4 POCU pályázati lehetőség felsőoktatási intézményeknek

Ha felsőoktatási intézményben dolgozol, biztosan találkoztál már azzal a dilemmával, hogy pályázati lehetőség, mint a tenger, mégis nagyon nehéz megtalálni pont azt, amelyet a Te projektötletedre találtak ki.

 

Ez bizonyára azért van, mert a pályázati kiírásokat rendszerint nem egy adott intézményre vagy projektötletre szabottan találják ki, hanem az egyes ágazatokra jellemező általános problémákra. Ezért olyan nehéz megtalálni a tökéletes pályázati lehetőséget. Elképzelhető, hogy a Te projektötletedre tökéletes pályázati lehetőség nincs is.

 

Ilyenkor a megoldás, hogy több projektet egymásra építve, lépésenként vagy külön komponensenként valósítod meg az elképzelésedet. Ehhez tudnod kell, hogy melyik pályázati program mit támogat.

 

A felsőoktatási intézmények majdnem minden fontos operatív program keretében pályázhatnak.

 

Például ha infrastruktúrafejlesztési terveid vannak, akkor nem a POCU, hanem a Regionális Operatív Program (POR) a megoldás, amelyben az oktatási infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó prioritási tengelyen belül külön specifikus cél irányul a felsőoktatásra (ld. AP 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, OS 10.3). Ha kutatás-fejlesztés területén szeretnél projekteket megvalósítani, akkor szintén a POR vagy a Versenyképességi Operatív Program (POC) tud segíteni. Ha a határ menti régióban működik a felsőoktatási intézmény, akkor jó lehetőség az INTERREG V-A is.

 

De ha az oktatás színvonalát és a felsőoktatásban való részvétel növelését érintő rendszerszintű fejlesztésben gondolkodsz, akkor egyértelműen a POCU a jó választás. Erről lesz most szó ebben a bejegyzésben, hiszen a POCU 2014-2020 egyik beruházási prioritása (PI 10ii) éppen a felsőfokú és ennek megfelelő szintű oktatás minőségének, hatékonyságának és hozzáférésének javítására irányul.

 

 

Ezen a területen négy témában várhatók POCU pályázati kiírások:

 

1. Növekvő részvétel a felsőoktatásban

 

A 6.7. specifikus célhoz kapcsolódó pályázati kiírásoknak az lesz a célja, hogy növeljék a felsőoktatásban való részvételt, tehát legyen minél több hallgató. A hangsúly azon van, hogy a felsőoktatásban egyre nagyobb számban vegyenek részt azok, akik a saját erejükből nem vehetnének részt.

Ilyen, veszélyeztetett társadalmi csoportból származónak számítanak a:

 • vidéki lakhelyűek,

 • romák,

 • speciális igényű személyek,

 • nem-hagyományos tanulók / hallgatók.

 

Támogatható tevékenységek:

 

 • nevelési tanácsadást és pénzügyi támogatást tartalmazó integrált csomagok kidolgozása és alkalmazása

Az integrált csomagok részelemei lehetnek például az ösztöndíjak, mobilitás, távoktatási hálózatok és virtuális közösségek létrehozása stb. A támogatáshoz azzal a feltétellel juthat hozzá a hallgató, ha befejezi vagy folytatja felsőfokú tanulmányait.

 

 • olyan tevékenységek, amelyek a felsőoktatáshoz való hozzáférést támogatják

Ilyen tevékenységek lehetnek a diákok, hallgatók és tanárok által közösen megvalósított tevékenységek, például tanácsadás, tájékoztatás, egyetemi látogatás stb., vagy a tudatosító kampányok.

 

 • egyéb innovatív tevékenységek, amelyek a felsőoktatásban való részvételt támogatják, beleértve a transznacionális együttműködéseket is

 

Célcsoport:

 

 • diákok / tanulók (ISCED 3-4), hallgatók (ISCED 5-7), különösen a veszélyeztetett csoportokból származók, hangsúlyosan romák, vidékiek, nem-hagyományos tanulók / hallgatók

 

Jogosult pályázók:

 

 • az oktatási minisztérium (MEN)

 • az oktatási minisztérium felügyelete / irányítása alatt működő ügynökségek, intézmények és a felsőoktatás területén feladatokat ellátó egyéb állami szervek

 • akkreditált felsőoktatási intézmények (állami és magánintézmények)

 • szociális partnerek a felsőoktatás területéről

 • civil szervezetek, beleértve a hallgatói egyesületeket is

   

2. Minőségbiztosítás és képesítési keretrendszer

 

A 6.8. specifikus célhoz kapcsolódó kiírások a rendszerszintű intézkedéseket fogják támogatni, annak érdekében, hogy a felsőoktatás egyre inkább ráhangolódjon a munkaerőpiaci igényekre.

