2021-2027: Hogyan támogatja a PEO a vállalkozásösztönzést és a szociális gazdaságot?

Ha POCU pályázóként szeretted a vállalkozásösztönzési pályázati kiírásokat, a PEO-t egyenesen imádni fogod! A új oktatási és foglalkoztatási operatív program ugyanis kiemelten támogatja mindazt, amit vállalkozásösztönzés és vállalkozásfejlesztés témában a POCU-ban megszokhattunk. Sőt, még annál többet is!

Ez a bejegyzés egy cikksorozat része, amelyben közelebbről is megvizsgáljuk, pontosan milyen témákat támogat az Oktatás és Foglalkoztatás Operatív Program - a PEO - a 2021-2027-es pályázati ciklusban. A sorozat többi részet ide kattintva nézheted meg

Ezúttal arról lesz szó, hogy mire számíthatunk a vállalkozásösztönzés és a szociális gazdaság fejlesztése területén:

Együttműködési struktúrák kialakítása

A támogatható intézkedések között első helyen áll a különféle célokat szolgáló együttműködési struktúrák és eszközök kialakítása. Ez így első látásra ködösnek tűnhet, de ha megnézzük, milyen szerepet szánnak ezeknek az együttműködési struktúráknak és eszközöknek, letisztul a kép.

Támogatható lesz:

a szociális gazdaság és a vállalkozókészség ösztönzése: a szociális gazdaság fejlesztését segítő helyi és országos szintű közpolitikák promoválása, konferenciák, fórumok, találkozók, események szervezése a sikeres szociális gazdasági modellek elismerésére,

a romániai szociális gazdaság fejlődésének nyomon követése és értékelése: adatgyűjtés a szociális vállalkozások fejlődési potenciáljáról, gazdasági és tárdasalmi hatásáról, a szociális gazdaságot érintő elemzések, tanulmányok készítése,

a nemek közötti munkaerőpiaci egyenlőtlenségek elemzése, és ezen keresztül olyan intézkedések azonosítása, melyek segítségével az egyenlőtlenségek csökkenthetők és a nemek közötti egyenlőség biztosítható,

a szociális vállalkozások támogatása együttműködés és kölcsönös segítség formájában, jó gyakorlat cserével és más ágazatokkal való kapcsolódás elősegítésével: társadalmi vállalkozás "nagykövet" hálózat, co-working típusú terek és szolgáltatások, beleértve a szociális inkubátorokat is, online tudásközpontok, különféle portálok és platformok (pl. virtuális piacterek) létrehozása a szociális vállalkozások számára.

Vállalkozásösztönző programok

A vállalkozásösztönző programok keretében többféle tevékenységtípus is támogatható lesz, például: 

vállalkozói képzések és üzleti tervezés

projektmenedzsment képzés

képzések a támogatáskezelőknek

tutorálás / mentorálás

segítégnyújtás / tanácsadás

role models program

Új vállalkozások és vállalkozói inkubátorházak támogatása

A PEO keretében is lesznek start-upokat támogató pályázati kiírások - mint például a POCU-ban a Romania Start Up Plus vagy a Diaspora Startup, vagy akár az egyes integrált kiírásokba beépített start-up finanszírozási komponensek. Az újdonság a PEO-ban az, hogy az induló vállalkozások és társadalmi vállalkozások támogatása mellett a vállalkozói inkubátorok indítása is támogatható intézkedés lesz. 

Ráadásul külön támogatható intézkedés a női vállalkozókat támogató üzleti accelerator programok és hálózatok létrehozása a növekedési potenciállal rendelkező gazdasági ágazatokban.

Vállalkozásfejlesztési tanácsadás új vállalkozásoknak

A POCU start-up támogatásainak az egyik sarkalatos pontja az volt, hogy az újonnan létrejött vállalkozásokat már nem lehetett tanácsadással, mentorálással vagy bármilyen célzott szolgáltatással támogatni. 

A szigorú forgatókönyv szerint, ha a célcsoport egy tagja az üzleti tervével elnyerte a de minimis támogatást, onnantól kezdve már csak nyomon kellett követni, hogy a vállalásait teljesíti-e és a pénzt szabályszerűen költi-e el. De - ad absurdum - ebben a kritikus vállalkozói fázisban, az első métereken a projekten belül nem kaphatott további szakmai támogatást. Azért nem, mert a tanácsadás, coaching, mentorálás vagy bármi már a válallkozásnak nyújtott támogatás lett volna, ami de minimis támogatásank minősül és amit eurócentre pontosan nyilván kell tartani.

