelmi- és iparkamarák,
 • a foglalkoztatás és társadalmi befogadás területén működő regionális paktumok és helyi partnerségek tagszervezetei és tagintézményei,
 • akkreditált állami és magán képzési szolgáltatók,
 • szakszervezetek és patronátusok,
 • önálló jogi személyiséggel rendelkező ágazati bizottságok és ezek tagjai,
 • civil szervezetek.

A pályázatok leadásának kezdete július-szeptember között várható, a pályázati határidő október-decemberben, az értékelés befejezése jövő év április-júniusban. A nyertes projektek megvalósítása várhatóan 2024-ben, július-szeptember folyamán indul.

4. A fiatalok vállalkozói potenciáljának aktiválása (MDR)

Ez a kiírás is a PEO második prioritásához kapcsolódik és a fiatalok munkaerőpiaci integrációját célozza, vállalkozásösztönzés által. A címben a MDR (=more developed regions) arra utal, hogy ez a kiírás csak a feljettebb régiónak, tehát Bukarest-Ilfovnak szól.

A bukarest-ilfovi kiírás feltételei minden tekintetben megfelelnek az előző kiírás feltételeinek, ezért nem ismétlem meg őket.

Az egyetlen eltérés a két kiírás között a keretösszeg, Bukarest-Ilfovnak 29.750.000 euró áll majd a rendelkezésére.

5. Aktív munkaerőpiaci intézkedések integrált csomagokban (LDR)

Ez a kiírás a PEO harmadik prioritásához kapcsolódik és a foglalkoztatás növelését célozza. A címben a LDR (=less developed regions) arra utal, hogy ez a kiírás csak a kevésbé feljett régióknak szól, tehát Bukarest-Ilfovot leszámítva az összes többi régiónak.

A pályázati napárból nem derül ki, de az operatív program szerint a 3.a.1.2 intézkedés keretében nyújtott integrált csomag a következő szolgáltatásokat tartalmazhatja

álláskeresési / munkaközvetítési / munkaerőpiaci integrációt támogató szolgáltatások

informális és nonformális környezetben szerzett tudás értékelése és elismerése

foglalkoztatási segély, beleértve az alkalmazóknak nyújtott pénzügyi támogatást is

képzések, munkahelyi inasprogram, gyakornoki program és egyéb kompetenciafejlesztő programok

a munkaerőpiaci szolgáltatásokat kísérő szocio-professzionális  szolgáltatások nyújtása

a munkaerőpiaci mobilitást ösztönző intézkedéscsomagok


teljesítményarányos pénzügyi támogatás akkreditált foglalkoztatási szolgáltatóknak

Keretösszeg: 43.411.765 euró.

Kik pályázhatnak?

 • képzési szolgáltatók, transzverzális kompetenciákat fejlesztő képzési szolgáltatók
 • foglalkoztatást ösztönző szolgáltatók

A pályázatok leadásának kezdete július-szeptember között várható, a pályázati határidő október-decemberben, az értékelés befejezése jövő év április-júniusban. A nyertes projektek megvalósítása várhatóan 2024-ben, július-szeptember folyamán indul.

6. Aktív munkaerőpiaci intézkedések integrált csomagokban (MDR)

Ez a kiírás is a PEO harmadik prioritásához kapcsolódik és a foglalkoztatás növelését célozza. A címben a MDR (=more developed regions) arra utal, hogy ez a kiírás csak a feljettebb régiónak, tehát Bukarest-Ilfovnak szól. A bukarest-ilfovi kiírás feltételei minden tekintetben megfelelnek az előző kiírás feltételeinek, ezért nem ismétlem meg őket.

Az egyetlen eltérés a két kiírás között a keretösszeg, Bukarest-Ilfovnak 10.250.000 euró áll majd a rendelkezésére.

7. A vállalkozásösztönzés támogatása

Ez a kiírás a PEO negyedik prioritásához kapcsolódik, vagyis ahhoz, amelyik a vállalkozásösztönzést és a társadalmi gazdaságot támogatja. 

Az operatív program szerint a 4.a.2 intézkedés keretében a vállalkozásösztönzés a következő tevékenységeken keresztül történhet

vállalkozói kompetenciák fejlesztése, üzleti tervek készítésére irányuló képzés, tutorálás / mentorálás, asszisztencia / tanácsadás, role models, projektmenedzsment képzés, továbbpályáztatókat (administratorii schemelor de antreprenoriat) célzó képzések,

start-up támogatás, vállalkozói inkubátorok támogatása, a női vállalkozást ösztönző üzleti accelerator programok és hálózatok létrehozása a növekedési potenciállal rendelkező gazdasági ágazatokban, beleértve a szociális gazdaságot is,

a frissen létrejött vállalkozásokat célzó segítségnyújtás és tanácsadás (”asistență și consultanță în afaceri post înființare”), beleértve a menedzserképzéseket és az innovációs támogatást és a női vezetőket és vállalkozónőket felkészítő és támogató programokat is.

A kiírás csak a kevésbé fejlett régiókat érinti, és a teljes keretösszege 255.352.942 euró.

Kik pályázhatnak?

 • továbbpályáztatók (administratori de grant)

A pályázatok leadásának kezdete és a pályázati határidő is idén, április-június között várható, az értékelés befejezése július-szeptemberben, a nyertes projektek megvalósítása várhatóan 2024-ben, január-március folyamán indul.

Érdekelnek a PEO pályázati kiírások?

Akkor erről a hírlevélről nem akarsz lemaradni!