 

Támogatható tevékenységek:

 

 • a felsőoktatás minőségbiztosítási / külső minőségértékelési rendszerének aktualizálása szociális partnerek bevonásával; diplomás pályakövetési elemzések végzése és korábbi elemzések, felmérések eredményeinek hasznosítása

 • rugalmas szakmai életutakon alapuló, többszintű képesítési rendszer kidolgozása és alkalmazása, különös tekintettel a munkaerőpiacnak megfelelő készségek és kompetenciák megszerzésére

 • a felsőoktatásban való részvételt támogató egyéb innovatív tevékenységek, beleértve a transznacionális együttműködéseket is

 

Célcsoport:

 

 • hallgatók (ISCED 4-8), beleértve a nem-hagyományos és a korlátozott lehetőségű hallgatókat (vidéki, speciális igényű, roma, hátrányos társadalmi-gazdasági közegből származó stb. hallgatókat)

 • a képesítések fejlesztésében és menedzsmentjében részt vevő egyetemi / kari személyzet

 • egyetemi oktatási programok kidolgozásában részt vevő személyzet

 • a szociális partnerek tagjai

 • az ágazati bizottságok személyzete és tagjai

 • a felsőoktatási minőségbiztosítási bizottságok szakértői, országos szinten

 • a képesítések és az országos felsőoktatási képesítési keretrendszer (CNCIS) fejlesztésében és menedzsmentjében részt vevő szakértők, rendszerszinten

 • az egyetemek és karok bizottságainak / vezető testületeinek tagjai

 

Jogosult pályázók:

 

 • az oktatási minisztérium (MEN) és a felügyelete alatt álló hatóságok

 • az oktatási minisztérium felügyelete / irányítása alatt működő ügynökségek, intézmények és a felsőoktatás területén feladatokat ellátó egyéb állami szervek

 • akkreditált felsőoktatási intézmények (állami és magánintézmények)

 • szociális partnerek a felsőoktatás területéről (pl. szakszervezetek) / szociális partnerek / szakszervezetek / ágazati bizottságok / Regionális Paktumok és Helyi Foglalkoztatási és Társadalmi Befogadási Együttműködések tagszervezetei és tagintézményei

 • civil szervezetek, beleértve a hallgatói egyesületeket is

 

3. A felsőoktatásban dolgozó oktatók képzése

 

A 6.9. specifikus célhoz kapcsolódóan olyan pályázati kiírásokra lehet számítani, amelyek a felsőoktatásban dolgozó tanerő szakmai továbbképzését veszik célba. A képzések lényege, hogy a felsőoktatásban dolgozó oktatók képesek legyenek innovatív oktatási célú tartalmakat és korszerű, rugalmas oktatási anyagokat létrehozni és alkalmazni.

 

Támogatható tevékenységek:

 

 • szakmai továbbképzések, beleértve a gazdasági szereplőkkel való együttműködéseket, szakmai gyakorlatot, tapasztalatcserét és jó gyakorlatok átadását

 • korábbi ERASMUS+ oktatói mobilitási programok eredményeinek hasznosítása

 • egyéb innovatív tevékenységek, beleértve a trasznacionális együttműködést a képzés, kutatás és innováció területén

 

Célcsoport:

 

 • egyetemi és nem-egyetemi felsőfokú oktatásban dolgozó oktatók

 

Jogosult pályázók:

 

 • az oktatási minisztérium (MEN) és a felügyelete alatt álló hatóságok

 • akkreditált felsőoktatási intézmények (állami és magánintézmények)

 • az oktatási minisztérium felügyelete / irányítása alatt működő ügynökségek, intézmények és a felsőoktatás területén feladatokat ellátó egyéb állami szervek

 • szociális partnerek a felsőoktatás területéről (pl. szakszervezetek)

 

4. Szélesebb kínálat a felsőfokú műszaki oktatásban

 

És végül, a 6.10. specifikus célhoz kapcsolódó pályázati kiírások olyan projekteket fognak támogatni, amelyek a felsőfokú műszaki oktatás képzési kínálatát bővítik. Hogy az oktatási kínálat bővítése milyen területeket érinthet, azt a versenyképességi stratégiában (SNC) és kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiában (SNCDI) meghatározott gazdasági szektorok / területek piaci igényeihez kell igazítani.

 

Támogatható tevékenységek:

 

 • a műszaki felsőoktatás innovatív tartalmú oktatási kínálatának fejlesztése, különös tekintettel a tanulási élmény minőségére (pl. modern és rugalmas oktatási anyagok, vállalkozói oktatás stb.)

 

Célcsoport:

 

 • egyetemi és nem-egyetemi felsőoktatási programok kidolgozásában részt vevő személyzet

 • tanulók (ISCED4), hallgatók (ISCED 5-7)

 

Pályázók köre:

 

 • akkreditált felsőoktatási intézmények (állami és magánintézmények)

 • partnerek az állami, magán és civil szférából

 

Összegzésképpen

 

A felsőfokú oktatás fejlesztését a POCU a 10.ii beruházási prioritás keretében, négy különböző témában támogatja. Ez a támogatás rendszerszintű fejlesztéseket tesz lehetővé, amelyeket érdemes összehangolni más – például infrastrukturális és kutatás-fejlesztési – projektekkel, az intézményi stratégiának megfelelően.

 

Hogy külön beruházási prioritás van a POCU-n belül a felsőoktatás számára, nem azt jelenti, hogy a felsőoktatási intézmények más típusú POCU kiírás keretében nem pályázhatnak.

 

Ha tetszett a bejegyzés, kövess a Facebook-on is.

 

Illusztráció: innen.