Ezt a hiányt a PEO pótolni látszik, ugyanis a vállalkozásösztönzési intézkedések listáján ott szerepel a frissen létrejött vállalkozásoknak nyújtott segítségnyújtás és tanácsadás (”asistență și consultanță în afaceri post înființare”), beleértve a menedzserképzéseket és az innovációs támogatást, de még a női vezetőket és vállalkozónőket felkészítő és támogató programokat is.

Mindennek az a célja, hogy segítsen a friss vállalkozásoknak túllépni a kezdeti gazdasági nehézségeken.

A szociális gazdaság fejlődésének támogatása

A PEO-ban a társadalmi gazdaság támogatása túlmutat a social start up típusú programokon, és olyan intézkedéseket is tartalmaz, amelyek a társadalmi vállalkozások fejlesztésére, skálázására, innoválására és terjeszkedésére irányulnak. Ilyen intézkedések az alábbiak:

a vegyes finanszírozási eszközök igénybe vételét és felhasználását segítő támogatás, tréning, tanácsadás és mentorálás

támogatás és tanácsadás a frissen létrejött társadalmi vállalkozásoknak (pl. képzések és digitalizáció támogatása) 


vegyes - vissza nem térítendő támogatást és egyéb pénzügyi eszközöket tartalmazó - támogatás  biztosítása


A programdokumentum szerint előnyt fognak élvezni azok a szociális vállalkozások, amelyek a szociális szolgáltatásokhoz, a kulturális örökséghez, kulturális és kreatív iparágakhoz kötődő tevékenységet folytatnak.

A szociális gazdaságban történő foglalkoztatás támogatása

A szociális gazdaság támogatása kiterjed a foglalkoztatás ösztönzésére is. Így támogatást kaphatnak azok a szociális vállalkozók, amelyek fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyeket foglalkoztatnak.

A támogatás célja, hogy segítse ezeknek a személyeknek a szocio-professzionális beillesztését a 6-24 hónapot lefedő munkahelyi képzés költségeinek a fedezésével, illetve a fogyatékosságal élők foglalkoztatásához kötődő többletköltségek (pl. akadálymentesítési költségek, személyzeti képzési költségek) fedezésével. 

Kiknek szól?

A vállalkozásösztönzési prioritásához kapcsolódó projektek fő célcsoportjai:

  • álláskereső személyek, 30 év fölötti fiatalok, munkanélküliek, tartós munkanélküliek, munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű személyek, inaktív személyek,
  • támogatáskezelők ("administratori de grant"),
  • mikrovállalkozások, KKV-k,
  • vállalkozók, menedzserek, alkalmazottak,
  • szociális partnerek,
  • társadalmi vállalkozások, a társadalmi vállalkozások igényeinek kielégítésére szakosodott struktúrák,
  • társadalmi vállalkozók és a társadalmi vállalkozásokban dolgozó alkalmazottak.

Milyen program szintű eredményeket kell felmutatni?

A vállalkozásösztönzési projektek az alábbi output indikátorok teljesítéséhez kell, hogy hozzájáruljanak: 

10.165

összes résztvevő száma


6.877

újonnan létrehozott munkahelyek száma


647

támogatásban részesülő mikrovállalkozások és KKV-k száma

262

létrehozott önálló termékek / tevékenységek, események / eszközök / módszertanok száma

Ami pedig az eredményindikátorokat illeti, ezekből is 3 van:

1.027

munkahelyet szerzett  résztvevők száma a részvételt követően


6.533

a projektzárás után 6 hónappal betöltött, újonnan létrehozott munkahelyek száma

210

a támogatás végén megosztott és használt önálló termékek / tevékenységek, események / eszközök / módszertanok száma

5.391

képzési oklevelet szerzők / jó gyakorlat cserén / képzésen részt vevők száma


Mennyi pénz van minderre?

A vállalkozásösztönzési prioritásra eső ESZA+ támogatás teljes keretösszege 330.000.000 euró - ennek kb. 98%-át a kevésbé fejlett régiók kapják (vagyis az összes régió, leszámítva Bukarest-Ilfovot), a maradékot Bukarest-Ilfov (az egyetlen, amelyik Romániában fejlettebb régiónak számít).

Ez a bejegyzés az Oktatás és Foglalkoztatás Operatív Programnak az Európai Bizottság által 2022. december 9-én elfogadott verziója alapján készült. A programdokumentumot a MIPE oldaláról töltheted le.

Illusztráció: Hurca ! via Bēhance

100+ oldalnyi azonnal alkalmazható projekttervezési és pályázatírási technika, konkrét példa és jótanács

ajándék magazin