Végleges POCU 4.1 kiírás: Marginalizált roma közösségek felzárkóztatása

Április 20-án megjelent a marginalizált roma közösségeket célzó végleges POCU pályázati kiírás. Az eredeti elképzeléshez képest sok feltétel változott, például:

VÁLTOZÁS 1

Igényfelmérés

Egyértelművé tették, hogy miként kell lebonyolítani a kötelező előzetes igényfelmérést, és most már biztos, hogy a nyertes pályázatok esetében a felmérés költségei elszámolhatók lesznek, a projekt értékének 0,3%-áig.

VÁLTOZÁS 2

Marginalizált közösség

Pontosították és képletszerűen leírták, hogy mi alapján minősül marginalizáltnak egy közösség.

VÁLTOZÁS 3

Értékelési szempontok

Átalakult az értékelési szempontrendszer úgy, hogy csak azok a pályázatok kaphassanak magas pontszámot, amelyek esetében a vállalások is magasak és a integrált jelleg is erős.

VÁLTOZÁS 4

Partnerek

Kizárták a transznacionális partnereket és kötelezővé tették egy ISCED 0-2 szintű oktatási intézmény részvételét ott, ahol oktatási komponens is van a projektben.

VÁLTOZÁS 5

Önrész

Civil szervezetek esetében az önrész 0% lett és minden partnerszervezetnek a saját típusa szerint számolják az önrészt.

VÁLTOZÁS 6

Indikátorok

Felére csökkent a célcsoport minimális létszáma, de növekedtek a képesítési arányra és az elhelyezkedési arányra vonatkozó alsó határértékek.

VÁLTOZÁS 7

Célcsoport

célcsoportba csak a szegénység és társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett személyek tartoznak bele, a különféle szolgáltatásokat nyújtó szakemberek nem, és pontosították, hogy mi alapján minősül szegénység és társadalmi kirekesztés által veszélyeztetettnek egy személy.

Íme, az alapadatok:

A lépésről lépésre módszer, amivel a listaelső pályázatokat írom

PROJEKTTERVEZÉSI MESTERKURZUS