Felnőttképzési szolgáltatóként ilyen POCU projektekben vehetsz részt (2. rész)

Az elmúlt években a POSDRU-projektek felnőttképzési szolgáltatók hosszú sorát tartották életben. Innen jöttek a fizetések a régi és új munkatársaknak, ezek a projektek fedezték a rezsit, az egyéb általános költségeket, az eszközbeszerzéseket, de becsúszhatott egy-egy kisebb infrastrukturális beruházás és autó lízing is. Nem csoda, hogy a „folytatás”, a POCU is érdekli a felnőttképzéssel foglalkozókat. Ha Te is közéjük tartozol, biztosan téged is.

Nemrégiben volt már szó arról itt a blogon, hogy a felnőttképzési szolgáltatóknak miért kell új szemszögből tekinteniük ezekre a pályázati lehetőségekre és arról is, hogy a POCU első három prioritási tengelye kapcsán hol és hogyan rúghatnak labdába. Ha lemaradtál, ide kattintva találsz részleteket.

Most folytatásként azt nézzük meg, hol van a felnőttképző intézmények helye és szerepe a mélyszegénységben és a hátrányos helyzetben élők képzését célzó projektekben.

A négyes prioritási tengelyen (AP4) megyünk végig, jelölöm a beruházási prioritásokat (PI), és helyenként a specifikus programcélokat (OS) is, hogy könnyebb legyen majd azonosítani a pályázati kiírásokat.

7. A mélyszegénységben élő személyek képzése (AP4, PI 9.ii, OS 4.1/ OS 4.2)

Még tavaly megjelent, de technikai és egyéb okok miatt gyorsan visszavonták azt a pályázati kiírást, amely a marginalizált roma közösségek támogatását célozza.

A pályázati útmutató felkavarta tanácsadói körökben az állóvizet, beindult a hajtóvadászat és a közelharc a tanácsadó cégek között, hiszen nem sok olyan település van, ahol legalább 1000 fő lakik együtt egy marginalizáltnak minősíthető közösségben, és legalább 10%-uk roma. Pláné nem úgy, hogy az adott közösség környékén adottak legyenek a körülmények tömeges munkahelyteremtésre.

A tanácsadó cégek, helyi önkormányzatok és roma szervezetek versenyfutásában megkerülhetetlenek a felnőttképzési szolgáltatók. Ez azért van, mert a két legfontosabb indikátor egyike a képesítést szerzők számára vonatkozik, ami projektenként – a jelenlegi információk szerint – minimum 240 személy (azaz a minimális célcsoportot jelentő 800 fő 30%-a).

A felnőttképzési szolgáltatók ezekben a projektekben partnerként is részt vehetnek az illetékes helyi önkormányzattal és más típusú szolgáltatókkal együttműködésben.

Az első ilyen pályázati kiírás márciusban várható kb. 101 millió eurós kerettel, de májusra is terveznek hasonlót kb. 50 millió eurós kerettel, mindez picivel több mint 40%-a az ilyen típusú kiírásokra rendelkezésre álló teljes keretösszegnek.

POCU AP4 PI 9ii

8. Digitális alfabetizáció a hátrányos helyzetű közösségek tagjainak (AP4, PI 9.ii, OS 4.3)

Itt olyan pályázati kiírásokról van szó, amelyek a hátrányos helyzetű közösségek tagjait segítenék a digitális technika elsajátításában, a PAPI-hálózat (Punctele de Acces Public la Internet) keretében. A támogatható tevékenységek közé tartozik a hátrányos helyzetű csoportok tagjainak digitális képzése, valamint a képzők képzése is.

A projekteket az illetékes központi közigazgatási szervek, így például a munkaügyi és informatikai minisztériumok valósítják meg szakmai partnerekkel, tehát képző intézményekkel együttműködésben. Az eddigi információk szerint 2016-ban nem várható ilyen kiírás.

9. Hátrányos helyzetű személyek képzése (AP4, PI 9.ii, OS 4.4) 

Az ilyen típusú kiírások integrált projekteket támogatnak majd, tehát olyanokat, amelyek többféle szolgáltatást nyújtanak a célcsoport számára, köztük képzési szolgáltatást is. Hátrányos helyzetű személyek alatt azokat értjük, akik az alábbi csoportok valamelyikébe tartoznak:

  • hajléktalanok,
  • függőségben szenvedők (drogfüggők, alkoholfüggők stb),
  • a családon belüli erőszak áldozatai,
  • az emberkereskedelem áldozatai,
  • a szabadságuktól megfosztott vagy próbaidőt töltő személyek, volt foglyok,
  • függőségben élő vagy társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett idős személyek és fogyatékos személyek.

Ezeket a projekteket az illetékes helyi és központi hatóságok valósíthatják meg szakmai partnerekkel együttműködve, de olyan partneri konstrukció is elképzelhető, amelyben csak a különféle (pl. pszichológiai, szociális, egészségügyi, képzési, foglalkoztatási) szolgáltatók működnek együtt.

Az eddigi információk szerint 2016-ban ilyen kiírás sem várható.

10. Szociális gazdaság (AP4, PI 9.v)

A társadalmi gazdaság fejlesztését célzó projektekben a képzési tevékenységek is helyet kapnak új társadalmi vállalkozások létrehozása és a már meglévők fejlesztése céljából. A képzések célcsoportját a társadalmi vállalkozások alkalmazottai képezik.

A képzési szolgáltatók ezekben a projektekben alvállalkozóként vehetnek részt, a pályázók köre ugyanis csak az új és már meglévő társadalmi vállalkozásokra szorítkozik. Az első ilyen pályázati kiírás ez év novemberére várható.

POCU AP4 PI 9v

 

+1 kakukktojás: 11. Képzések az egészségügyi szektorban dolgozóknak (AP4, PI 9.iv)

Az egészségügyi szektorban dolgozók képzésére többféle pályázati kiírás keretében lehet majd pályázni, az első ilyen kiírás munkaanyaga itt elérhető. Ezekben az esetekben a pályázók körét elsősorban az egészségügyi minisztérium és az illetékes hatóságok és intézmények képezik, akik pályázhatnak önállóan, de szakmai partnerekkel együttműködésben is.

Ezen a területen a felnőttképzési szolgáltatók leginkább az IKT-képzésekre vonatkozó projektekben lehetnek érintettek, de itt nem árt gondolni arra, hogy a részvételüket korlátozhatják a felnőttképzés jogszabályi hátterének legújabb módosításai, és ettől függetlenül az a tény is, hogy az ilyen típusú projektekben az egyetemek, mint a képzést szolgáltató intézmények, sokkal erősebb potenciális partnerek.

És még mindig nincs vége…

… mert a hatos prioritási tengely (AP6), amely az oktatás és képzés területét fedi le, további lehetőségeket nyújt a felnőttképzési szolgáltatók számára.

De erről egy következő bejegyzésben.


Illusztráció: innen.

A lépésről lépésre módszer, amivel a listaelső pályázatokat írom

PROJEKTTERVEZÉSI MESTERKURZUS