Milyen a MySMIS belülről?

Illusztráció: innen.

Ha nincs digitális igazolványod, illetve nem vagy egy olyan szervezet jogi képviselője vagy meghatalmazottja, amelyet regisztrálni lehetne, akkor úgy juthatsz be a MySMIS rendszerbe, hogy elkéred egy már regisztrált szervezet kódjátPályázati tanácsadóként én is ezt tettem, egy kedves ügyfél segítségével tudok belépni és részt venni a t. esztelésben. Innen is köszönöm. 🙂

 

A regisztrációs felület ezen a linken érhető el, a regisztrációval kapcsolatos segédanyagokat (pdf formátumú útmutatókat és oktatóvideókat) ezen az oldalon találod.

 

A március 18-ig tartó tesztelés arra a modulra irányul, amelyen keresztül elektronikus pályázatokat nyújthatunk be. Van a rendszer frontoffice részén több más modul is, de azokhoz nem lehet egyelőre hozzáférni.

 

Elérhető pályázati kiírások

 

Bevallom, arra számítottam, hogy a rendszerben több POCU útmutatót is találok, de nem. Jelenleg 3 POC kiírás, egy POAT kiírás, 1 POCA kiírás, 2 POPAM kiírás, 4 POIM kiírás, 5 POR kiírás és egyetlen POCU kiírás közül lehet választani. Az egyetlen elérhető POCU kiírás ez:

pocu apel

 

Ez egy AP2 kiírás, és a címe alapján ehhez a munkaanyaghoz kellene kapcsolódnia. Ehhez képest a rendszerbe betöltött információk egy másik kiíráshoz kapcsolódnak, ahhoz, amelynek az alábbiak az indikátorai:

 

indicatori

 

De ettől most eltekintünk.

 

A pályázati űrlap részei

 

A pályázati űrlap kitöltésére vonatkozóan készült egy útmutató és egy oktatóvideó is. Az útmutatót tegnap átolvastam és az következtetéseimet összefoglaltam egy Facebook bejegyzésben, amelyet ITT olvashatsz. Az útmutató egy komplex projekten megy végig és sok olyan részt is tartalmaz, amely a POCU pályázatok szempontjából nem releváns.

 

A POCU pályázati űrlap részei a következők:

 

 • Solicitant

 

Ezt a részt csak a hivatalos képviselő vagy a meghatalmazott személy töltheti ki, és automatikusan betöltődik minden pályázat esetében. Itt egyben látjuk a pályázó szervezet alapadatait, a hivatalos képviselő adatait, a székhellyel kapcsolatos adatokat, a pénzügyi adatokat, és a korábbi támogatásokat is. A korábbi támogatásoknál a következő adatokat kell megadni:

 

finantari antrerioare

 

 • Atribute proiect

 

Ebben a részben a projekt besorolásával kapcsolatos opciókat kell kipipálni, van, amit már a rendszer alapból kipipál a pályázati útmutatónak megfelelően.

 

 • Responsabil de proiect

 

 • Persoană de contact

 

Mindkét személy esetében meg kell adni a teljes nevet, beosztást, telefonszámot, fax számot, e-mail címet.

 

 • Capacitate solicitant

 

Ennél a résznél a kapacitásvizsgálathoz szükséges információkat kell megadni, négy külön cellában: adminisztratív, pénzügyi, szakmai és jogi szempontból, egyenként 1750 karakter mértékéig. Ezen kívül van egy olyan rész is, ahol a az önrész forrására vonatkozó információkat kérik.

 

 • Localizare proiect

 

A projekt megvalósításának helyszíne: régió, megye, település és egyéb kiegészítő információk (gondolom, például ilyen lehet egy „zona urbana marginalizata” leírása).

 

 • Obiective proiect

 

Van egy külön cellánk a projekt általános céljának bemutatásához, terjedelmi korlát nélkül. Emellett van egy táblázat is, ahol soronként kell meadni a specifikus célokat.

 

 • Rezultate așteptate

 

Ez a részt egy táblázatos rész, itt is soronként kell feltüntetni és bemutatni az egyes eredményeket.

