Kezdő civil szervezetként pályázhatok POCU-ra? (POCU-GYIK 2. rész)

Hallottad, hogy sokan próbálkoznak EU-s támogatást szerezni egy-egy ötletük megvalósítására. Hallottál már a POCU-ról is, és hogy ez állítólag az emberekért van, oktatási, foglalkoztatási, szociális problémák megoldására. Talán már nagyvonalakban azt is tudod, hogy milyen területen szeretnél pályázni a POCU keretében. 

Igen ám, de a te alapítványodnak (vagy egyesületednek) nincs túl sok tapasztalata. Próbálkoztál már ilyen-olyan pályázati lehetőséggel, kisebb-nagyobb sikerrel, de tapasztalt projektmegvalósítónak nem mondanád a szervezetet.

Van akkor értelme a POCU-val foglalkozni? 

Gondold végig őszintén ezt a 6 szempontot, és a végén tudni fogod a választ:

1. Milyen tevékenységet végezhet a szervezet?

Alapszabály minden POCU-pályázó esetében, hogy az alapító okiratában benne kell lennie azoknak a tevékenységeknek is, amelyeket a tervezett projekt keretében végezne.

Így ha például egy projekt keretében vállalkozásfejlesztési tevékenységet folytatnál, akkor ennek a tevékenységnek benne kell lennie a szervezet alapító okiratában. Ennek hiányában nem számítasz jogosult pályázónak, tehát nem pályázhatsz.

Vagyis az általános útmutató szerint:

Partenerii naţionali sunt entități legal constituite în România, cu personalitate juridică (nu sunt eligibile persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale și alte entități similare fără personalitate juridică) ce desfăşoară activităţi relevante în cadrul proiectului şi au în obiectul de activitate/statut şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri.

2. Van-e megfelelő pénzügyi kapacitása?

A pénzügyi kapacitást az utolsó négy lezárt pénzügyi év bevételei alapján állapítják meg. 

Ha 1 évnél régebben bejegyzett civil szervezetről van szó, az igényelt támogatás értéke nem lehet nagyobb, mint az utolsó 4 lezárt pénzügyi év bevételeinek összege. Ha ennek a feltételnek nem felelsz meg, akkor a projektre igényelt támogatásnak legfeljebb 40%-át kaphatod meg, vagyis:

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim cifra de afaceri / suma veniturilor totale pentru ultimul an, sau după caz suma cifrelor de afaceri / suma veniturilor totale pentru ultimii ani (maxim 4 ani: n-1, n-2, n-3 şi n-4) conform bilanțului depus SAU maxim 40% din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale.

Ha még nincs egy éves a szervezeted, az igényelt támogatás rád eső része nem haladhatja meg a 30%-ot.

Valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate = maxim 30% din valoarea asistenței financiare nerambursabile totale.

Figyelem! A százalékos megoldás értelemszerűen csak akkor működik, ha a projekt partnerségben valósul meg, és a többi partnernek nincs gondja a pénzügyi kapacitással.

3. Mekkora célcsoporttal dolgozik, hány embert ér el?

A POCU pályázati kiírások esetében rendszerint van a projektben részt vevő célcsoport létszámának egy alsó határa, amit minimum el kell érni. Sőt, ha többletpontszámot akarsz (és ha nem akarsz, akkor eleve hátrányból indulsz majd más pályázókkal szemben), akkor a minimális követelménynél nagyobb célcsoportot vállalsz.

Így ha tudod, hogy például szociális szolgáltatásokat nyújtó szervezetként maximum 20 fővel tudsz és akarsz dolgozni, akkor egy olyan kiírásra, amely minimum 100 fős célcsoportot követel, nem leszel megfelelő pályázó.

(Leszámítva, ha pályázhatsz partnerségben, és más szakmai partnerek lefedik a fennmaradó minimum 80 főt.)

4. Vannak-e szakmai kapcsolatai?

A POCU pályázatok zömét partneri együttműködésben kell megvalósítani, mert egyrészt sok esetben ez követelmény, de még ha nem is az, egy-egy ilyen projekt rendszerint túl bonyolult ahhoz, hogy egyetlen szervezet minden szakmai kompetenciával rendelkezzen, ami a megvalósításához szükséges.

