POCU: NEET fiatalok támogatása a kevébé fejlett régiókban

A POCU-hoz kapcsolódó általános változásokról írtam már korábban is, de nem kevésbé érdektelen, hogy milyen tartalmi újdonságokra számíthatunk. Élő (pályázható) POCU kiírás ugyan még nincs, de ha jól számolom, legalább hét témában jelent már meg munkaverzió, és némelyik túl is van a társadalmi vita egy-egy szakaszán.

Ez, amiről most szó lesz, a munkanélküli fiatalokat segítené a munkaerőpiaci integrációban, de nem akárhogyan.

Tisztázzunk pár alapfogalmat!

A POSDRU-hoz képest a POCU kiemelt célcsoportjai között újdonság az úgynevezett NEET fiatalok kategóriája.

Ők nem foglalkoztatott, oktatásban vagy képzésben nem részesülő fiatalok, azaz NEET = “Not in Education, Employment or Training”.

Teljesen jogos, ha azt kérdezed, hogy ha egy fiatal NEET, akkor miért kiemelni, hogy munkanélküli. A magyarázat a következő: egy olyan fiatal, aki munkanélküli és NEET is egyben, azon kívül, hogy nem foglalkoztatott (és persze oktatásban vagy képzésben sem részesülő), az illetékes munkaerőfoglalkoztatási ügynékségnél (AJOFM-nél) regisztrált munkanélküli.

Ami a kevésbé fejlett régiókat illeti, két dolog is van, amit nem árt tudni.

Egyészt Románia nyolc fejlesztési régiójából hét kevésbé fejlett, és egy – Bukarest-Ilfov – fejlett régiónak számít. Másrészt a POCU keretében van két prioritási tengely (az AP1 és az AP2), amely a NEET fiatalokat célozza.

Az első prioritási tengely a Központi, Délkeleti és Dél-Munténia régiókat érinti, a második a többi öt régiót. Az AP1 által érintett régiók azért kerültek egy kupacba, mert itt a fiatalok körében 25%-ot meghaladja a munkanélküliségi ráta (tulajdonképpen a 30%-ot is).

A szóban forgó kiírás tehát az első priortási tengelyhez kapcsolódik és a Központi, Délkeleti és Dél-Munténia régiókat veszi célba.

Mi a kiírás lényege?

A fentiekből egyértelmű, hogy a kiírás olyan projekteket támogat, amelyek keretében a három megcélzott régió nem foglalkoztatott, oktatásban vagy képzésben nem részesülő (NEET) fiataljai számára nyújtanak a foglalkoztatást elősegítő integrált szolgáltatáscsomagot.

A kiírás nem bízza a véletlenre a célcsoport toborzását, a pályázónak már a szerződéskötési fázisban fel kell mutatnia egy listát a célcsoportjába tartozó fiatalok nevével, amely listát a munkaerő-foglalkoztatási ügynökségtől szerezte be.

Az ügynökség továbbra is képben marad, mert a fiataloknak nyújtandó integrált csomag első részét éppen ő szolgáltatja.

01

Ez az első rész a projektet megelőzően vagy annak részeként ingyen nyújtott kötelező alapcsomag, a következő elemekkel: szakmai kártya kibocsátása, személyes profil meghatározása és szakmai tájékoztatás.

Ezt a csomagot a pályázók további személyre szabott szolgáltatásokkal egészítik ki, ami azt jelenti, hogy egyénenként figyelembe veszik a támogatásban részesülő fiatalok profilját (oktatási szintjét és/vagy szakmai tapasztalatát), amit egy körrel korábban elkészített a munkaerőfoglalkoztatási ügynökség.

csomag második részét képező szolgáltatások közé tartozik a szintén kötelező jellegű karriertanácsadás, a különféle képzési és foglalkoztatási tevékenységek, például szakképzés, informális és non-formális tanulás keretében szerzett kompetenciák elismerése, tanulószeződéses gyakorlati képzés, szakmai gyakorlat, illetve a munkaszerződés alapján újonnan létrehozott munkahelyre történő alkalmazás.