 

 • Context

 

Ennél a résznél a projekt kontextusáról kell írni, szerencsére nincs terjedelmi korlát. A kitöltési útmutató szerint az alábbi részleteket kell itt érinteni:

 

context

 

 • Justificare

 

Ide jönne a projekt szükségességének az indoklása, mindössze 1000 karakter mértékéig. Nehezemre esik elképzelni, hogy mindezt az információt hogyan lehet belesüríteni ezer leütésbe, de remélhetőleg itt feloldják a terjedelmi korlátot:

 

justificare

 

 • Grup țintă

 

Ebben a részben a célcsoportot kell bemutatni, számszerűsíteni, leírni a problémáit, amelyeket orvosolni szeretnénk, és azt is, hogy a projektnek milyen hatása lesz a célcsoport tagjaira. Terjedelmi korlát nincs.

 

 • Sustenabilitate

 

Itt négy ponton kell végigmenni:

 

 • A projekt eredményeinek hasznosítása – terjedelmi korlát nélkül
 • Különböző, a partnerségen kívüli intézményekkel kötött megállapodások – 1750 karakter
 • Az infrastruktúra hasznosítása a projektzárást követően – 1750 karakter
 • Az eredmények átadása, disszemináció – 3500 karakter

 

 • Relevanță

 

Ennél a résznél van három alfejezet.

 

Az elsőt a címből kiindulva nem egészen értem: a projektre vonatkozó relevancia (Referitoare la proiect), 1750 karakter terjedelemben. Ha logikusan gondolkodunk, ide annak a résznek kellene jönnie, amelyben kifejtjük, hogy a projekt hogyan kapcsolódik a pályázati kiírás céljaihoz, és a különféle programcélokhoz, de a cím nem egyértelműen erre utal.

 

Aztán jön a Duna Régió Stratégiához (SEURD) való kapcsolódás. Itt van egy legördülő lista, ahonnan ki kell választani a releváns prioritást. Ezt meg is kell indokolni, ehhez elengedhetetlen a stratégia vonatkozó részeinek az átolvasása, ebben EZ és EZ az oldal segíthet.

 

Ezt követően jön a mindenféle ágazati stratégiákhoz való kapcsolódás, van egy jó hosszú lista, onnan kell kipipálni, hogy melyikhez / melyekhez kapcsolódik a projekt, majd megindokolni.

 

 • Riscuri

 

Itt van 1000 karakterünk, ahol röviden leírhatjuk a kockázatokat, aztán szerre kell venni az összeset, és egyenként feltölteni egy táblázatba, majd melléírni a kockázatkezelési intézkedéseket.

 

 • Principii orizontale

 

Itt van két munkafül. Ez egyik az esélyegyenlőségre vonatkozik, a másik a fenntartható fejlődésre. Mindkét esetben külön témák vannak meghatározva, 1750 karakternyi helyünk van kifejteni, hogy a projekt hogyan járul ezekhez. Innen hiányolom többek között a szociális innovációra vonatkozó részt, főleg, hogy az külön értékelési kritérium is.

 

 • Metodologie

 

Itt van összesen 1000 karakternyi helyünk. Ez így nem a legjobb, mert ezer karakterben bármiről csak sematikusan lehet írni, a módszertani részben pedig elvileg kellene írni a monitoring megoldásokról, ami különálló értékelési kritérium és a projekttevékenységek megvalósításának módjáról, ami szintén különálló értékelési kritérium.

 

Hab a tortán, hogy a kitöltési útmutató szerint itt ezeket az információkat kellene megadni:

 

metodologie

 

 • Indicatori prestabiliți

 

Itt előre meghatározott listából kell kiválasztani az indikátorokat (a pályázati útmutató szerint) és beírni a kapcsolódó értékeket, úgy mint:

 • Valoare referință
 • Anul de referință
 • Total
 • Femei
 • Bărbați
 • Regiuni dezvoltate
 • Regiuni mai puțin dezvoltate

 

 • Plan de achiziții

 

Ez egy „kis” táblázat, az egyes beszerzési tételek részletezésére:

achizitii

 

 • Resurse umane implicate

 

Ez a rész a projektben részt vevő szakértőket mutatja be, pozícióként. Minden pozíció esetében meg kell (lehet?) adni a megnevezést, a betöltő nevét, a foglalkozás kódját, és a kapcsolódó feladatköröket. Emellett minden pozícióhoz munkaköri leírás és CV kapcsolódik, ezeket külön, on-line kell kitölteni.