Így ha nincsenek olyan szervezetek, intézmények, amelyekkel már együttműködtél, vagy legalább elképzelhetőnek tartod velük az együttműködést és fordítva, akkor ez a helyzet problémát jelenthet.

Ebben az esetben is pályázati kiírásonként kell megvizsgálnod, hogy az adott helyzetben elegendő-e, ha egyedül pályázol, vagy kell partner is, és ha kell, meg tudod-e találni és be tudod-e vonni ezeket a partnereket.

5. Milyen erőforrásokkal rendelkezik?

Ez is nagyon fontos kérdés, mert ha se anyagi erőforrás (ingatlan, a szakmai munkához szükséges eszközök, gépek, berendezések, irodatechnológia), se emberi erőforrás (szakértők a szakmai és a menedzsment munkához) nem áll a rendelkezésre, akkor ismét lépéshátrányból indulsz más pályázókkal szemben, illetve ha mégis támogatják a pályázatot, magas lesz a bukás kockázata.

A projekt megvalósításához szükséges anyagi erőforrásokat a pályázati támogatásból is beszerezheted, de emellett azt is elvárják, hogy a pályázó szervezetnek is legyen némi hozzájárulása, biztosítson az is valamit, erre külön pontszám jár a tartalmi értékelésnél:

Resursele materiale puse la dispoziție de solicitant și/sau parteneri sunt utile pentru buna implementare a proiectului (ex. sedii, echipamente, mijloace de transport etc.)

Ami a humán erőforrást illeti, itt minimum egy személyt (a projektmenedzsert vagy a partneri koordinátort) nevesítened kell már a pályázáshoz, és ennek a személynek tapasztaltnak kell lennie, főleg, ha magasabb órabért szeretnél fizetni neki.

Másrészt, a tevékenységek megvalósításához szükséges összes szakértő munkaköri leírását meg kell határozni már a pályázatban, és ezekre a pozíciókra, ha támogatják a pályázatot, jelölnöd kell egy-egy személyt, aki megfelel a pályázatban vállalt követelményeknek.

Ha nincs a szervezet körül egy beszámítható szakértői bázis, akkor ezt a feladatot teljesíteni nagyon nehéz lesz, hacsak nem lehetetlen.

6. Miért pályázol?

Azért, mert hallottál a POCU-ról és miért szalasztanád el ezt a lehetőséget?

Azért, mert pályázati pénz nélkül nem tudod finanszírozni a szervezet szokásos működését?

Azért, mert olyan sok civil szervezet pályázik, miért ne pályáznál te is?

Itt rögtön az elején tisztázzuk, hogy a POCU-s támogatás nem működési támogatás.

Ha csak annyit tudsz, hogy pénz kellene, akkor a POCU nagyon nehéz terep lesz. Az eddigi, több mint tíz éves tapasztalatom azt mutatja, hogy alapvetően (persze nem kizárólagosan) két esetben lesz sikeres pályázó egy kezdő civil szervezet.

Az egyik eset az, amikor a szervezet képviselői tudatában vannak annak, hogy kezdők, és nem egyből a mélyvízbe akarnak ugrani (és a POCU nagyon mélyvíz!), hanem elkezdik kicsiben, tapasztalatot, partnereket gyűjtenek, és lépésről lépésre próbálkoznak az egyre összetettebb és nagyobb költségvetésű pályázatokkal. Ehhez van egy szervezeti stratégiájuk, és ennek megfelelően a projekteket szépen egymásra építik.

A másik eset az, amikor a szervezet szakmailag már tapasztalt, elismert (pályázati szempontból nézve kiváló potenciális szakmai projektpartner), és ezért megengedheti magának, hogy a pályázati tevékenyégét ne az alapoknál kezdje, hanem egyből magasabb szinten, egy bonyolultabb pályázat keretében, szakmai partnerként, mások segítségével. Ehhez persze elengedhetetlen a jó kapcsolat más szervezetekkel, állami intézményekkel, helyi önkormányzattal, akik viszont tapasztalt projektmegvalósítók…


Nos, hogy állsz a fenti szempontokkal? Szerinted pályázhatnál a POCU keretében?


Illusztráció: BDO via Behance.

Az online tanfolyam, ahol megtanulsz projektet tervezni

A PÁLYÁZATI FELTÉTELEK SZERINT