02

második csomag érdekessége, hogy a de minimis támogatás hatálya alá esik, a támogatást pedig az alkalmazók kapják. 

Kik pályázhatnak?

  • A projekt tevékenységei szempontjából releváns szervezetek – mint például képzési szolgáltatók, foglalkoztatási szolgáltatók, az előzetesen megszerzett tudás mérését és elismerését biztosító szolgáltatók, szakszervezetek, patronátusok, civil szervezetek / ifjúsági szerveztek – alkalmazókkal partneri együttműködésben
  • Alkalmazók

Érdekes az alkalmazók kiírás szerinti meghatározása, ugyanis ide tartoznak a 31/1990-es törvény által szabályozott kereskedelmi társaságok mellett az egyéni vállalkozások (PFA, ÎI) és a családi vállalkozások, valamint a 346/2004-es törvény által szabályozott KKV-k, beleértve a gazdasági tevékenységet folytató alapítványokat és egyesületeket is, illetve kivéve a mezőgazdasági szövetkezeteket és a mezőgazdasági társaságokat.

Kik tartoznak a célcsoportba?

Azok a 16 és 24 év közötti, nem foglalkoztatott, oktatásban vagy képzésben nem részesülő (NEET) fiatalok, akik munkanélküliként szerepelnek az illetékes munkaerőfoglalkoztatási ügynökség (ANOFM/AJOFM) nyilvántartásában és a célrégiók valamelyikében van a lakhelyük, különös tekintettel a vidéki lakhelyű és a roma nemzetiségű fiatalokra.

Egy projekt célcsoportjába csak egyetlen régióból származó fiatalokat lehet beválogatni. Lényeges kérdés az is, hogy a projekt eredményeképpen a célcsoportnak legalább felét el kell helyezni.

De érdemes ennél többet, mert a NEET fiatalok foglalkoztatottságának növelése szakmai értékelési szempont és maximum 7 pontot ér, ahol az 50% nulla, míg a minimum 69% a hét, illetve további hat másik opció a nulla és a hét között.

Mennyi pénzről van szó?

Egy projekt elszámolható költségének értéke legkevesebb 100 000 eurónak megfelelő lej.

Az egyes jogi személyekre eső de minimis támogatás nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő lejt.

Ugyanakkor egy vállalkozás három egymást követő évben (ez előző két lezárt és a folyamatban lévő pénzügyi évben) nem kaphat ennél az összegnél nagyobb de minimis támogatást, beleértve a szóban forgó pályázati kiírás keretében igényelt összeget is.

Mikor érdemes pályázni?

Ha a pályázó vagy az egyik partner olyan alkalmazó, aki egyébként is alkalmazna új személyeket, mert mondjuk bővíti vagy fejleszti a vállalkozását, és létre kell hoznia új munkahelyeket, amelyeket hosszú távon szándékszik fenntartani.

Az alkalmazónak azért érdemes pályáznia, mert a projekt keretében megoldhatja az új alkalmazottak szakképesítését a vállalkozás profiljának megfelelően, és még pénzügyi támogatást is kap, beleértve a fizetések finanszírozását 200 euró/fő mértékéig legtöbb 12 hónapon át. A támogatásért “cserébe” az új munkahelyeket legalább további 12 hónapig kell fenntartania.

További részleteket szeretnél?

A pályázati kiírás munkaverzióját innen töltheted le: POCU AP 1/ PI 8.ii/ OS 1.1&1.2 – ”Măsuri integrate pentru tinerii NEETs șomeri din Regiunile Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia”. 

Fontos! A kiírás még munkafázisban van, pályázatokat benyújtani csak a pályázati kiírás véglegesítése és meghirdetése után lehet. A kiírás mellett egy de minimis szabályzat is meg fog jelenni, amely a de minimis támogatás felhasználási feltételeit írja elő.

A lépésről lépésre módszer, amivel a listaelső pályázatokat írom

PROJEKTTERVEZÉSI MESTERKURZUS