 

 • Resurse materiale implicate

 

Ennél a résznél egyenként kell felvezetni a helyszíneket (amplasament), helyszínenként jelölni, hogy melyik partner bocsátja rendelkezésre, mi a címe, és úgyszintén helyszínenként kell felvezetni a kapcsolódó erőforrásokat, jelölve a mennyiséget, mértékegységet.

 

Itt azonban nem lehet jelölni, hogy mi az, ami már megvan, és a projekt megvalósításához rendelkezésre bocsátják a partnerek, illetve mi az, amit beszerezni / bérleni kell.

 

 • Activități previzionate

 

Ebben a részben a projekt ütemtervét kell összerakni és a tevékenységeket bemutatni. Minden főtevékenységhez külön kell hozzáadni a résztevékenységeket, és egy-egy résztevékenységnél jelölni kell:

 • a megnevezést
 • kezdő dátumot év / hónap / nap formátumban
 • záró dátumot év / hónap / nap formátumban
 • ki kell választani a kapcsolódó eredményt, úgy, hogy az eredménylista automatikusan betöltődik a eredményekre vonatkozó rész alapján
 • a résztevékenység megvalósításában résztvevő partnereket
 • és a projekt helyszíneit (amplasamente) úgy, hogy a helyszínek listája automatikusan betöltődik az anyagi erőforrásokra vonatkozó rész alapján

 

Mindezek után van egy 1000 karakternyi helyünk, ahol bemutathatjuk az adott résztevékenységet.

 

 • Buget – Activități și cheltuieli

 

A költségvetés minden partnernek külön készül, és ezek összesítésével kapjuk meg a teljes költségvetést. A költségvetési tábla oszlopai (úgy, ahogy van, kimásolom, nem fér bele printsceenbe):

 • Activităţi/Cheltuieli
 • Descrierea cheltuielii
 • Achiziţie
 • Cantitate
 • Preţ unitar (fără TVA) [LEI]
 • Valoare totală (fără TVA) [LEI]
 • Valoare TVA [LEI]
 • Eligibile [LEI]
 • TVA eligibile [LEI]
 • Neeligibile [LEI]
 • TVA neeligibile [LEI]
 • Total eligibile [LEI]
 • Total eligibile Less [LEI]
 • Total eligibile More [LEI]
 • Public [LEI]
 • Public Less [LEI]
 • Public More [LEI]
 • Nerambursabil [LEI]
 • Nerambursabil Less [LEI]
 • Nerambursabil More [LEI]
 • UE[LEI]
 • UE Less [LEI]
 • UE More [LEI]
 • Contribuţie proprie [LEI]
 • Contribuţie proprie Less [LEI]
 • Contribuţie proprie More [LEI]
 • Buget de stat [LEI]
 • Buget de stat Less [LEI]
 • Buget de stat More [LEI]
 • Ajutor de stat
 • ???Tip??? Ajutor de stat
 • Furnizat
 • Intensitatea intervenției (%)
 • Referinţă document justificativ
 • Justificare calcul buget eligibil atunci când este diferit de bugetul total

 

Ez így egyben elég ijesztő, de bízom benne, hogy munka közben kezelhető lesz. 🙂

 

 • Buget – Obiectiv tematic

 

Itt egy legördülő listából kell kiválasztani a kapcsolódó tematikus célt és hozzárendelni a költségvetést.

 

 • Buget – Temă secundară FSE

 

Itt az Európai Szociális Alap tematikus céljaihoz kapcsolódó költségeket kell feltüntetni, vagyis azt, hogy az egyes témákhoz kapcsolódó (szociális innováció, a KKV-k versenyképességének növelése, nemek közötti esélyegyenlőség stb.) intézkedéseknek mekkora a költségvonzata.

 

Összegzésképpen a MySMIS rendszerről

 

Első ránézésre nem tudom egyértelműen kijelenteni, hogy tetszik, vagy inkább nem. A rendszernek vannak kisebb technikai és strukturális hibái is, néhol nem fedi egymást az űrlap tartalma és az értékelési szempontrendszer. A legproblémásabb résznek egyelőre a költségvetést látom, de a tesztelés során ezt a részt még alaposan átnézem és írni is fogok róla. Azzal mindenképpen számolni kell, hogy egy pályázat feltöltése nem kis időbe fog telni, ez önmagában pár munkanap lesz.

 

Ha tetszett a bejegyzés, kövess a Facebook-on is.

 

Illusztráció: innen.